GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
EU praznuje tridesetletnico enotnega trga

05. januar. 2023

Evropska unija obeležuje v letošnjem letu tri desetletja enotnega trga, kar predstavlja enega izmed ključnih dosežkov evropskega povezovanja in eno izmed ključnih gonil. Evropski enotni trg, ki je bil vzpostavljen 1. januarja 1993, omogoča prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala. Z njim sta življenje ljudi in delovanje podjetji lažja in bolj predvidljiva. Vse to povezujejo skupni standardi, ki predstavljajo eno izmed ključnih osnov delovanja.

Enotni trg omogoča povezovanje trgov med gospodarstvi držav članic in predstavlja gonilo rasti ter konkurenčnosti in krepi gospodarsko ter politično moč Evrope na svetovni ravni. Imel je tudi ključno vlogo pri pospeševanju gospodarskega razvoja novih oziroma pridruženih članic, saj je odpravljal ovire za vstop in spodbujal rast. Enotni trg je hkrati pripomogel v zadnjem obdobju k lažjemu obvladovanju pandemije COVID-19 in energetske krize, s katero se srečujemo po ruskem napadu na Ukrajino. Ohranjanje in krepitev celovitosti enotnega trga bosta še naprej zelo pomembna, Zgolj na takšen način se bo lahko Evropa usklajeno odzivala na nove izzive in podpirala konkurenčnost njenega gospodarstva.

Življenja ljudi na področju EU je zaradi enotnega trga kakovostnejše na številnih področjih. Enotni trg pospešuje prehod na bolj zeleno in digitalno gospodarstvo, prispeva k zagotavljanju stalne razpoložljivosti bistvenih vhodnih materialov, vključno s kritičnimi surovinami in napredno tehnologijo, kot so polprevodniki. Nič manj pomembno ni zagotavljanje visoke varnosti in vodilne vloge pri svetovnih tehnoloških standardih, kjer se lahko potrošniki po zaslugi zakonodaje EU zanesejo na to, da so vsi proizvodi na enotnem trgu varni in da temeljijo na visokih standardih varstva okolja, dela, osebnih podatkov in človekovih pravic. Ta pravila in standardi se pogosto prevzamejo po vsem svetu, kar postavlja evropska podjetjem v konkurenčno prednost in krepi položaj Evrope v svetu. EU določa danes številne svetovne standarde.

Enotni trg predstavlja hkrati osnovo za hitro odzivanje na krize, kot sta pandemija COVID-19 in trenutna energetska kriza. Med pandemijo COVID-19 je ohranjanje odprtih notranjih meja in zagotavljanje nemotenega delovanja enotnega trga omogočilo, da so cepiva, medicinska oprema in drugi kritični materiali prišli do tistih, ki so jih potrebovali. Močen in enoten trg omogoča tudi skupno nabavo bolj raznolikih virov energije ter občutno hitrejši razvoj ter uporabo čiste energije in energije iz obnovljivih virov.

Da bo enoten trg predstavljal še naprej skupno dobrino, ki koristi vsem članom EU, skrbi s konstantnim razvojem in zagotavljanjem delovanja na praktičnem nivoju v največji možni meri Evropska komisija. Slednja se pri tem pogosto poslužuje različnih standardov, kakršne zagotavlja GS1. Enotni trg je bil sicer vzpostavljen 1. januarja 1993 na podlagi Maastrichtske pogodbe iz 7. februarja 1992. Sprva ga je sestavljalo 12 držav EU: Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Združeno kraljestvo. Danes vključuje 27 držav članic ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško ter Švica z delnim dostopom.

Digitalizacija Splošne bolnišnice Novo mesto
Seznam vseh novic
Prof. dr. Tone Lerher se je uvrstil med najbo...
Nazaj na vrh