GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Z digitalizacijo do krajših čakalnih vrst

27. september. 2022

V ljubljanskem Domus Medica, kjer domuje Zdravniška zbornica Slovenije in vse ostale zdravniške organizacije, se je konec septembra uspešno zaključil 1. FORUM MedTech Slovenija. Največjega slovenskega dogodka s področja pomena inovativnih terapij in medicinskih tehnologij za učinkovito zdravstveno oskrbo so se na hibriden način udeležili številni domači in mednarodni razpravljavci. Na konferenci z delovnim naslovom »Napredek za učinkovito zdravstvo« je aktivno sodelovala tudi organizacija GS1 Slovenija. Njena ambasadorka s področja zdravstva prim. dr. Gordana Kalan Živčec, dr. med. je predstavila prednosti standardizacije za uspešno digitalizacijo v zdravstvu. 

Na konferenci, na kateri so sodelovali tako bolniki kot zdravniki, odločevalci na strani bolnišnic in države ter proizvajalci medicinskih tehnologij in pripomočkov, so navzoči obravnavali aktualne izzive in predloge rešitev s področja evropske zakonodaje, digitalizacije, uvajanja novih terapij v zdravstveni sistem in javnega naročanja, kjer se ne upošteva le nabavna cena, temveč celotna vrednost medicinskega izdelka ali storitve. Med zelo izstopajoče teme se je uvrstila razprava pod vodstvom dr. Gordane Kalan Živčec, ki je na temo digitalizacije v zdravstvu poudarila, da imamo v drugih industrijah že na voljo tehnologije, ki bi jih lahko uporabljali na področju zdravstvene oskrbe takoj, neposredno in cenovno dostopno.

Z digitalizacijo bistveno zmanjšamo administrativne obremenitve zdravnikov, ki znašajo po nekaterih ocenah že več kot tretjino njihovega delovnega časa, in s tem omogočimo več časa za obravnave pacientov. Vse to prispeva h kakovostnejšemu delu in krajšim čakalnim vrstam. Če imamo standardizirane in digitalno dostopne podatke o tem, kateri stenti so najboljši, kateri kolki ali denimo katera terapija je bolj učinkovita, lahko opazno izboljšamo neposredne izide zdravljenja. Dr. Gordana Kalan Živčec je po tej plati jasna: »Če obstajata tehnologija in metodologija za digitalno sledenje denarju, ki ju je pripravila slovenska organizacija GS1, zakaj ne moremo vzpostaviti sledenja medicinskih pripomočkov, ki vplivajo na zdravje ljudi? Sredstva za digitalizacijo, ki jih ponuja tako država kot EU, so namreč tako velika, da obstaja celo bojazen, da ne bodo v celoti porabljena.«

Je pa jasno, da ni digitalizacije brez standardizacije, kjer trdi dr. Gordane Kalan Živčec, da bi lahko biometrične osebne-zdravstvene izkaznice standardizirali ob učinkovitem sodelovanju različnih ministrstev že na eni sami seji vlade. Takemu ukrepu Vlade bo mogoče samo zaploskati.  

S tem, da odkrivanje tople vode ni potrebno in da lahko prevzamemo prakse, ki že obstajajo, se je strinjala dr. Polonca Blaznik, vodja vladnega Sektorja za pospeševanje digitalne preobrazbe. Poudarila je, da Slovenija ni ravno nerazvita na področju digitalizacije, a bi lahko naredili več. Njihova služba je bila po njenem na žalost vedno del nekega ministrstva, ki mu to ni bila ravno prioriteta. Se pa sedaj z vzpostavitvijo Ministrstva za digitalizacijo zadeve premikajo hitreje in so pripravljeni tudi na hitrejše uvajanje aplikativnih rešitev.

Po mnenju GS1 Slovenija in njene ambasadorke za zdravstvo predstavlja prav uporaba z mednarodnih identifikatorjev, ki so nato izraženi v 2D kodi na osebnem dokumentu s sliko, prvi korak k pacientu usmerjeni oskrbi s pomočjo digitalizacije. Digitalizacija bo povezovala prav vse postopke, metode zdravljenja, račune, izvide in denimo medicinske pripomočke z osebo/pacientom na enostaven in hiter način. S takšno digitalizacijo bodo procesi optimizirani na neprimerljivo višjem nivoju, kot ga omogočajo klasični analogni pristopi. Pri procesu standardizacije in digitalizacije bomo sicer morali sodelovati kot družba vsi, saj gre pri tem za projekt vseh deležnikov, ne pa zgolj države ali posameznih poslovnih subjektov.

Več o 1. forumu MedTech Slovenija tukaj.

Napovedovanje prihodnosti je na področju logi...
Seznam vseh novic
Verified by GS1 prinaša številne koristi
Nazaj na vrh