GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ameriška agencija za carinsko in mejno zaščito uvaja globalni poslovni identifikator

Ameriška agencija za carinsko in mejno zaščito uvaja globalni poslovni identifikator

24. februar. 2023

Ameriška vladna agencija za carinsko in mejno zaščito oziroma tako imenovani U.S. Customs and Border Protection (CBP) je z namenom boljšega vpogleda v preskrbovalne verige zagnala pilotni projekt Global Business Identifier (GBI). Ameriška agencija sodeluje pri projektu s 13 partnerskimi vladnimi agencijami, ki si prizadevajo uvesti enotni poslovni identifikator za učinkovitejše prepoznavanje visoko tveganih pošiljk in doseganje višje ravni zakonitega trgovanja.

V prvi fazi pilotnega projekta zagotavljajo prostovoljci iz trgovinske skupnosti identifikacijske kode entitet, ki se pogosto uporabljajo v različnih panogah. Slednje omogočajo celovitejši vpogled v podatke o pošiljatelju, prodajalcu in proizvajalcu izdelkov, čigar izdelki se uvažajo na ameriški trg. Celoten projekt temelji na posodobitvi trgovskih procesov z ocenjevanjem edinstvenih poslovnih identifikatorjev ali njihovih kombinacij, ki bodo v prihodnosti nadomestili desetletja staro identifikacijsko številko proizvajalca/pošiljatelja (MID) za sledenje carinskim informacijam. Tako imenovani MID vključuje le ime uvoznika in naslov, kar ne omogoča edinstvene identifikacije.

S pilotnim projektom bodo prostovoljci, ki sodelujejo z vladno agencijo za carinsko in mejno zaščito, predložili agenciji poleg številke MID še enega od treh globalnih identifikatorjev poslovnega subjekta (GS1 GLN, LEI ali DUNS). Tovrstna identifikacija je potrebna za registracijo poslovnega subjekta in hkrati njegovih drugih fizičnih lokacij v preskrbovalni verigi, vključno s proizvodnimi obrati. Agencija bo nato ocenila optimalno kombinacijo identifikatorjev za zajem kritičnih podatkov, vključno z glavno pravno osebo, določenimi poslovnimi lokacijami in vlogami v dobavni verigi. Agencija bo hkrati optimizirala zasnovo, uporabnost in obseg globalnega poslovnega identifikatorja GBI.

Na takšen način bodo lahko poleg agencije za carinsko in mejno zaščito dostopale do bolj kakovostnih uvoznih podatkov še druge ameriške vladne agencije, kar bo okrepilo transparentnost preskrbovalnih verig na trgu ZDA, izboljšalo delovanje agencije CBP ter olajšajo preverjanje poštenih in zakonitih trgovinskih praks ter postopkov. Pilotni projekt bo hkrati izboljšal usklajenost delovanja zveznih agencij, naj gre za carinske, prometne, varnostne, zdravstvene, sanitarne, naravovarstvene, trgovinske ali, denimo, fitosanitarne zahteve, za katere so zadolžene posamezne vladne agencije.

Izvršna pomočnica komisarja iz vladne agencija za carinsko in mejno zaščito AnnMarie R. Highsmith je ob tem poudarila: »Zapletenost sodobnih globalnih preskrbovalnih verig kliče po izvirnih rešitvah za večjo preglednost. Verjamemo, da nam bo pilotni program dal popolnejšo sliko o blagu, ki prihaja v ZDA, kar bo prispevalo k višji osredotočenosti na visoko tvegane pošiljke in zagotavljalo prost pretok zakonite trgovine za podporo našemu gospodarstvu. S pilotnim projektom GBI pričakujemo izboljšano kakovost podatkov, prihranek pri stroških in času, poenostavljeno sledenje po vsej preskrbovalni verigi ter povečano zaščito pred ponaredki, kar bo prineslo velike koristi za trgovinsko skupnost in ameriško vlado.«

Velja dodati, da se bodo morali izvozniki na ameriško tržišče v prihodnosti prilagoditi novim zahtevam, kar kliče po verjetni potrebi po registraciji pri eni od treh institucij za pridobivanje identifikacije (GLN, LEI/GLEIF ali DUNS). V primeru slovenskih izvoznikov pomeni slednje, da bodo morali pridobiti globalno lokacijsko številko (GLN), ki jo izdaja GS1 Slovenija.

Dostopen dokument

Slovenijo je obiskal Renaud de Barbuat, preds...
Seznam vseh novic
Industrija ladijskih prevozov se bo 100-odsto...
Nazaj na vrh