GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 je izdala brošuro o standardih v železniški industriji

GS1 je izdala brošuro o standardih v železniški industriji

16. avgust. 2022

Globalni standardi GS1 se tako kot v drugih industrijskih sektorjih uporabljajo za standardizirano identifikacijo in označevanje železniških komponent. Neodvisen in globalno priznan standard usklajuje razlike in s tem poenostavlja sodelovanje med deležniki na trgu. Standard ponuja velik potencial v sektorju s prepletom različnih industrijskih dobaviteljev, številnih podjetij in koordiniranim tokom blaga na svetovni ravni. Koristen je za železniške operaterje, proizvajalce delov in sistemov ter ponudnike s področja popravil, vzdrževanja in nadomestnih delov.

Brošura, ki jo je GS1 pripravila s pomočjo delovne skupine na nemško govorečem območju, je namenjena splošni javnosti in vključuje nabor priporočil in standardov, s katerimi je mogoče lažje usklajevati specifične zahteve strank pri enolični identifikaciji delov in komponent na področju železniške industrije ter njenih ključnih procesov. Dokument obsega področja globalne identifikacije, označevanja in izmenjave podatkov za dele, komponente in sredstva, kar omogoča doseganje višje učinkovitosti in uspešnosti. Železniški operaterji uporabljajo s tem namenom za zagotavljanje transparentnega in doslednega toka materialov in informacij standardizirano označevanje, ki se po vsem svetu izvaja na podlagi življenjskega cikla komponent. Prav zato je potreba po harmonizaciji podatkov o izdelkih in komponentah med vsemi udeleženci, od proizvajalcev, dobaviteljev do uporabnikov, pomembna in zelo velika.

Vsakemu objektu se poleg opisa in drugih atributov v matičnih podatkih dodeli enolični identifikacijski ključ GS1. Identifikacija se kodira na nosilcu podatkov in se uporablja kot ključ do zapisa s podatki o objektu. Odvisno od zahtevane informacijske ravni razlikuje sistem GS1 med identifikacijo na ravni razreda, na ravni serije ali ravni primerka. Več o načinih identifikacije, ki so sestavljeni iz denimo predpone podjetja GS1, globalne trgovinske številke izdelka GTIN, globalnega identifikatorja individualnega sredstva GIAI, globalne lokacijske številke GLN, drugih nosilcev podatkov, njihovem šifriranju v eno- in dvodimenzionalni obliki ter izmenjavi podatkov, odkriva brošura »Standardi GS1 v železniški industriji«.

Brošura s teoretičnimi in praktičnimi napotki za izboljšanje učinkovitosti delovanja železniške industrije, je dostopna na povezavi TUKAJ.
 

Nov Register GTIN in uvoz podatkov preko Exce...
Seznam vseh novic
Evropska podružnica GS1 je s partnerji zmagal...
Nazaj na vrh