GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Okrogla miza: Označevanje serializiranih izdelkov v tehnični industriji

Okrogla miza: Označevanje serializiranih izdelkov v tehnični industriji

     GS1 SLOVENIJA JE GOSTILA OKROGLO MIZO Z NASLOVOM:
  OZNAČEVANJE SERIALIZIRANIH IZDELKOV V TEHNIČNI INDUSTRIJI
  

     -
  SPOROČILO ZA JAVNOST
  

 

GS1 Slovenija je danes, 10.03.2022, gostila okroglo mizo z naslovom Označevanje serializiranih izdelkov v tehnični industriji, ki je bila organizirana v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in njenim Združenjem kovinske industrije. Udeleženci so predstavili mnenja, težave ter rešitve pri označevanju in sledljivosti izdelkov. Na posvetu je bil oblikovan skupen sklep, na kakšen način lahko GS1 Slovenija ob pomoči GZS pomaga, da bo slovensko gospodarstvo lažje in bolj kakovostno pripravilo individualiziranje svojih izdelkov s poudarkom na njihovi sledljivosti.

GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. Trenutno ima preko 3500 članov oziroma uporabnikov, predvsem iz predelovalne in trgovske dejavnosti, logistike ter zdravstva. Vizija zavoda je svet, v katerem z močjo standardov blago in informacije učinkovito in zanesljivo krožijo po vsem svetu, in sicer tako za dobrobit gospodarstva kot izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi. Da bi povečali učinkovitost preskrbovalne verige, izmenjavo blaga in informacij, GS1 Slovenija ponuja in spodbuja uporabo standardov GS1 za:

· identifikacijo (identifikacijske številke – GTIN*, GLN, SSCC),

· črtne kode in standardov za radiofrekvenčno identifikacijo (EPC/RFID),

· izmenjavo podatkov (GDSN, EDI, EPCIS).

GS1 AISBL je nepridobitna mednarodna organizacija, ki razvija globalne standarde in rešitve GS1 za identifikacijo, sledenje in elektronsko izmenjavo podatkov blaga, lokacij in storitev. Sedež GS1 AISBL je v Bruslju. Nacionalna predstavništva GS1 delujejo v 114 državah po svetu, standardi GS1 pa so prisotni v več kot 150 državah. Organizacija GS1 ima več kot milijon članov – od mednarodnih družb do malih, lokalnih podjetij.

GS1 Slovenija je nacionalni predstavnik mednarodne organizacije GS1 AISBL, ki ima na podlagi licenčne pogodbe edini v Sloveniji status in vsa pooblastila ter obveznosti nacionalne organizacije mednarodnega sistema GS1.

* Številke GS1 GTIN omogočajo enolično identifikacijo prodajnih enot in so osnova za izdelavo črtne kode EAN, ki je najbolj znan in prepoznaven standard po svetu.

Bruno Kuzmin
Sodelavec za komuniciranje

GS1 Slovenija
Dimičeva 9
1000 Ljubljana
Slovenija
GLN 3830034089996

GLN 3830034089996
M +386 41 406 012
E bruno.kuzmin@gs1si.org

www.gs1si.org

Dan GS1 Slovenija 2021: Globalna identifikaci...
Seznam vseh dogodkov
Identifikacija lokacij z GS1 GLN
Nazaj na vrh