GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Logistična evolucija na krilih 2D kod in novih digitalnih rešitev

Logistična evolucija na krilih 2D kod in novih digitalnih rešitev

19. september. 2023

Na področju logistike postajajo 2D kode vse bolj priljubljene, saj omogočajo v primerjavi s klasičnimi enodimenzionalnimi črtnimi kodami zapis večjega števila podatkov na manjši površini. Logistične procese bližnje prihodnosti bodo v podobni meri zaznamovale digitalne rešitve, kot so: EPCIS 2.0, RFID in digitalni tovorni ladijski listi. 

Etiketa GS1, ki služi v kombinaciji z identifikatorjem SSCC za identifikacijo logističnih enot, predstavlja že dolgo obvezni »repertoar« vseh omembe vrednih podjetji. Tovrstno standardizirano označevanje omogoča lažje deljenje in prejemanje podatkov o sledljivosti tovora, naj gre za poštne pakete, palete ali druge vrste manjših in večjih logističnih enot. Na logističnih etiketah vseh tovrstnih enot se večinoma srečujemo s črtnimi kodami v obliki  enodimenzionalne kodne simbologije GS1-128, ki ima z največ 48 znaki majhno kapaciteto podatkov. Zaradi tega so z namenom podajanja ustreznih podatkov logistične enote pogosto opremljene z dvema ali tremi črtnimi kodami, kar naredi odčitavanje bolj zahtevno in zamudno. Rešitev ponuja 2D koda!

Več hitrosti in natančnosti

Številne prednosti zapisa podatkov v obliki 2D kode tipa GS1 Data Matrix je pokazal primerjalni test odčitavanja enodimenzionalnih in dvodimenzionalnih kod tipa GS1 DataMatrix, ki smo ga v GS1 Slovenija izvedli v sodelovanju z družbama Etiko int in Špica International. Rezultati sledijo teoriji: avtomatsko zajemanje podatkov v obliki 2D kode je s kakovostno napravo hitrejše, zanesljivejše in bolj natančno. Nadzor nad distribucijskimi stroški in upravljanjem zalog je kakovostnejši. Poleg slednjega prinaša 2D kodiranje manjše tveganje za napake, saj odčitamo le eno kodo. Odčitavanje različnih kod na eni logistični etiketi lahko privede do lažnega skeniranja, kjer odčitamo zaradi prevelike razdalje ali drugih dejavnikov napačno kodo. Branje 2D kode je po drugi plati možno iz vseh smeri, vključno med hojo ali premikanjem roke.

Del testa je predstavljalo odčitavanje kod v zahtevnejših razmerah, kjer so prekrite s folijo ali poškodovane. 2D kode predstavljajo zopet boljšo rešitev, saj so bolj odporne na poškodbe in ostajajo kljub neprimerno zalepljeni in posledično valoviti foliji večinoma berljive. Temu primerno drži napoved, da je tehnologija tiskanja in odčitavanja 2D kod dosegla nivo, ki predstavlja skladno s standardi GS1 podlago za njihovo intenzivnejšo uporaba v preskrbovalnih verigah. Prednosti tehnologije pri sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prevzemu blaga so v smislu hitrosti, natančnosti in ekonomskih učinkov izjemne.

Digitalizacija ladijskega tovora

Pomemben korak v smislu izboljšave logističnih procesov se odvija na področju ladijskega transporta. V združenju za digitalizacijo kontejnerske logistike Digital Conainer Shipping Association (DCSA), v katerega so povezani največji ladjarji, so februarja napovedali, da bodo do leta 2030 v popolnosti digitalizirali tovorne liste. Sodeč po poročanju portala gCapitan naj bi ladjarji ustvarili vsako leto 45 milijonov tovornih listov, med katerimi naj bi jih bilo le 1,2 odstotka elektronskih. Vsi ostali so izdelani v papirnati obliki, kar pomeni, da bo z njihovo digitalizacijo panoga prihranila zelo veliko – po ocenah naj bi šlo za neposredni prihranek v višini okoli šestih milijard evrov. Še večji naj bi bil prihranek na ravni mednarodnega trgovinskega sistema. Po besedah družbe McKinsey bi s hitrejšim pretokom dokumentov in znižanjem napak zaradi človeškega faktorja lahko dosegli prihranke v višini 18 milijard dolarjev. Ladjarji so se posledično zavezali, da bodo v petih letih polovico vseh tovornih listov izdali v elektronski obliki, do leta 2030 želijo doseči popolno digitalizacijo.

Nove tehnologije in rešitve

Med rešitve, ki vstopajo na logistični parket, ne gre spregledati tehnologije RFID za brezžično radijsko identifikacijo in sledenje predmetov ter z njo povezanega novega GS1 standarda EPCIS 2.0. Ta določa, kako izmenjujemo podatke o lokaciji, stanju in gibanju predmetov, opremljenih z RFID oznakami po vsej preskrbovalni verigi. RFID in EPCIS 2.0 predstavljata posledično pomembna gradnika interneta stvari (IOT), industrije 4.0 in NFC aplikacij, ki bodo naredile logistiko še bolj učinkovito, varno in uporabniku prijazno. Vse tovrstne napredke aktivno spremljamo v GS1 Slovenija in jih vnašamo v naše izobraževalne vsebine. Oktobra bomo pripravili za naše člane logistično delavnico s poudarkom na logističnih procesih od potrebe do izvedbe, izzivov in rešitev. Teden za tem vas vabimo na dogodek Kava z GS1, v okviru katerega se bomo posvetili tehnologiji RFID in standardu EPCIS 2.0.

Logistična delavnica širi obzorja
Seznam vseh novic
Obiskali so nas madžarski kolegi
Nazaj na vrh