GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Certificiranje s področja globalnih preskrbovalnih verig

Certificiranje s področja globalnih preskrbovalnih verig

25. junij. 2021

Konec maja je GS1 Slovenija organizirala dvodnevni spletni seminar s certificiranjem znanja s področju globalnih preskrbovalnih verig. Več kot 200 certificiranim Slovencem, ki se že ponašajo s pridobljenim certifikatom stopnje 1 - Razume standarde GS1, se je pridružilo 44 novih. Kandidati so na seminarju spoznali zakonitosti globalnega sistema GS1, s pomočjo katerih bodo lahko izboljšali procese v okviru lastnega poslovnega delovanja.

Seminarja, ki je potekal 26. in 27. maja 2021 prek spletne aplikacije, se je udeležilo preko 80 slušateljev z željo, da z novimi znanji prispevajo k izboljšanju poslovnih procesov v okviru lastnega delovanja in si izboljšajo konkurenčno prednost. Zakonitosti globalnega sistema GS1 so kandidati spoznavali s pomočjo izkušenih predavateljev in strokovnjakov, ki so slušateljem predstavili teoretične in praktične prednosti enotnih standardov. V globalnem poslovnem okolju igrajo namreč izjemno pomembno vlogo dostopne, točne, razumljive in nasploh standardizirane informacije, kjer gre za pravilno oštevilčenje in označitev enot ter brezhibno izmenjavo podatkov.

Ključne vsebine dvodnevnega izobraževanja so bile razdeljene na: učinkovitost preskrbovalnih verig in sledljivost, identifikacijo enot s pomočjo identifikacijskega ključi GS1 in atributivnih podatkov, avtomatski zajem podatkov s črtnim kodiranjem, zagotavljanje dobre berljivosti kod in njihove verifikacije ter učinkovito izmenjavo matičnih in transakcijskih podatkov. Spletni seminar je bil nadgrajen s primeri dobrih praks. Vsi tečajniki so lahko pred izpitom, ki zajema 30 vprašanj, na katera je treba odgovoriti z vsaj 80 odstotno uspešnostjo, utrjevali zanje še s pomočjo učbenika Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig ter delovnega zvezka.

Za potek seminarja so skrbeli Martin Kamenšek, svetovalec pri GS1 Slovenija in strokovnjak na področju črtnega kodiranja ter zagotavljanja dobre berljivosti kodnih simbolov, dr. Mateja Podlogar, svetovalka in vodja projektov GDSN in izobraževanja v GS1 Slovenija in strokovnjakinja za upravljanja ter izmenjavo kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih, ter Matjaž Martini, strokovnjak na področju identifikacije in uporabe rešitev GS1 v logistiki in tehnični svetovalec pri GS1 Slovenija.

Seminar sta sponzorsko podprla Proloco Medico, d.o.o., ki je pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, in podjetje EPRO, d.o.o.. Slednje spada med vodilna slovenska podjetja s področja pritrjevalnih in varovalnih sistemov na strehah in objektih.

Proloco Medico Epro


Nove zahteve za registracijo izjav o skladnos...
Seznam vseh novic
Povezljivost in interoperabilnost ponudnikov...
Nazaj na vrh