GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Digitalizacija Splošne bolnišnice Novo mesto

16. januar. 2023

GS1 Slovenija in Splošna bolnišnica Novo mesto sta podpisala dogovor o sodelovanju na področju uvajanja digitalizacije, ki bo s pomočjo standardizacije in optimizacije olajšala delo zdravstvenega osebja. Pogodbo o sodelovanju sta podpisali Zdenka Konda, direktorica GS1 Slovenija, in prva dama Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan. S tovrstnim pristopom si GS1 Slovenija želi prispevati k modernizaciji slovenskega zdravstvenega sistema, saj je slednji na področjih digitalizacije in standardizacije izrazito podhranjen.  

Glede premikov na področju digitalizacije in standardizacije slovenskega zdravstvenega sistema je direktorica GS1 Slovenija že večkrat jasno potrdila, da so bili primiki na tem področju v zadnjih desetih letih v Sloveniji premajhni. Gospa Zdenka Konda je po tej plati poudarila: »Da nam le v zdravstvu ni uspelo prepričati tako odgovornih v pristojnem ministrstvu kot izvajalcev zdravstvenih storitev, razen nekaterih svetlih izjem, da bi lahko s standardi GS1 pomagali rešiti premnoge težave, ki so se zgrnile v ta pomemben del družbene infrastrukture.«

GS1 Slovenija je s tem namenom ponujal že v času koronakrize odgovornim državnim institucijam rešitve za sledljivost in spremljanje cepiv od proizvodnje do pacienta, ki jih je med drugim potrdila Svetovna zdravstvena organizacija. Na različnih konferencah in seminarjih je GS1 Slovenija predstavil in dokazoval, kako lahko s standardi GS1 pomagamo preprečevati napake v smislu zamenjave pacientov ali zdravil, kako vzpostaviti učinkovitejši sistem sledljivosti različnih implantatov, kako omogočiti enostavnejši in varnejši sistem dodeljevanja zdravil pacientov v bolnišnicah in ne nazadnje kako povezati številne informacijske rešitve znotraj ene ustanove in vseh ostalih zdravstvenih ustanov po vsej Sloveniji.

Po vseh teh plateh se namreč vedno znova poraja vprašanje, kako so učinkovitost in vrednost standardov GS1 prepoznali v mnogih panogah doma in tujini, pri nas pa argumenti strokovnosti v velikem delu zdravstvenega sistema žal še vedno ne zaležejo in ne prepričajo?

Preberite novo revijo Novice22!
Seznam vseh novic
EU praznuje tridesetletnico enotnega trga
Nazaj na vrh