GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje rib v distribucijskem delu preskrbovalne verige

Označevanje rib v distribucijskem delu preskrbovalne verige

Pravilna in dosledna uporaba GS1 standardov pri označevanju rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture omogoča partnerjem v preskrbovalni verigi da brez težav delijo in prejemajo (avtomatski zajem iz črtnih kod) podatke o sledljivosti rib (ribolovno območje, ribolovno orodje, ...).

V izobraževanju bomo predstavili najboljše prakse za izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.  Predstavili bomo tudi priporočila z naslovom "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot", ki jih je pripravila GS1 Slovenija v sodelovanju z večjimi slovenskimi trgovci in dobavitelji.

Člani 115,00 EUR + DDV
Nečlani 172,00 EUR + DDV
Pristop k testu certificiranja
40,00 EUR + DDV

Po prijavi boste na navedeni e-poštni naslov prejeli predračun za plačilo.

   Nudimo 25% popust na drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca izobraževanja iz iste organizacije.  
*Popusti se ne seštevajo - v primeru izpolnitve pogojev za različne popuste, se upošteva najvišji. 

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.

Torek, 23. november 2021, 10:00 (90 min) 

Roko Staničić, GS1 Slovenija

Matjaž Martini, GS1 Slovenija

Prijavite se

 • Izzivi pri označevanju rib v distribucijskemu delu preskrbovalne verige: 
  • označevanje transportnih enot (kašete, mreže, škatle) in logističnih enot (palete),
  • obvezni podatki specifični za ribe (zakonodaja) kot so znanstveno ime vrste, ribolovno območje, ribolovno orodje, način proizvodnje (ujeto v morju, ujeto v celinskih vodah, gojeno),
  • zahteva da si  informacije o izdelku izmenjujejo vsi deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami,
  • avtomatski zajem za ribe specifičnih podatkov.


 • Rešitev v vidu uporabe za ribe specifičnih aplikacijskih identifikatorje in 2D kod z večjo kapaciteto ("Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot").
 • Praktični primeri dobre prakse označevanja z uporabo 1D (GS1-128) in 2D (GS1 DataMatrix) kod. 

 Prijavite se


Specialistični seminar je v prvi vrsti namenjen podjetjem, ki so udeležena v preskrbovalni verigi rib (proizvajalci, predelovalci, ribiči, ribogojnice, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno, prevozniki) in dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti označevanje rib. K udeležbi pa vabimo tudi vse zainteresirane za področje označevanja v preskrbovalni verigi rib in drugih ribiških proizvodov. 


 Bodite vidni in tudi vi postanite sponzor dogodka! 

Izkoristite priložnost in se nam pridružite kot sponzor na specialističnem seminarju.

Pišite nam za ponudbo!


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

Označevanje sadja in zelenjave v distribucijs...
Seznam vseh dogodkov
Dan GS1 Slovenija 2021: Globalna identifikaci...
Nazaj na vrh