GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje živil s standardi GS1 - kode za učinkovito sledljivost

Označevanje živil s standardi GS1 - kode za učinkovito sledljivost

09. maj. 2023

Konec aprila je pod okriljem GS1 Slovenija potekal strokovni seminar s področja označevanja živil s standardi GS1, ki omogočajo s kodami učinkovitejšo sledljivost po vsej preskrbovalni verigi. O praktičnih in teoretičnih izzivih s področja sledljivosti hrane in pijače, standardizacije in zakonodaje so razpravljali mag. Jožica Škof Nikolič (Kontaktna točka SIST), dr. Mira Kos Skubic (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) in Roko Staničić (GS1 Slovenija).

Predavatelji so posvetili največ pozornosti: aktualni zakonodaji s poudarkom na pravilih in spremembah na področju prehranske industrije ter proizvodnje živil in pijač, varnosti in kakovosti svežega sadja, zelenjave, rib in mesa, uporabi standardov GS1 za učinkovito sledljivost, zagotavljanju sledljivosti porekla mesa skladno z zahtevami EU ter označevanju alkoholnih pijač skladno z novo zakonodajo. Pri vseh omenjenih temah se srečujemo s številnimi izzivi.

Med take šteje zagotavljanje sledljivosti mesa od pulta do računa, kar ponuja osnovo za zagotavljanje varnosti potrošnikov skladno z zahtevami EU in Pravilnikom o zagotavljanju sledljivosti porekla mesa. Ta bo stopil v veljavo 30.10.2023. Zelo pomemben izziv za vse deležnike, ki nastopajo v preskrbovalni verigi, predstavlja še področje označevanja sadja in zelenjave ter označevanje rib in ribiških proizvodov. Na področju sledljivosti in označevanju alkoholnih pijač pa se srečujemo z zahtevami po zagotavljanju dodatnih informacij o sestavinah ter energijski in hranilni vrednosti tovrstnih pijač, kar predstavlja eno izmed ključnih novosti nove evropske zakonodaje oziroma tako imenovane uredbe EU 2021/22117.

Pri vseh omenjenih izzivih igrajo v smislu sledljivosti in z njo povezanega nadzora ključno vlogo uporaba specifičnih aplikacijskih identifikatorjev in linearnih črtnih ter 2D kod. Z njimi lahko dosežemo med vsemi deležniki višjo stopnjo zaupanja. Slednje pomeni v praksi, da je potrošnik bolj seznanjen s tem, kakšna živila ali hrano kupi v trgovini ali dobi v restavraciji – naj gre za kakovost, varnost ali datum nastanka ter s tem povezanimi posledicami. Kakovostni podatki in njihova dobra sledljivost sta ključni!

Vsi udeleženci dogodka so ob njegovem zaključku brezplačno prejeli izvod izbranih priporočil za označevanje in sledljivost z uporabo standardov GS1, ki jih je pripravila GS1 Slovenija v sodelovanju s slovenskimi dobavitelji, distributerji in trgovci. Ob tem je mag. Jožica Škof Nikolič poudarila, da je bil strokovni seminar zelo zanimiv in poučen, ter da imamo v RS na Inštitutu za standardizacijo kontaktno točko, preko katere lahko vsi zainteresirani brezplačno pridobijo informacije o predpisih, standardih in drugih zahtevah v zvezi z dajanjem proizvodov na trg EU. Udeležence je povabila, da se oglasijo z morebitnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se bodo srečali pri svojem delu.

Dr. Mira Kos Skubic je dodala: »Sledljivost živil je pomembna tako z vidika zagotavljanja varnosti v celotni verigi njihove proizvodnje kot podajanja potrošniških informacij, ki so povezane z bistvenimi karakteristikami živil – naj gre za seznam sestavin, alergenih snovi, poreklo, hranilno vrednost ali, denimo, trajnostne oznake. Standardi GS1 omogočajo hkrati podajanje informacij s pomočjo digitalnih orodij, ki so aktualni elementi razvojnih politik znotraj najnovejših evropskih strategij in njihove povezave s proizvodnjo in trženjem hrane.«

Intervju: Nenad Šutanovac, direktor ZIT in čl...
Seznam vseh novic
Varstvo potrošnikov v službi trajnostnih odlo...
Nazaj na vrh