GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Objavljamo priporočila za označevanje rib

23.december.2020

V organizaciji GS1 Slovenija smo pripravili priporočila za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.


V slovenskem morju, v naših rekah in jezerih plavajo najrazličnejše ribe, ki jih je možno loviti z ustreznimi dovoljenji in pod določenimi pogoji, veliko je večjih in manjših ribogojnic, ostale ribe pa v Slovenijo za potrebe prehranjevanja uvozimo.

Prav vse med njimi, ki se znajdejo na prodajnih policah trgovin, ribarnic in tržnic, bodo med transportom odslej lahko označene po enotnih globalnih standardih GS1. 

Ob pravilni uporabi mednarodnih standardov GS1, torej z enoznačnim sistemom označevanja transportnih in homogenih logističnih enot, je možnost za nastanek morebitnih težav pri transportu živil od proizvajalca do prodajalca bistveno manjša. S standardi se zagotavlja varnost vzdolž tega dela preskrbovalne verige. 

Nenazadnje pa možnost sledljivosti vpliva tudi na potrošnikovo odločitev pri nakupu in pri njem ustvarja stopnjo zaupanja. Zato trg, potrošniki in zakonodaja zahtevajo od prehrambne industrije, da zagotovi popolnejše in točne informacije o izdelkih in da nadaljuje z ukrepi za večjo varnost hrane.

Za ribe, ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture so bili že objavljeni številni predpisi, ki zahtevajo, da si informacije o izdelku izmenjujejo vsi deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami. GS1 Slovenija je zdaj v sodelovanju z največjimi slovenskimi trgovci – Spar, Mercator in Tuš pripravil priporočila za označevanje rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki omogoča natančno sledljivost rib po standardih GS1 in zagotavlja najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige. 

Poudarek je predvsem na uporabi 2D simbolov, ki v fazi distribucije zmanjšajo zahteve po ročnih vnosih in izmenjavi podatkov o proizvodu (GTIN, serija, datum uporabe) in za ribe specifičnih podatkov (ribolovno območje, ribolovno orodje, način proizvodnje: ujeto v morju ali celinskih vodah, gojeno …).

Vsebina dokumenta je skladna z zakonodajo Republike Slovenije (Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov) in Evropske unije (uredbe, povezane z zajemom in izmenjavo informacij o sledljivosti rib in ribiških proizvodov, uredbe, povezane s skupno ureditvijo trgov za ribiške proizvode, uredbe, povezane z zagotavljanjem informacij o živilih potrošnikom).

Priporočila za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture so objavljena TUKAJ.

Standardi GS1 povečujejo učinkovitost kliničn...
Seznam vseh novic
7-Eleven povečuje varnost in zadovoljstvo pot...
Nazaj na vrh