Dogodki GS1 Slovenija

Naše znanje in izkušnje iz prakse vam nudimo preko različnih splošnih izobraževalnih dogodkov ter specialističnih seminarjev in delavnic.

 

Vabimo

Webinar - 1.4.2020:
Identifikacija enot

Oštevilčenje enot z uporabo identifikacijskih ključev GS1

Webinar - 6.4.2020:
Črtno kodiranje

Uporaba kodnih simbolov GS1

Webinar - 8.4.2020:
Izmenjava podatkov

Izmenjava matičnih in transakcijkih podatkov

Uvodni webinar - 15.4.2020

Za vse, ki se prvič srečujete z uporabo pravil sistema GS1

 

Pretekli dogodki


ČET
21.11.

PUŠČAMO DOBRE SLEDI - 10. jubilejni Dan GS1 Slovenija

Govora je bilo o sledljivosti na različnih področjih poslovanja: v trgovini in na spletnih tržnicah, v industriji, logistiki, zdravstvu, na področju prehrane ter tudi v izobraževanju. Posebni poudarek smo namenili vprašanju okolja in ogljičnemu odtisu.

TOR
11.6.

Kava z GS1

Ključno vprašanje: Ali so 2D kode uporabne tudi na logističnih enotah?

Letošnja različica splošnih specifikacij GS1 uvaja možnost, da se na področju označevanja logističnih enot k običajnim linearnim simbolom GS1-128 doda tudi dvodimenzionalni (2D) simbol.

TOR
14.5.

Seminar odličnosti GS1

Seminar odličnosti GS1 je kombinacija predavanj in praktičnih vaj zasnovanih tako, da udeleženci osvojijo potrebna znanja za pridobitev Certifikata GS1 stopnje 1: Razume standarde in rešitve GS1!

ČET
14.2.

Specialistična delavnica FMD, 14.2.2019

V soboto, 9. februarja 2019, stopata v veljavo direktiva 2011/62/EU glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (Falsified Medicines Directive - FMD), ki določa pravila za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil in njena delegirana uredba 2016/161/EC, ki opredeljuje zaščitne elemente na ovojnini zdravil v humani medicini.

SRE
12.12.

Kava z GS1: Vizija nadaljnjega razvoja sistemov sledljivosti

Deležniki v preskrbovalni verigi si danes preko paletnih nalepk, različnih dokumentov in/ali RIP-a izmenjujejo podatke o izdelkih in njihovih pošiljkah. Ampak ali je pristop »en korak naprej in en korak nazaj« sploh še dovolj?

TOR
24.4.

Seminar GS1 v zdravstvu in nova EU zakonodaja - FMD in UDI

Od februarja 2019 bo za večino zdravil obvezna uporaba 2D kode, od maja 2020 pa tudi označevanje medicinskih pripomočkov z edinstvenim identifikatorjem UDI.

ČET
7.12.

Kava z GS1: Kdo sploh še lahko posluje brez kakovostnih matičnih podatkov?!

Kava z GS1 je brezplačen dogodek, ki je namenjen druženju in izmenjavi izkušenj. Z dogodkom udeležencev ne želimo le informirati, ampak jih tudi povezati s partnerji s ciljem zagotoviti učinkovitejše poslovanje.

SRE
15.11.

KAKO SE DIGITALIZIRAMO - Dan GS1 Slovenija

Govora je bilo o vplivu digitalizacije na poslovne navade in navade potrošnikov ter pomenu standardov GS1 v poslovanju. Jasno je bilo izpostavljeno, da je treba izkoristiti digitalizacijo preskrbovalnih verig, pri čemer je bistveno, da govorimo isti jezik in da so standardi medsebojno usklajeni.

TOR
13.6.

25 let - Komaj začeli smo

Pridružite se nam na dnevu brezplačnega svetovanja in izkoristite teden brezplačnih verifikacij!

ČET
25.5.

Kava z GS1: Izdelava paletne nalepke

Predstavili vam bomo brezplačno spletno orodje za oblikovanje logističnih nalepk GS1.