GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu

Nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu

26. april. 2024

Evropski parlament je aprila potrdil predhodni dogovor v zvezi s predlogi Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu. Nova pravila, ki so nastala na pobudo Slovenije, bodo potrošnikom omogočala boljšo preglednost nad poreklom medu v mešanicah in pomagala v boju proti ponaredkom.

Slovenija in Portugalska sta leta 2020 na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo predstavili pobudo za označevanje porekla točenega medu. Takratna direktiva o medu 2001/110/ES je pridelovalcem in proizvajalcem medu nalagala obveznost označevanja države izvora medu, vendar v primeru, da je bila mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, se je proizvod lahko označil kot »mešanica medu iz držav EU«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU«, ali »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«. Tovrstno označevanje mešanic medu ni zagotavljalo dovolj jasnih in nedvoumnih informacij o izvoru medu, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Čebelarske zveze Slovenije začelo z aktivnostmi za spremembo EU direktive o medu v delu, ki določa označevanje mešanic medu s poreklom iz več držav.

Nova pravila označevanje porekla mešanic medu bodo potrošnikom omogočala boljšo preglednost in pomagala v boju proti potvorbam. Na sliki je prikazana bodoča etiketa (desno) za mešanice medu po poreklu iz EU in izven EU.
Nova pravila označevanje porekla mešanic medu bodo potrošnikom omogočala boljšo preglednost in pomagala v boju proti potvorbam. Na sliki je prikazana bodoča etiketa (desno) za mešanice medu po poreklu iz EU in izven EU.

Sprejete spremembe v direktivi se nanašajo predvsem na označevanje mešanic medu, ki po poreklu izvirajo iz več držav. Poreklo mešanice medu bo tako po novem na vsakem izdelku zapisano po državah izvora v odstotkih in to v padajočem vrstnem redu deležev. Navesti je treba odstotke medu, ki prihaja iz vsaj prvih štirih držav izvora. Če to ne predstavlja več kot polovice celotnega medu, je treba odstotke navesti za vse države. Države članice EU bodo morale pričeti uporabljati nova pravila v roku dveh let po začetku veljavnosti.

V GS1 Slovenija bomo v letošnjem letu pripravili priporočila za označevanje izdelkov iz medu in njihovo sledljivost v preskrbovalni verigi z uporabo standardov GS1, kar zagotavlja večjo transparentnost in učinkovitost preskrbovalne verige. V okviru Akademije GS1 Slovenija  bomo pripravili še ustrezna izobraževanja za čebelarje in ostale zainteresirano javnost. 

*Več informacij: Matic Ceglar, matic.ceglar@gs1si.org


GS1 Slovenija bo izvedla nov niz izobraževanj...
Seznam vseh novic
Unilever opremlja svoje izdelke s QR kodami s...
Nazaj na vrh