GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Priprava smernic za uvajanje 2D kod v maloprodajni proces za podporo sledljivosti

Priprava smernic za uvajanje 2D kod v maloprodajni proces za podporo sledljivosti

16. marec. 2023

GS1 Slovenija je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani zagnala projekt, v katerem se bo sedem študentov, pod mentorstvom Matjaža Martinija, tehničnega svetovalca na GS1 Slovenija in profesorja dr. Jureta Erjavca, spopadla z izzivi uvajanja 2D kod v maloprodajni proces za podporo sledljivosti.

Projekt poteka v okviru javnega razpisa z naslovom Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Poleg študentov Ekonomske fakultete sodelujejo v projektu še študentje iz Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz podiplomskega in dodiplomskega študija različnih področij - od logistike, trženja, komunikacij do informatike.

Prisotne je na prvem delovnem sestanku pozdravila in jim zaželela veliko uspeha direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda.

Študenti bodo ob pomoči mentorjev analizirali problematiko uvajanja 2D kod, načine tranzicije glede na potrebe posameznih poslovnih subjektov, načine uvajanja v maloprodajne procese, ozaveščenost organizacij v smislu potrebe po prehodu delovanja iz enodimenzionalnih v 2D kode itd.. Študenti bodo posamezne aktivnosti izvajali individualno ali skupinsko v okviru visokošolskega zavoda, organizacije GS1 in posameznih podjetij. Sodelujoči bodo poleg prenosa znanj, izkušenj in dobrih praks osvojili še znanja s področja poznavanja različnih tehnologij za identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov v preskrbovalnih verigah.

Projekt bo na ta način okrepil sodelovanje med sodelujočima organizacijama z vključevanjem vsebin, ki jih pokriva GS1, in okrepil znanje s področja 2D kod. Enodimenzionalne črtne kode imajo namreč zaradi specifične tehnologije branja le po eni dimenziji omejene informacijske možnosti. 2D kode, kjer so v sistemu GS1 najbolj razširjene dvodimenzionalne kode tipa Data Matrix in QR, ponujajo po tej plati zapis številčnejših podatkov, ki jih lahko uporabljamo za različne namene. Velja dodati, da je v državah Evropske unije od 9. februarja 2019 uporaba GS1 DataMatrix kod zaradi specifičnih lastnosti zakonsko obvezna pri označevanju zdravil, kar zvišuje varnost pacientov. Podobne prednosti bodo z uvedbo 2D simbolov deležni v prihodnosti tudi potrošniki v maloprodaji.

Živimo z novostmi, ki jih prinašajo nove tehn...
Seznam vseh novic
Slovenijo je obiskal Renaud de Barbuat, preds...
Nazaj na vrh