GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač

01. december. 2022

Pri označevanju žganih pijač, vina in piva se zaradi širokega spektra podatkov, ki jih zahtevata okolje in nova zakonodaja, vedno bolj pogosto srečujemo z nadomeščanjem klasične črtne kode z informacijsko bogatejšim 2D kodnim simbolom. Zahteve po zagotavljanju dodatnih informacij o sestavinah, energijski in hranilni vrednosti alkoholnih pijač so tudi ena glavnih novosti nove evropske zakonodaje (Uredba EU 2021/2117), ki bo stopila v veljavo 8. decembra 2023.

Z novo evropsko zakonodajo na področju označevanja in sledljivosti alkoholnih pijač (vina) si Evropska unija prizadeva poenotiti predpise, ki bodo s pomočjo zakonodaje zagotavljali potrošnikom bolj kakovostne informacije o hrani in pijači. Temu primerno je GS1 Slovenija organiziral konec lanskega novembra specialistični seminar, kjer so slušatelji spoznali prednosti 2D kodnih simbolov in značilnosti ter izzive, ki se pojavljajo pri označevanju in sledljivosti vseh žganih pijač, vina ter piva. Pri tovrstnih primerih se srečujemo z omejeno velikostjo etiket, kar kliče po premišljeni postavitvi potrebnih zapisov.

Več o označevanju alkoholnih pijač

Rešitev ponujajo tako imenovane »e-label« elektronske etikete, QR kode s povezavo na spletno stran s podatki o izdelku po standardu GS1 Digital link, kar so slušatelji podrobneje spoznali na seminarju. Udeleženci so prejeli še brošuro s priporočili GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač, s katero se bodo lažje pripravili na spremembe ter si z dobrimi rešitvami zagotovili nemoteno poslovanje s kakovostnejšim zapisom podatkov. Velja dodati, da je GS1 Slovenija izdelal brošuro s priporočili za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač na podlagi pregleda stanja preskrbovalne verige na področju alkoholnih pijač na slovenskem trgu in popisa lokalnih zakonodajnih zahtev oziroma posebnosti.

Dostop do zaupanja vrednih podatkov bo lažji
Seznam vseh novic
37. globalna GS1 Healthcare konferenca
Nazaj na vrh