GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Evropska podružnica GS1 je s partnerji zmagala na razpisu EU za pripravo pilotnih digitalnih potnih listov

Evropska podružnica GS1 je s partnerji zmagala na razpisu EU za pripravo pilotnih digitalnih potnih listov

08. avgust. 2022

Evropska unija je na razpisu za izvedbo pilotnih digitalnih potnih listov izbrala ponudbo konzorcija CIRPASS, kjer je evropska podružnica GS1 odigrala ključno vlogo pri formiranju koalicijskih projektnih partnerjev. Med njimi nastopa 31 industrijskih in akademskih članov, kot so: InnoEnergy, Global Battery Alliance, Fraunhofer Institute, Digital Europe, Politecnico Milano, TAL TECH, Energy Web in Circular Economy Internet. GS1 vstopa s projektom v visoke regulativne procese, ki predstavljajo podlago za boljše delovanje krožnega gospodarstva na ravni EU.

Evropska komisija je v sklopu razpisa in različnih strategij predlagala uvedbo digitalnih potnih listov za izdelke in povezovalne infrastrukture, kot je krožni podatkovni prostor. Za povrh je bila potreba po uvedbi digitalnih potnih listov izražena v Evropskem zelenem dogovoru in novem Akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo CEAP. V svoji podatkovni strategiji je Evropska komisija opisala vizijo skupnega evropskega podatkovnega prostora in enotnega trga podatkov, ki bi se skladno z veljavno zakonodajo lahko enotno uporabljali ne glede na fizično lokacijo shranjevanja na področju vse Evropske unije.

Digitalni potni list izdelka je digitalna predstavitev fizičnega izdelka, ki prikazuje informacije o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel. Je pomembno orodje za krožno gospodarstvo, saj podjetjem omogoča preverjanje, upravljanje in izboljšanje t
Digitalni potni list izdelka je digitalna predstavitev fizičnega izdelka, ki prikazuje informacije o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel.

Ključni cilj konzorcija CIRPASS predstavlja priprava terena za postopno uvajanje pilotnih digitalnih potnih listov od leta 2023 naprej, z začetnim poudarkom na sektorjih električne energije in elektronike, baterij in tekstila ter postaviti temeljev za medsektorsko uporabo digitalnih potnih listov na osnovi skupnih pravil, načel, taksonomije in standardov. Ambicija konzorcija CIRPASS sloni na uvajanju odprte in pregledne podatkovne skupnosti, ki temelji na različnih strategijah. Med slednjimi izstopajo nevtralnost v smislu interesov posameznih podjetij, partnerska uravnoteženost, proaktivno prizadevanje za široko partnerstvo z zelo naprednimi evropskimi in mednarodnimi pobudami ter partnerji. Nič manj ključni niso težnja po vključevanju visoko strokovnih organizacij za standardizacijo s področja različnih vidikov uvajanja digitalnih potnih listov, agencij za krožno gospodarstvo in spodbujanje trajnosti, ponudnikov rešitev s področja digitalne tehnologije in raziskovalne dejavnosti ter izkušenih deležnikov, ki so že močno vključeni v pilotne projekte uvajanja digitalnih potnih listov.

Po trenutni zamisli konzorcija CIRPASS bodo morale komponente digitalnega potnega lista vsebovati vsaj: enolični trajni ID izdelka, trajni nosilec podatkov (RFID, QR koda itd.), digitalno povezavo med fizičnim izdelkom in digitalnim mestom z informacijami o izdelku (denimo URI naslov) ter ustrezno IT arhitekturo za lažjo izmenjavo podatkov. Slednjo sestavljajo standardizirano besedišče, standardizirani protokoli in formati za izmenjavo podatkov, standardizirani mehanizmi dostopa s pravicami za branje in urejanje, porazdeljeno shranjevanje informacij (v povezavi s podatkovnimi prostori EU) in jasni nivoji interakcij med deležniki.

Konzorcij CIRPASS namerava v letu in pol predstaviti nedvoumno medsektorsko definicijo in opis digitalnega potnega lista, določiti medsektorski podatkovni model izdelkov z dokazano uporabnostjo v smislu krožnega gospodarstva, oblikovati zahteve v zvezi z identifikacijo izdelka, predlagati odprt protokol za izmenjavo podatkov s prilagojenimi potrebami deležnikov in predlagati protokol na temelju sodobnih digitalnih tehnologij. Med ključne naloge bodo šteli še: ustvarjanje soglasja deležnikov o ključnih podatkih za krožnost in povezanost odprtega evropskega in svetovnega standardnega besedišča, ki bo vključen v protokole digitalnega potnega lista na področju preskrbovalnih verig na področju baterij, elektronike in tekstila. Konzorcij namerava hkrati razviti primere uporabe in časovnega načrtovanja za pilotsko uvajanje in ustvarjanje krožnega gospodarstva in medsektorske uporabe digitalnih potnih listov, kjer bo sodelovanje med vsemi partnerji ključno pri doseganju zadanih ciljev.
GS1 je izdala brošuro o standardih v železniš...
Seznam vseh novic
INCOM LEONE bo uvedel standardizirano logisti...
Nazaj na vrh