GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Identifikacija lokacij z GS1 GLN

Vsak član GS1 Slovenija je ob včlanitvi prejel glavno lokacijsko številko GS1 GLN (Global Location Number), ki označuje fizično lokacijo sedeža poslovnega subjekta!

Globalna lokacijska številka predstavlja namreč mednarodno priznan in široko uporabljan identifikator za označevanje sedeža podjetja, njegovih izpostav in poslovnih enot, kot so skladišča, nakladalne ploščadi ter posamezne poslovne funkcije. V ta namen organizacija GS1 izpostavlja tudi globalni Register številk GLN, saj se po novem ločujejo tudi različni tipi lokacij, posledično pa identifikacija teh pričakuje vpis mnogo večje količine podatkov.

Zahteve po označitvi z GS1 GLN se širijo in v ta namen organiziramo specialistični seminar, na katerem bomo predstavili zahteve, možnosti, izzive in praktične izkušnje naših gostov!

     Vabimo vas v četrtek, 24. marca 2022 ob 10. uri!    

Branko Šafarič, strokovni svetovalec v GS1 Slovenija  bo na dogodku razkril pomembnost številke GS1 GLN, ki se v zadnjem času še stopnjuje zaradi vse večjih zahtev globalnega poslovanja.

Slišali boste, kakšne so spremembe v pojmovanju GLN in kakšen je način uporabe različnih tipov identifikacij z GS1 GLN. Šafarič bo pojasnil tudi strukturo in pomen novega Registra številk GLN.

Vse več članov GS1 Slovenija se obrača na nas z vprašanji o številki GLN, ki jo zahteva partnersko poslovanje, saj je temelj elektronske izmenjave podatkov.

Ob izkušnjah gostov bomo prikazali tudi primere, s katerimi se vsakodnevno srečujejo slovenski poslovneži.

Veseli smo, da bodo na dogodku svoje praktične izkušnje podali:


Pavel Grahonja, direktor Panteon Group d.o.o.

Direktor Grahonja bo razkril, kako v podjetju vidijo nujnost uporabe številke GLN v elektronskih sporočilih. Zanimalo nas bo, kako se zbirajo podatki o GLN in katere podatke potrebujejo. Kako v Panteon Group ločujejo med fizičnimi in pravnimi lokacijami in ali za poslovanje zadostuje uporaba ene same številke GLN. V podjetju namreč stremijo k identifikaciji z več različnimi številkami GLN za isto podjetje in kakšni so razlogi za to. Slišati bomo tudi, kakšne izkušnje imajo s poslovanjem na državnem nivoju.

Tone Kogovšek, vodja tehnološko logističnih procesov v BTC d.d.

Predstavil bo problematiko logista v specifičnih primerih, ko ni podatkov o lokaciji ali je pridobiti podatke od partnerjev težko. Zanimivo bo slišati, kako se spopadajo z nekonsistenčno izmenjavo podatkov med partnerji in kateri podatke so jim sploh aktualni. Kakšno je mnenje o javnem objavljanju podatkov o lokaciji oziroma številki GLN.

Igor Zorko, direktor ZZI d.o.o.

Slišali bomo, kako je GLN vključen v eIzmenjavo v okolju bizBox  in kako v podjetju ocenjujejo koristi uporabe številke GS1 GLN. Gospod Igor Zorko nam bo predstavil tudi njihov pristop pri eIzmenjavi in avtomatiziranem ePoslovanju v domačem poslovnem okolju in s tujino ter kateri podatki so pri tovrstnem poslovanju nujni. Zanimalo nas bo tudi, na kakšen način v podjetju ZZI d.o.o poslujejo z državo.

  • Ali veste?

S 1. julijem 2022 ne bo več dovoljeno ponovno uporabiti številke GLN, kar predstavlja za delovanje organizacije GS1 zelo pomemben mejnik. Podobno se je to že pred leti zgodilo s številko GTIN za označevanje izdelkov. Preprosta definicija: »Kadar isto identifikacijo uporabimo za več kot eno entiteto, to ni več identifikacija,« je namreč zaustavila možnost ponovne uporabe številke.

 

  • Ali poslovni partner od vas zahteva številko GLN za računalniško izmenjavo podatkov?

Uporaba številke GLN je najbolj razširjena v elektronskih sporočilih in njihovem posredovanju, kjer se uporablja tako za identifikacijo sporočil kot poslovnih partnerjev. Vsak član sistema GS1 lahko podeljuje in uporablja številke GLN skladno s pravili GS1. Številke GLN dosežejo svoj namen, če so o njih obveščeni vsi poslovni partnerji, zato je v interesu posameznih podjetij, da sporočajo seznam svojih lokacijskih številk vsem svojim partnerjem. Ker je z razvojem elektronskega poslovanja pomen lokacijskih številk vedno večji, se prav sedaj oblikujejo registri za evidenco in globalni dostop do vseh podeljenih lokacijskih številk.

 

  • Ali morate izpolniti mednarodne zahteve?

Uvedba sedme različice certifikata IFS, ki opredeljuje varnost in kakovost hrane, postavlja pomen globalne lokacijske številke GLN na višji nivo. Standard, ki je bil uveden 31.3.2021 in je od 1.7.2021 v Evropskem gospodarskem prostoru in Združenem kraljestvu obvezen, ponuja proizvajalcem in prodajalcem hrane novo pridobitev v smislu lokacijske doslednosti in sledljivosti po proizvodni ter prodajni verigi. 

 

  • Ali poslujete na evrazijskem trgu?

Vsa podjetja, ki želijo izvažati potrošniško blago in industrijsko opremo na evrazijski trg, morajo od junija 2021 upoštevati dve spremembi. Po novem je treba obvezno navesti na blagu številki GLN in GTIN, kot del postopka ugotavljanja skladnosti po odloku št. 877 Ministrstva za gospodarski razvoj Ruske federacije. Podjetja morajo prav tako ob registraciji izjave EAC predložiti GLN tujega proizvajalca. 

 

  • Ali izvažate odpadke v sosednjo Avstrijo?

Vsa podjetja, ki uvažajo odpadke v Avstrijo, morajo biti od 1. januarja 2022 identificirana s številko GLN za vpis v avstrijski register EDM (edm.gv.at). Avstrijska zvezna agencija oziroma urad za okolje uvaja s tem večjo sledljivost nad podjetji za prevoz odpadkov, ki se morajo registrirati v avstrijskem registru z vsemi potrebnimi podatki, med katerimi ne sme manjkati njihova globalna lokacijska številka (GLN). GLN zagotavlja standardiziran način za enotno globalno identifikacijo lokacij, kar je pomembno v odprtem in mednarodnem poslovanju, kakršnega predstavlja med drugim čezmejni prevoz odpadkov.

Specialistični spletni seminar

Člani GS1 Slovenija 115,00 EUR + DDV
Nečlani 172,50 EUR + DDV

  Nudimo 25% popust na kotizacijo drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca izobraževanja iz iste organizacije.     


Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

Okrogla miza: Označevanje serializiranih izde...
Seznam vseh dogodkov
Pridobite Certifikat - Razume standarde GS1!
Nazaj na vrh