GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Nov Register GTIN in uvoz podatkov preko Excela

02. september. 2022

Našim članom smo v mesecu maju predali v uporabo prenovljen spletni portal Moj GS1, z novim sistemom prijave uporabnikov. Spomnimo vas na obveznost vpisovanja vseh uporabljenih številk GS1 v Register, hkrati pa sporočamo, da imate sedaj na voljo tudi uvoz podatkov preko Excel datoteke.

Našim članom smo v mesecu maju predali v uporabo prenovljen spletni portal Moj GS1. S klikom na gumb »Moj GS1« desno zgoraj na www.gs1si.org vam je na voljo nova pozdravna stran z opisom novih funkcionalnosti in navodili za uporabo.

Slednje predstavlja prvi korak v prenovi portala Moj GS1. Spletno rešitev smo preselili v novo IKT okolje, vzpostavili smo nov sistem prijave uporabnikov, ki omogoča, da imate lahko v vaši organizaciji več uporabniških računov za več sodelavcev. V kolikor potrebujete več uporabniških računov, nam to sporočite na elektronski naslov: mojgs1@gs1si.org.

V tem koraku smo v celoti prenovili spletno rešitev »Register izdelkov – RGTIN« za vpisovanje in urejanje številk GTIN. Od aprila leta 2018 ste člani GS1 Slovenija vpisali v ta register že preko 800.000 različnih številk GTIN za označevanje vaših prodajnih enot (izdelkov in pakiranj).

Po naši oceni bi ta številka morala biti vsaj enkrat višja, saj se uporabi rešitve RGTIN še niste pridružili vsi aktivni člani GS1 Slovenija. Zato bi vas na tem mestu radi ponovno opomnili na obveznost članstva v GS1 Slovenija, ki vključuje obvezno ažurirano posredovanje podatkov o podeljenih številkah GTIN v Register izdelkov (številk GTIN).

Prenovljeni RGTIN omogoča po novem še upravljanje z vsemi tipi številk GTIN in sicer: GTIN-13, GTIN-14, UPC, GTIN G0, GTIN-8, SV.

Prenovili smo tudi možnost uvoza podatkov GTIN preko Excela in/ali API povezav. S tem imate člani na voljo možnost, da lahko sami preko Excel predloge prenesete v RGTIN večje število podatkov GTIN naenkrat.  Za vključitev API povezave nas lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: mojgs1@gs1si.org.

Kaj sledi?

V teku je prenova drugega ključnega registra GS1 – »Register lokacij – RGLN«, s katerim lahko vpisujete in urejate števile GLN.

Poleg tega imamo v razvoju novo funkcionalnost RGTIN, po kateri pogosto sprašujete člani GS1 Slovenija. Funkcionalnost generiranje črtne kode prodajne enote bo na voljo predvidoma do konca letošnjega leta.

V letu 2023 se bodo nadaljevale razvojne aktivnosti na portalu Moj GS1. Posvetili se bomo predvsem rešitvam, ki nam bodo omogočale pregledovanje podatkov iz registrov GS1 na lokalnem in globalnem nivoju.

Ni digitalizacije, brez standardizacije!
Seznam vseh novic
GS1 je izdala brošuro o standardih v železniš...
Nazaj na vrh