Dogodki GS1 Slovenija

Naše znanje in izkušnje iz prakse vam nudimo preko različnih splošnih izobraževalnih dogodkov ter specialističnih seminarjev in delavnic.

 

Vabimo

TOR
14.5.

Seminar odličnosti GS1

Kar potrebujete, je skupni jezik - naši standardi v preskrbovalnih verigah ga zagotavljajo. Seminar GS1 je kombinacija predavanj in vaj, z možnostjo pridobitve Certifikata 1. stopnje: Razume standarde in rešitve GS1!

 

SRE
15.5.

Uvodni seminar

Seminar za vse, ki se prvič srečujete s sistemom GS1. Na seminar lahko prinesete vzorce lastnih črtnih kod, ki jih bomo ocenili z vidika berljivosti in funkcionalnosti.

 

Pretekli dogodki


ČET
14.2.

Specialistična delavnica FMD, 14.2.2019

V soboto, 9. februarja 2019, stopata v veljavo direktiva 2011/62/EU glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (Falsified Medicines Directive - FMD), ki določa pravila za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil in njena delegirana uredba 2016/161/EC, ki opredeljuje zaščitne elemente na ovojnini zdravil v humani medicini.

SRE
12.12.

Kava z GS1: Vizija nadaljnjega razvoja sistemov sledljivosti

Deležniki v preskrbovalni verigi si danes preko paletnih nalepk, različnih dokumentov in/ali RIP-a izmenjujejo podatke o izdelkih in njihovih pošiljkah. Ampak ali je pristop »en korak naprej in en korak nazaj« sploh še dovolj?

TOR
24.4.

Seminar GS1 v zdravstvu in nova EU zakonodaja - FMD in UDI

Od februarja 2019 bo za večino zdravil obvezna uporaba 2D kode, od maja 2020 pa tudi označevanje medicinskih pripomočkov z edinstvenim identifikatorjem UDI.

ČET
7.12.

Kava z GS1: Kdo sploh še lahko posluje brez kakovostnih matičnih podatkov?!

Kava z GS1 je brezplačen dogodek, ki je namenjen druženju in izmenjavi izkušenj. Z dogodkom udeležencev ne želimo le informirati, ampak jih tudi povezati s partnerji s ciljem zagotoviti učinkovitejše poslovanje.

SRE
15.11.

KAKO SE DIGITALIZIRAMO - Dan GS1 Slovenija

Govora je bilo o vplivu digitalizacije na poslovne navade in navade potrošnikov ter pomenu standardov GS1 v poslovanju. Jasno je bilo izpostavljeno, da je treba izkoristiti digitalizacijo preskrbovalnih verig, pri čemer je bistveno, da govorimo isti jezik in da so standardi medsebojno usklajeni.

TOR
13.6.

25 let - Komaj začeli smo

Pridružite se nam na dnevu brezplačnega svetovanja in izkoristite teden brezplačnih verifikacij!

ČET
25.5.

Kava z GS1: Izdelava paletne nalepke

Predstavili vam bomo brezplačno spletno orodje za oblikovanje logističnih nalepk GS1.