GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Procter & Gamble na potovanju do podatkovne odličnosti

Procter & Gamble na potovanju do podatkovne odličnosti

03. marec. 2022

Kakovostni podatki predstavlja velik izziv in priložnost za podjetja, s katerimi lahko dosegajo višjo produktivnost in nižajo stroške. Potrebe po podatkih rastejo z neverjetno hitrostjo in zajemajo številna področja, kjer se srečujemo z novimi atributi ter z njimi povezanimi podatkovnimi modeli in standardi. O tem govori Laura Becker, predsednica globalnih poslovnih storitev pri podjetju Procter & Gamble.

Zakaj so podatki tako pomembni za P&G?

Živimo v svetu, ki je povezan s podatki in je odvisen od podatkov! Potreba po visokokakovostnih podatkih je danes opazna na vseh vidikih našega poslovnega delovanja. Le z dobro obdelavo in dobrimi podatki lahko zadostimo zahtevam, ki izhajajo iz hitre rasti e-trgovine. Odzvati se moramo na naraščajoča pričakovanja strank, potrošnikov in regulatorjev, ki zahtevajo v smislu trajnosti in preglednosti sestavin zelo kakovostne podatke. Izvrsten nabor podatkov predstavlja za P&G ključno vlogo pri strategiji zadovoljevanja zahtev naših strank in potrošnikov – kar velja za njihove nakupne izkušnje v klasičnih in spletnih trgovinah. Gre za ustvarjanje izjemne izkušnje potrošniškega prepoznavanja ključnih lastnosti izdelkov, kjer igra strategija podatkovne odličnosti eno izmed integralnih vlog.

Omenjate neke vrste »potovanje« v smeri odličnosti podatkov. Kako je P&G začrtal to pot?

V prvi fazi je šlo za zavedanje in prepričevanje vodilnega kadra s področja vseh naših blagovnih znamkah in trgov, kako pomembni so podatki. Nekateri posamezniki, ki so bili sprva najmanj angažirani in najbolj skeptični, so postali s časom naši največji podporniki. Njihova vloga je bila zelo pomembna. Poleg podpore s strani vodilnega kadra smo morali preoblikovati procese, nadgraditi digitalno tehnologijo in organizacijske strukture za podporo ustvarjanja ustreznih podatkov. Danes redno merimo kakovost podatkov o naših izdelkih in z njimi seznanjamo vodilne v podjetju.

Kaj je omogočilo to preobrazbo?

Ključno je bilo zavedanje vodilnega kadra, da gre za korist, ki zagotavlja donosnost začetnih investicij.

Kakšne prednosti ste zaznali?

Šlo je za povečanje produktivnosti in znižanje stroškov. Iz procesov, ki niso bili optimizirani, smo uspeli odstrani številne skrite stroške. Videli smo na primer, da je pogosto prihajalo do razdrobljenih ali ponavljajočih se podatkov, ki niso predstavljali dodane vrednosti ali so ustvarili netočnosti. Z odpravo slabih podatkov smo zmanjšali stroške. S tovrstnim pristopom smo se denimo izognili morebitnim globam zaradi previsoke ali nepravilne obtežitve tovornjakov zaradi neustreznih mas ali mer izdelkov. Naša analitika podatkov deluje sedaj na višjem nivoju, enako velja za obdelavo podatkov s pomočjo umetne inteligence, kjer gre za bolj dodelane povezave med bazo podatkov o izdelkih ter podatkov o potrošniških navadah in potrebah. To prinaša velike prednosti za vodilne odločevalce v smislu trženja in strategij.

Katere posebne pobude izvaja P&G na tem področju?

Procter & Gamble sodeluje s Forumom potrošniških dobrin (Consumer Goods Forum), z GS1 in številnimi partnerji z namenom podpore globalnega delovanja na poti do kakovostnih podatkov. Smo podporniki Koalicije za podatke o izdelkih s Forumom potrošniških dobrin in sodelujemo z GS1, da bi spodbudili pobude, kot je vseprisotnost GTIN, Verified by GS1 in Global Data Model GS1. Prizadevamo si tudi, da najbolje izkoristimo vse, kar smo dosegli do sedaj. Na primer, izvedli smo skupen preskus s poslovnim partnerjem, kjer smo vzeli velik vzorec naših GTIN in jih primerjali s podatki Verified by GS1. Ugotovitve so bile izjemno koristne, saj so nam omogočile ustvarjanje trajnostnih procesnih sprememb, ki bodo sinhronizirale podatke pri stranki in pri P&G.

Kakšna je vaša ocena nastajajočih težav na tem področju?

Jasen primer tega predstavljajo osnovne značilnosti izdelkov in denimo njihova trajnost. Potrebe po podatkih rastejo na tem področju z neverjetno hitrostjo in zajemajo področja, kot so zasnova embalaže, popis sestavin, popis zavez proizvajalca in emisije ogljika, če jih naštejem le nekaj. Zahtevajo se novi atributi izdelka in vsak potrebuje svoje podatkovne modele in standarde. Na te zahteve moramo biti sposobni odgovoriti hitreje in bolj agilno.

Kaj svetujete podjetjem, ki se podajajo na lastno pot do odličnosti podatkov?

Predlagam delovanje na treh ključnih področjih. Prvo predstavlja zagotavljanje kakovostnih podatkov. To je bodoča valuta novih pobud na vseh področjih. Če ne prevzemamo odgovornosti za ustvarjanje in vzdrževanje strogih standardov kakovosti podatkov, ne bo nihče med nami dosegel zastavljenih ciljev. Drugo dejstvo predstavlja misel, da sta za »tango« potrebna dva. Kot trgovinski partnerji moramo biti odgovorni drug do drugega. Lastniki blagovnih znamk morajo zagotoviti visoko kakovostne in dosledne podatke, trgovci na drobno pa jih morajo uporabljati v svojih procesih. Tako bomo ustvarili ekosistem, ki bo donosen za vse družabnike. In končno, želim, da se ljudje zavedajo, da smo resnično v ključnem, odločilnem trenutku, ki ga moramo izkoristiti. Prihod črtne kode naslednje generacije, ki lahko vsebuje več informacij kot tradicionalne črtne kode, vsak dan višje naravovarstvene in potrošniške zahteve - vse to kliče po podatkovni odličnosti, s katero bomo lahko kos novim izzivom

GS1 ima v svojem portfelju tudi kupone
Seznam vseh novic
EuroCommerce in GS1 stavita na odprt, vključu...
Nazaj na vrh