GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Nove zahteve za registracijo izjav o skladnosti EAC

15. julij. 2021

Vsa podjetja, ki želijo izvažati potrošniško blago in industrijsko opremo na evrazijski trg, morajo od letošnjega junija upoštevati dve spremembi. Po novem je treba obvezno navesti na blagu številki GLN in GTIN, kot del postopka ugotavljanja skladnosti po odloku št. 877 Ministrstva za gospodarski razvoj Ruske federacije. Podjetja morajo prav tako ob registraciji izjave EAC predložiti GLN tujega proizvajalca.

Registracija blaga se kot do sedaj izvaja na uradni spletni strani zvezne akreditacijske službe, ki želi z novimi spremembami pospešiti registracijo dokumentov o skladnosti, ki jo označuje kratica EAC. Slednja se uporablja za označevanje skladnosti na območju ruskega, beloruskega, kazahstanskega, armenskega in kirgizijstanskega trga in predstavlja v varnostnem smislu skladnost s tehničnimi predpisi omenjene carinske unije. Označevanje se uporablja za blago, ki je proizvedeno na ozemlju evrazijske carinske unije ali je uvoženo iz tujine.

Blago, ki ga je treba certificirati v skladu z zahtevami evrazijske carinske unije se občasno širi in trenutno vključuje: tobačne izdelke, izdelke s področja železniškega in cestnega prometa, pohištvo, majhna plovila, živilske izdelke, dvigala, gospodinjske aparate z delovanjem s pomočjo napajanja prek električnih vtičnic, računalnike, električne kable, žice in podaljške, goriva in maziva, naftne proizvode, tkanine, oblačila, obutev, domači tekstil, usnje in izdelke iz krzna, parfumerijske in kozmetične izdelke, izdelke za otroke in najstnike, igrače, osebno zaščitno opremo (kot so plinske maske) ter pirotehnične izdelke.

Tovrstno blago mora izpolnjevati standarde, ki so za vsako skupino izdelkov opredeljeni v ustreznih predpisih carinske unije. Za vsako skupino so oblikovana lastna varnostna merila, ki upoštevajo ključna tveganja. Igrače se recimo ocenijo s kazalniki, kot so: varnost za življenje, materiali, iz katerih so izdelane, fizikalne in mehanske lastnosti, vnetljivost, kemijske lastnosti, toksikološki in higienski kazalniki, električne lastnosti, sevalna varnost in pakiranje.

Kratica EAC mora biti na izdelku označena s cirilico ali latinico. V skladu s predpisi so črke postavljene na svetlo ali kontrastno ozadje in se ne ujemajo z barvo okolice. Znak mora biti pravokoten (s stranico vsaj 5 mm) in razpoznaven skozi vse življenjsko obdobje izdelka. Če izdelek na katerem bi morala biti oznaka EAC, le te nima, pomeni, da blago ni opravilo zahtevanih pregledov in bi lahko bilo škodljivo oziroma nevarno. Oznaka EAC se uporablja za vsako proizvodno enoto in embalažo, pogosto jo najdemo v navodilih ali tehničnem opisu.

Kaj je GLN?  

GLN oziroma  Globalna lokacijska številka  (Global Location Number) se uporablja za identifikacijo pravnih subjektov, njihove organizacijske strukture in lokacij. Lokacija je lahko fizični kraj, kot recimo: skladišče, soba za shranjevanje ali polica v trgovini. GLN lahko predstavlja tudi pravni subjekt (podjetje), oddelek podjetja (skladišče) ali oddelek v sklopu podjetja, kot je računovodski oddelek podjetja. 

Uporaba GLN namesto lastnega notranjega sistema oštevilčenja lokacij pomeni za podjetje prednost, ker zagotavlja standardiziran način za enotno globalno identifikacijo lokacij, kar je pomembno v odprtem in mednarodnem okolju poslovanja ter pri e-poslovanju. 

Kaj je GTIN?

GTIN oziroma  Globalna trgovinska številka izdelka  (Global Trade Item Number) se uporablja za edinstveno identifikacijo prodajne enote. Vsak tip prodajne enote mora imeti lasten GTIN, če se v katerikoli pomembni lastnosti razlikuje od druge prodajne enote. GTIN se vsakemu izdelku podeli le enkrat in to ne glede na državo, kjer se izdelek proizvaja ali prodaja. Najpogosteje uporabljen identifikacijski ključ za označitev maloprodajnih izdelkov je GTIN-13. Poleg njega obstajajo še druge oblike Globalne trgovinske številke izdelka

 Standardi GS1 v službi krožnega gospodarstva...
Seznam vseh novic
Certificiranje s področja globalnih preskrbov...
Nazaj na vrh