GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Verified by GS1 prinaša številne koristi

25. september. 2022

Kakovostni podatki predstavljajo velik izziv in priložnost za podjetja, saj lahko z njimi dosežemo višjo stopnjo produktivnosti in znižujemo stroške na vseh ravneh poslovanja. Potrebe po podatkih rastejo z neverjetno hitrostjo in zajemajo številna področja, kjer se srečujemo z novimi atributi ter z njimi povezanimi podatkovnimi modeli in standardi. Med take spada Verified by GS1, ki omogoča kakovostnejšo preverjanje podjetji in informacij o izdelkih na nivoju zaupanja vrednega globalnega vira.

Kako poteka slednje v praksi, dokazujejo številni primeri. S pomočjo Verified by GS1 lahko racionaliziramo poslovne procese, odpravljamo nedoslednost podatkov in spodbujamo zaupanje potrošnikov z zagotavljanjem procesov, ki omogočajo kupovanje pristnih izdelkov. Verified by GS1 pomaga organizacijam odgovarjati na vprašanje, ali je to izdelek, za katerega mislimo, da je? Lastniki blagovnih znamk uporabljajo Verified by GS1 za povezavo osnovnih atributov z vsakim od svojih izdelkov, kjer gre za globalno številko izdelka GTIN, ime blagovne znamke, opis, URL slike izdelka, kodo globalne kategorije izdelkov GS1 (GPC), neto vsebino, mersko enoto in državo prodaje.

S pomočjo storitve Verified by GS1 lahko lastniki blagovnih znamk, trgovci na drobno in ponudniki spletnih tržnic ustvarjajo kakovostnejšo potrošniško izkušnjo, ki izvira iz zaupanja vrednih podatkov o izdelkih. Slednje spodbuja zaupanje, zadovoljstvo in zvestobo potrošnikov ter daje osnovo za večjo učinkovitost in poslovno rast družb. Med različnimi poslovnimi procesi lahko namreč prihaja do razdrobljenih ali ponavljajočih se podatkov, ki ne predstavljajo dodane vrednosti ali ustvarjajo netočnosti in s tem povezane stroške. Šolski primer slednjega predstavljajo globe zaradi previsoke ali nepravilne obtežitve tovornih vozil, ki izvirajo iz neustrezno zapisanih mas ali mer izdelkov.

Vse to in še marsikaj drugega so imeli v mislih pri korporaciji Johnson & Johnson, kjer so se v preteklosti srečevali pri medicinskih pripomočkih in izdelkih s področja zdravstva in nege z nedosledno kakovostjo in zastarelimi podatkiS storitvijo Verified by GS1 je njihovo obvladovanje procesov in številnih izdelkov postalo kakovostnejše, kar predstavlja osnovo za zagotavljanje zanesljivejših potrošniških informacij in boljšo nakupno izkušnjo. Johnson & Johnson je začel z uvajanjem procesa Verified by GS1 leta 2019 na najbolj zahtevnih trgih in v manjšem obsegu. Njihova prizadevanja so se do konca leta 2021 razvila v globalni program, ki spreminja kakovost in dostopnost njihovih podatkov o izdelkih. V začetnem obdobju so izbirali in obdelovali podatke s pomočjo različnih tabel in baz podatkov »manualno«.

Primer slednjega predstavlja njihova krema za otroke Johnson's Baby, ki se je prodajala na različnih trgih z različno dolgimi imeni in v raznovrstnih oblikah, kar je bilo treba v procesu verifikacije posodobiti v smislu ustreznih podatkov, ki so bili zapisani skladno z Verified by GS1. Johnson & Johnson je hkrati zagnal ločen projekt za prepoznavanje in posodobitev manjkajočih slik izdelkov, ki so nujni za prodajo prek spletnih tržnic. Temu primerno so danes vsi njihovi izdelki lažje prepoznavni, njihov nakup je glede pravilne izbire enostavnejši in varnejši. Vse to spremlja po vsem svetu bolj kakovostna preskrbovalna veriga v smislu prodajalcev in potrošnikov.

S podobnimi preprekami se je srečeval trgovec na drobno PARKnSHOP, ki ima okoli 260 fizičnih prodajnih mest v Hong Kong in Macau in je zelo aktiven na področju e-trgovine. PARKnSHOP je še pred dobrim letom dni preverjal GS1 GTIN številke s pomočjo ročnih postopkov, kar je trajalo več dni. S storitvijo Verified by GS1 izvede trgovec danes postopke v nekaj urah, kar pomeni, da lahko začne s trženjem izdelkov prek spletnih tržnic v opazno krajšem času. Njihovi seznami izdelkov so bolj točni, kar pomeni, da je možnost nakupa neustreznega izdelka s strani spletnega kupca manjša.

Verified by GS1 uporablja po novem kitajska carina, ki lahko bolj hitro in natančno obdela večjo količino različnih izdelkov ob vstopu v državo. Izdajanje carinskih deklaracij je hitrejše, kar dopolnjujeta boljši nadzor nad ponaredki in večja skladnost. Kitajski carinski urad je z uporabo Verified by GS1 in številke GS1 GTIN zmanjšal napake po celotni verigi carinskih postopkov, do katerih prihaja v največji meri zaradi ročnega vnašanja informacij o izdelkih s strani uvoznikov, kar je povezano z neskladji, netočnostjo in izgubo časa. Čas vnosa podatkov ob carinjenju posameznega izdelka se je s pomočjo zahtevane uporabe številke GTIN, ki jo mora uvoznik vpisati v okence na elektronskem formularju skrajšal na povprečno le 10 sekund – celoten postopek vpisovanja številnih podatkov je pred tem trajal večinoma vsaj 10 minut! 

O prednostih rešitve Verified by GS1 tudi na prihajajočem seminarju - vabimo vas k udeležbi!


Z digitalizacijo do krajših čakalnih vrst
Seznam vseh novic
Ni digitalizacije, brez standardizacije!
Nazaj na vrh