GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ni digitalizacije, brez standardizacije!

22. september. 2022

Na plenarnem zasedanju na temo zdravstvenega varstva, ki ga je organizirala krovna organizacija GS1, je panel na temo en izdelek – ena koda vodila ambasadorka za zdravstvo pri GS1 Slovenija, dr. Gordana Kalan Živčec. Na predstavitvi, ki je potekala pod delovnim naslovom »Pomembnost ene črtne kode pri izdelkih za zdravstveno oskrbo«, je skupaj s kolegi iz tujine predstavila izzive ter rešitve na področju digitalizacije in standardizacije na zdravstvenem področju. Zasedanje je spremljalo več kot 550 udeležencev iz 80 držav.

Vsi predavatelji so izpostavili pomen standardov na področju zdravstva, kjer je ključno, da zdravimo pravega pacienta s pravim zdravilom na pravem mestu. Da je to možno, morajo biti zagotovljeni določeni predpogoji, ki izhajajo iz standardov in digitalne obdelave podatkov, naj gre za elektronski dostop do zdravstvene kartoteke pacienta, možnost izmenjave podatkov, možnost oddaljenega dostopa do pacienta in naprav ter celo možnost ustrezne klinične obravnave.

Kakovost omenjenih postopkov je v veliki meri odvisna od standardizacije postopkov, kjer lahko denimo z avtomatizirano dobavo zdravil, ki so že opremljena z GS1 DataMatrix kodo, izboljšamo varnost in kakovost oskrbe pravega pacienta s pravim zdravilom celo ob bolniški postelji ter poskrbimo za popolno sledljivost zdravila in njegove ustreznosti s pomočjo ID izdelka, serije, datuma uporabnosti in serijske številke. S preverjanjem identitete bolnika in terapevta ter preverjanjem ustreznosti predpisane terapije v elektronskem zdravstvenem kartonu bolnika je ta veriga kakovosti in varnosti sklenjena.

Primerljivo kot to velja v smislu priprave in sledljivosti za zdravila, je to mogoče uveljaviti za medicinsko opremo in vsadke. Napakam se je mogoče izogniti v čim večjem obsegu, kar lahko dosežemo z natančnim označevanjem izdelkov s pomočjo edinstvenih identifikatorjev, 2D, GS1 DataMatrix in aplikacijskih identifikatorjev iz nabora-2 standardov GS1. Takšen način zagotavlja ustrezno sledljivost, identifikacijo in zajem podatkov po vsej verigi »dogodkov«. Ključna je še standardizacija informacij na embalaži, kjer lahko z enim skeniranjem črtne kode pridobimo veliko količino informacij, naj gre rok uporabe, LOT ali serijsko številko izdelka. . Pristop omogoča tudi enostaven odpoklic, če se izkaže, da je izdelek neprimeren, ter dvigujejo kakovost strokovnega dela zdravstvenih delavcev, vladnih regulatornih organov, lekarniških delavcev, prodajalcev in oskrbe pacientov.

Večina zdravil, s katerimi se srečujemo danes, je opremljena s papirnatimi navodili, kjer se srečujemo s problematiko onemogočene posodobitve že natisnjenega letaka, zahtevnim branjem (pogosto gre za majhno pisavo), papirnatim odpadkom in povečanimi stroški transporta zaradi dodane velikosti in mase. Prizadevanja za e-označevanje se posledično v industriji povečuje. Spletna dokumentacija je lažje berljiva, lahko je prikazana v katerem koli jeziku in jo je mogoče zlahka posodobiti. Povezavo do spletnih informacij lahko predstavlja QR koda, kjer nas aplikacija s pomočjo kamere na telefonu popelje na spletno mesto brez najmanjšega napora. Kar odpira vprašanje, ali je QR koda lahko na področju zdravstva tako učinkovito orodje kot je pri menijih v restavracijah ali pri denimo oglasih?

Odgovor ni enoznačen. Embalaža izdelkov v uporabi v zdravstvu ima omejeno količino prostora. Dilemo predstavlja še dejstvo, da je lahko na škatli z zdravili dovolj prostora za dodaten tisk in črtne kode, a kaj, ko embalažo marsikdo zavrže. Pogosto gre tudi za zdravila v zelo majhni embalaži (viala, steklenička itd.), kjer je dovolj prostora le za eno črtno kodo, ki mora ustrezati potrebam vseh uporabnikov. Pri novodobnem razvoju ustreznih standardov s področja sledljivosti bo zato v prihodnjih letih ključno strateško sodelovanje vseh deležnikov, naj gre za stroko, regulatorje, industrijske skupine ali tehnološka podjetja. Poplava izdelkov z različnimi vsebinami, oblikami, načini ročne ali industrijske izdelave ter procesnih značilnosti bo zato zaradi izjemne raznolikosti obvladljiva le z eno, globalno sprejeto, interoperabilno in standardizirano črtno kodo.

dr. Gordana Kalan Živčec je ob tem v luči nedavnih dogodkov ob zamenjavi pacientov poudarila, da je enotna unikatna koda bolnika, ki je berljiva v vseh okoljih, četudi »le« v Sloveniji, varna, učinkovita in poceni oblika izboljšanja varnosti v sistemu zdravstvene oskrbe za zdravstvene delavce ter še bolj za bolnike. Morda je prav zato nova osebna izkaznica, ki bo združena s funkcijo zdravstvene izkaznice in, prava pot za hitro, učinkovito in poceni uvedbo standarda tudi v zdravstvu.

Verified by GS1 prinaša številne koristi
Seznam vseh novic
Nov Register GTIN in uvoz podatkov preko Exce...
Nazaj na vrh