GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Dostop do zaupanja vrednih podatkov bo lažji

08. december. 2022

Evropska komisija je 30. marca 2022 sprejela predlog uredbe o trajnostnih proizvodih v okviru zelenega dogovora na ravni Evropske unije. Ta določa cilje za vzpostavitev prve podnebno nevtralne regije do leta 2050, kjer bodo igrali s pomočjo standardov GS1 zasnovani digitalni potni listi pomembno vlogo na življenjski poti vseh izdelkov, ki se proizvajajo ali tržijo na trgu Evropske unije. O uvajanju digitalnih potnih listov (DPP) smo spregovorili s Francesco Poggiali, ki zaseda mesto glavne uradnice za javno politiko v Evropi pri GS1.

Kakšna je strategija GS1 glede uvedbe DPP v Evropi?

 GS1 strategija vključuje resnično vse interesne skupnosti, vključno s podjetji in združenji iz različnih področji in sektorjev, naj gre za ponudnike tekstila, elektrike in elektronike ali različnih komponent, ponudnike rešitev, potrošnike in seveda regulatorje. Zadnji regionalni »GS1 in Europe« forum je po tej plati dal glas vsem deležnikom in je nazorno predstavil širši pogled na uvajanje DPP.


Kaj bodo potrošniki pridobili z uvedbo DPP?

 Z vidika regulatorjev bodo potrošniki dobili lažji dostop do zaupanja vrednih podatkov o izdelkih, ki prihajajo od vseh deležnikov preskrbovalne verige. Z vidika potrošniških združenj bo DPP potrošnikom omogočil pravico do popravila, kar je nov koncept, uveden z zakonodajo EU. To pomeni, da bodo lahko potrošniki s pomočjo informacij iz DPP lažje in hitreje popravili, zamenjali ali nadomestili določen del izdelka – današnji postopki so po tej plati žal dolgotrajni. Menim, da sta obe perspektivi zelo legitimni in da je zadnja pomembna tudi z vidika GS1, saj pomeni identifikacijo komponent izdelkov.

Kdaj lahko pričakujemo DPP na področju hrane na evropskem trgu? 

 Uredba o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov, kakršna je danes, izključuje živila, krmo in zdravila, a bi se lahko slednje na pobudo Evropskega parlamenta kmalu spremenilo. Če bo izvajanje DPP obrodilo v drugih sektorjih vse priložnosti in prednosti, bomo skoraj gotovo priča temu, da bodo gospodarski subjekti s področja živilske industrije začeli vršiti pritiske na regulatorje EU, da naj DPP vključijo tudi v to področje. Ne izključujem, da bi se to lahko zgodilo čez tri do pet let.


Širši intervju in več o digitalnem potnem listu izdelka si lahko preberete v reviji Novice22!

Revija Novice
Prof. dr. Tone Lerher se je uvrstil med najbo...
Seznam vseh novic
Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač
Nazaj na vrh