GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standard EPCIS/CBV 2.0 prinaša revolucijo v sledljivosti in vidnosti preskrbovalnih verig

Standard EPCIS/CBV 2.0 prinaša revolucijo v sledljivosti in vidnosti preskrbovalnih verig

11. julij. 2022

EPCIS (EPC Information Services) je standard GS1 za izmenjavo in prikaz podatkov o posameznih dogodkih, ki se zgodijo znotraj poslovnih procesov posamezne organizacije in kot tudi vzdolž celotne preskrbovalne verige ter z njo povezanih deležnikov. Z EPCIS omogočimo odgovore na vprašanja KAJ, KDAJ, KJE, ZAKAJ in KAKO - pa naj si bo to za izdelek ali kako drugo sredstvo, ki je predmet sledljivosti. S tem naredimo posamezne faze poslovnih procesov veliko bolj pregledne oz. vidne. Pri tem je ključna standardizacija vseh posameznih pojmov, ki se uporabljajo pri opisovanju dogodkov, kar je opredeljeno v t.i. CBV (Core Business Vocabulary).


Standard EPCIS/CBV druge generacije (EPCIS/CBV 2.0) nadgrajuje osnovne funkcionalnosti standarda z možnostjo, da se lahko v beleženje dogodkov vključi podatke pridobljene iz različnih tipal/senzorjev  in beleženje raznih certifikatov vezanih na sam izdelek ali organizacijo in lokacijo, ki proizvaja ali distribuira izdelke.

V tej najnovejši verziji EPCIS/CBV 2.0 je torej dodana podpora za:

 • podatke, ki ji pošiljajo tipala/senzorji za spremljanje stanja sredstev (npr. izdelek v hladni verigi) in v procesih industrije, ki je podprta z IoT,
 • podrobnosti o certifikatih, ki se nanašajo na izdelke, organizacije in njihove lokacije,
 • definicije za vsa podatkovna polja in šifrante,
 • JSON/JSON-LD sintakso, ki je enostavno razumljiva za razvijalce IKT rešitev,
 • REST API za zajem in pregledovanje podatkov o dogodkih, ki omogoča enostavno vključitev EPCIS v poslovne aplikacije,
 • GS1 Digital Link URI sintakso za prikaz identifikatorjev GS1 v EPCIS podatkih o dogodku.


S poslovnega vidika uporaba standarda GS1 EPCIS z novo verzijo prinaša veliko prednosti. Sistem zgrajen po pravilih in priporočilih tega standarda namreč omogoča informacije, kot npr.:

 • kje se nahajajo izdelki, proizvedeni v določenem obratu ali poslani iz njega,
 • kako so posameznih artikli pakiranih v zaboje, zaboji naloženi na palete in palete v kontejnerje,
 • podatki s tipal/senzorjev s časovnim žigom (npr. stanje kritične mehanske komponente, prevoz izdelkov s kontrolirano temperaturo),
 • sprotno inventurno stanje izdelkov ali razpoložljivosti neke opreme na različnih lokacijah organizacije.
 • stanje roka uporabe za pokvarljiva sredstva (npr. cepiva), da se zagotovi pravočasna uporaba in distribucija po principu first-in/first-out,
 • podrobnosti o certificiranju, povezane s pridelavo, proizvodnjo, pošiljkami in lokacijami, kot npr. emisija ogljika, učinkovita raba vode in zemlje.


Podpredsednik VP Cloud in IoT pri podjetju Digimarc Dominique Guinard je ob tem izpostavil: "Čas ne bi mogel biti boljši za izdajo EPCIS 2.0, saj zagotavlja prenova standarda univerzalni jezik, ki je združljiv s spletom in je pripravljen na tako imenovani internet stvari. Vse to omogoča boljše delovanje preskrbovalnih verig, kjer predstavlja EPCIS 2.0 ključni gradnik za interoperabilnost podatkov pri učinkoviti logistiki potrošniškega blaga in preglednosti preskrbovalne verige, blagovnih znamk in s tem dodana vrednost za zadovoljstvo končnih potrošnikov."

INCOM LEONE bo uvedel standardizirano logisti...
Seznam vseh novic
Obvezni seminar za nove člane GS1 in nove gla...
Nazaj na vrh