GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Poročilo TradeTech potrjuje pomembnost standardov GS1

Poročilo TradeTech potrjuje pomembnost standardov GS1

25. april. 2022

Svetovna trgovinska organizacija s sedežem v Ženevi in neodvisni mednarodni Svetovni gospodarski forum sta izdajala poročilo s priporočili za učinkovitejšo, vključujočo in trajnostno svetovno trgovino. Dokument se v veliki meri opera na standarde GS1 in potrjuje njihovo učinkovitost pri doseganju zadanih ciljev.

Nove tehnologije in digitalizacija, vključno z uporabo odprtih globalnih standardov za identifikacijo in izmenjavo informacij prispevajo k izrazitemu pospeševanju hitrosti trgovinskih izboljšav. Temu primerno pozivata v novem poročilu Svetovna trgovinska organizacija in Svetovni gospodarski forum vse politične in industrijske odločevalce, da naj v največji možni meri izkoristijo nove tehnologije in digitalne rešitve za izboljšavo trgovskih procesov, pospešitev gospodarskega okrevanja in odpravo ozkih grl po celotnih preskrbovalnih verigah po vsem svetu.

Poročilo z naslovom »The promise of TradeTech; Policy approaches to harness trade digitalization« predstavlja nabor tehnologij, ki olajšujejo svetovno trgovino in jo naredijo v smislu vseh deležnikov bolj vključujočo, učinkovito in glede zelene prihodnosti trajnostno. Pospešitev globalnega sprejemanja pristopa TradeTech kliče po mednarodnem usklajevanju različnih politik, se sklicuje na standarde GS1 ter priznava njihov izjemen pomen pri identifikaciji izdelkov in lokacij pri dvigu učinkovitosti trgovinskih procesov na višji nivo. Ključno vlogo igrajo pri omenjenem poslanstvu globalna trgovinska številka izdelka (GTIN), globalna klasifikacija izdelka (GPC) in globalna lokacijska številka (GLN), saj  predstavljajo sprejete in priznane rešitve za identifikacijo in klasifikacijo.

Usklajen pristop med regulatorji in industrijo lahko prispeva k izkoristku obstoječih tehnologij, kot so umetna inteligenca (AI), tehnologija veriženja blokov blockchain in DLT ter internet stvari (IoT), kjer gre za razširitev internetnega povezovanja na in med napravami ter vsakodnevnimi predmeti. Vse to predstavlja temelje, na katerih se bo oblikovala trgovina prihodnosti. Globalno odprti standardi, med katere spadajo standardi GS1, predstavljajo po tej plati ključno osnovo za nemoteno izvajanje omenjenih tehnologij in njihovih sinergij.


Miguel Lopera, predsednik in izvršni direktor GS1, je poudaril: 

Navdušeni smo, da Svetovna trgovinska organizacija in Svetovni gospodarski forum priznavata moč globalno odprtih standardov pri modernizaciji in dvigu delovanja trgovine na višji nivo. Kot nevtralna organizacija za standardizacijo smo zavezani k sodelovanju z industrijo in regulatorji na način, da lahko vse trgovske stranke, ne glede na sektor, nemoteno izmenjujejo točne informacije z namenom doseganja učinkovitejše, vključujoče in trajnostne svetovne trgovine.


Poročilo The promise of TradeTech predstavlja še eno izmed nedavnih objav Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) in Svetovne trgovinske organizacije s praktičnimi priporočili za uskladitev in pospešitev uporabe standardov za mednarodno trgovino. Vloga GS1 je temu primerno v smislu sodelovanja s ključnimi mednarodnimi organizacijami in vsesplošnega sprejemanja globalnih podatkovnih standardov izjemno pomembna.S skeniranjem do višje kakovosti v zdravstvu...
Seznam vseh novic
Evropska komisija vzpostavlja evropski zdravs...
Nazaj na vrh