GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Živimo z novostmi, ki jih prinašajo nove tehnologije in standardi

Živimo z novostmi, ki jih prinašajo nove tehnologije in standardi

22. marec. 2023

Mercator predstavlja v številnih pogledih največje slovensko podjetje s področja trgovine na drobno in veleprodaje. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1949, je prisotno na več kot 1000 lokacijah v Sloveniji, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Podjetje se ukvarja s prodajo prehrambnih izdelkov, izdelkov za dom, tehničnih izdelkov, oblačil in obutve. O uporabi standardov GS1 v podjetju, ki zaposluje več kot 10.000 ljudi, govori Majda Fartek, ambasadorka kakovosti matičnih podatkov in predsednica sveta GS1 Slovenija ter svetovalka za optimiziranje procesov pri družbi Mercator d.o.o..

Kako si v največjem slovenskem trgovcu pomagate pri vsakdanjem delu s standardi GS1? Lahko morda navedete primerjavo v smislu poteka dela za določeno poslovno operacijo pred in po začetku uporabe standardov GS1.

V Mercatorju živimo z novostmi, ki jih prinašajo nove tehnologije in standardi. Skrbno spremljamo v katero smer gredo trendi in kako jih podpirajo standardi. Aktivno razvijamo in nadgrajujemo vedno boljše rešitve v smislu digitalizacije poslovanja pri zadovoljevanju potreb naših kupcev vseh generacij in internih procesov, s katerimi poskrbimo, da blago pride od proizvajalca do trgovskega skladišča in nato na police.

Majda Fartek, predstavnica družbe Mercator, d.o.o. v GS1 Slovenija ter ambasadorka kakovosti matičnih podatkov in predsednica sveta GS1 Slovenija.
Majda Fartek, predstavnica družbe Mercator, d.o.o. v GS1 Slovenija ter ambasadorka kakovosti matičnih podatkov in predsednica sveta GS1 Slovenija.

Minilo je le nekaj desetletij od kar poznamo edinstveno oznako v obliki številke GTIN za označevanje artiklov. Z njo se srečujemo tako rekoč po vsem svetu, saj predstavlja med drugim »pripomoček«, ki omogoča, da se kupec izogne vrstam na blagajni in izdelke registrira samostojno s skenerjem ali s pomočjo aplikacij na telefonu. Kupec lahko s pomočjo QR kodnega zapisa prebere več informacij o izdelku in se temu primerno lažje in bolj kakovostno odloča za nakup ter plačilo, ki lahko poteka prek aplikacije na telefonu. Vse to omogoča Mercator sodobnim kupcem.

V internih procesih so največje pridobitve z uporabo standardov GS1 v logistiki , kjer »pripeljemo« preko številke GTIN v logistiko druge koristne podatke. Tu govorimo o gibanju izdelkov, kjer so pomembni standardi pakiranj ter označevanja, roki uporabnosti, sledljivost itd. Enako velja za dokumente in njihovo podporo z EDI poslovanjem. Brez standardov GS1 ne gre niti, ko gre za obnovo zalog v primeru oskrbovanja prodajaln ali skladišč s strani dobaviteljev in za razvoz blaga na lokacije prodajaln ali skladiščnih prevzemnih mest. Enako velja med posredovanjem pošiljk končnim kupcem spletnih nakupov.

V Mercatorju vlagamo veliko v digitalizacijo poslovnih procesov in digitalno komunikacijo, ki jo razumemo kot strateški segment. Zgradili smo nov način digitalnega komuniciranja in inovativen ekosistem, ki uporabnikom omogoča celostno izkušnjo v digitalnem okolju in izven njega. Kot prvi trgovec smo predstavili lasten medij, vsebinsko video platformo www.msoseska.tv z željo, da vključimo vse uporabnike vseh starostnih skupin in življenjskih stilov, ki si želijo kratkih in uporabnih vsebin ne le za zabavo, temveč tudi ko potrebujejo nasvet, želijo prihraniti čas ali jim to omogoča lažje delo. Poleg družbenih omrežij je M soseska vpeta v naše ostale kanale – aplikacijo Moj M, spletno trgovino ter fizično trgovino. Na takšen način zagotavljamo večkanalni pristop do naših potrošnikov. Hkrati je to trženjska platforma za naše dobavitelje, ki se na izvirne načine predstavijo v naših oddajah. Vse te rešitve imajo globoko v svojih temeljih implementirane standarde GS1, brez katerih si ne predstavljamo sodobne, prijazne, učinkovite in uspešne trgovine.


 Zamenjavi črtnih kod z informacijsko bogatejšimi 2D kodami smo priča na številnih področjih delovanja sodobne družbe, kako bo omenjena tranzicija potekala v vašem podjetju ? kakšne bodo koristi za vaše stranke?

Tranzicija zamenjave črtnih kod in številk GTIN z 2D kodami se dotika tehničnega in vsebinskega vidika označevanja artiklov. Pri pregledu strojne in aplikativne opreme za poslovanje prodajnih in logističnih enot smo v Mercatorju ugotovili, da naša oprema večinoma že izpolnjuje zahteve za branje 2D kod, saj v sklopu investicijskega vzdrževanja redno menjujemo zastarelo opremo z novimi tehnološkimi rešitvami, ki to podpirajo. Glede bogatenja informacij o izdelku, ki bodo z 2D kodo omogočene, pa vidimo nove možnosti za komunikacijo v smeri trgovca in komunikacijo v smeri potrošnika. Pričakujemo, da bo GS1 Slovenija skupaj z nekaj dobavitelji in trgovci izvedla pilotni projekt skozi katerega bomo spoznali vsebine in pogoje, ki so posebno zanimivi ob vpeljavi 2D kodnega sistema. Tako bomo lažje izbrali in obdelali izzive, ki jih bomo skupaj s partnerji vpeljali v redno poslovanje. Vsekakor bo pri tej transformaciji Mercator, kot mnogokrat doslej, gonilna sila pri uvajanju sodobnih rešitev v korist vseh sodelujočih v trgovinski branži. Po tej plati velja dodati, da je Poslovni sistem Mercator kot del skupine Fortenova povezan z mnogimi družbami skupine v več državah.

 

 Kako se spopadate z izzivi označevanja izdelkov za različne trge in kako si lahko pri tem pomagate s standardi GS1?

Problematiko centralnega upravljanja artiklov znotraj skupine odvisnih družb smo spoznali že zgodaj. Tedaj smo se odločili, da zgradimo centralni sistem upravljanja matičnih podatkov o izdelkih, poslovnih partnerjih in drugih atributivnih podatkih, ki opisujejo trgovinsko poslovanje. Arhitekturo sistema smo na začetku postavili na papirju. Nato smo v fazi uvajanja centralnega IS skupine to arhitekturo po korakih implementirali v realno okolje. Pri tem so pomembno mesto zasedli dve IT rešitvi, modul GOLD Central in GS1 GDSN eKatalog artiklov. Modula sta predstavljala centralni točki za vhod v obdelavo in distribucijo matičnih podatkov. Z njima smo povezovali vse v poslovanje vključene partnerje.

Kot del skupine Fortenova ima Mercator drugačno vlogo kot pred tem. Se pa tudi v Skupini Fortenova, ki jo sestavljajo po dejavnosti zelo različna podjetja (npr. proizvodna,  trgovinska, storitvena itd.) kaže potreba po centralnem upravljanju enega dela matičnih podatkov in v fazi snovanja je potrebna arhitektura rešitve, ki bo to podprla. Pri tem bodo GS1 standardi in rešitve igrali pomembno vlogo, saj gre za postavitev skupnega podatkovnega imenovalca, kar standardi GS1, kot skupni jezik poslovanja, omogočajo in zagotavljajo.

  

S pojmom zelena prihodnost in krožno gospodarstvo se srečujemo na številnih področjih življenja, katere so v vašem podjetju ključne aktivnosti s področja zelenega preboja?

Zavedamo se, da delujemo v zelo raznolikem in bogatem okolju, zato je naš cilj varovati, ohranjati in izboljšati naravni kapital, aktivno sodelovati pri prehodu v nizkoogljično družbo, ki z viri ravna gospodarno, in zmanjševati onesnaževanje in tveganja, ki so povezana z okoljem. Pri izvajanju poslovne dejavnosti porabljamo naravne vire, kot so energenti, materiali, voda, in ustvarjamo različne vrste odpadkov, emisije, odpadne vode. Zavedamo se, da z izvajanjem svoje dejavnosti prispevamo k nastajanju podnebnih sprememb. Skladno z našimi cilji zniževanja rabe energije izvajamo vrsto ukrepov in pri tem dosegamo dobre rezultate. Na podnebne spremembe vplivamo še posredno preko blaga, ki ga ponujamo kupcem. V naši ponudbi stalno povečujemo delež lokalnih in drugih izdelkov, katerih dobavna pot je krajša, kar ima manjši vpliv na nastanek emisij toplogrednih plinov.

V smislu ozaveščanja potrošnikov o pridobitvah krožnega gospodarstva smo lansirali projekt, s katerim smo pokazali, da je mogoče odpadno embalažo izdelkov predelati in ponovno uporabiti za proizvodnjo novega izdelka, s čimer se ohranjajo naravni viri in surovine. Že več let zapored smo sodelovali s podjetjem Tetra Pak, ki naslavlja potrošnike o pomenu pravilnega ločevanja in odlaganja odpadne embalaže. Kupce izdelkov v embalaži tetrapak smo spodbujali, da le to po uporabi pravilno odvržejo v zabojnik za odpadno embalažo ter omogočijo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov, kot so higienski papirni robčki, brisače, toaletni papir in drugi. Pri kupcih se je spodbujalo razumevanje povezave med recikliranim izdelkom in pravilnim ravnanjem z embalažo.

Poleg tega projekta, ki je potekal v Hipermarketih Mercator, se izvaja še množica drugih projektov, v katerih so vključeni vsi zaposleni, od tistih, ki svoje delo opravljajo v pisarnah, do tistih, ki skrbijo za skladiščenje, transport in prodajo izdelkov. V Mercatorju vsi spoštujemo naravno okolje in stremimo k preprečevanju in zmanjševanju onesnaženja skozi ves cikel svojih izdelkov in storitev, predvsem na področju nastajanja odpadkov, emisij ter rabe surovin in energije.

Praznujemo 50 let črtne kode!
Seznam vseh novic
Priprava smernic za uvajanje 2D kod v malopro...
Nazaj na vrh