GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Pridobite mednarodni certifikat GS1
Zoom

Pridružite se več kot 400 certificiranim!

Izboljšajte poslovne procese in si hkrati zagotovite konkurenčno prednost na trgu dela. Pridobite mednarodni certifikat s podpisom globalne organizacije GS1!

V globalnem okolju namreč štejejo dostopne, točne in razumljive informacije, pravilno oštevilčenje, označitev enot in izmenjava podatkov pa imajo pri tem ključno vlogo.

Spoznajte prednosti sistema GS1 in dobre prakse implementirajte v lastno poslovno okolje ali enostavno izpolnite zahteve svojih kupcev doma in v svetu.

Na seminarju boste osvojili znanje za pridobitev certifikata stopnje 1 - Razume standarde GS1:

 • učinkovita preskrbovalna veriga in sledljivost,

 • identifikacija enot: identifikacijski ključi GS1 in dodatni atributivni podatki,

 • avtomatski zajem podatkov - črtno kodiranje,

 • zagotavljanje dobre berljivosti kod in verifikacija,

 • učinkovita izmenjava matičnih in transakcijskih podatkov.


Z vami bodo strokovnjaki za upravljanje globalnih preskrbovalnih verig v GS1 Slovenija:

Matjaž Martini
dr. Mateja Podlogar
Roko Staničić


Sreda, 29. maj (spletna predavanja):

9.00  - 11.00 Predavanja 1. sklopa

 • Digitalizacija preskrbovalne verige
 • Oštevilčenje: Identifikacija enot


11.00 - 12.00 Predavanja 2. sklopa

 • Označevanje:  Oblikovanje in namestitev simbola črtne kode


Četrtek, 30. maj (spletna predavanja in vaje):

9.00 - 12.00 Predavanja 3. sklopa

 • Izmenjava: Upravljanje podatkov
 • Sledljivost: Uporaba globalnih rešitev

13.00 - 14.00 Praktične vaje in priprava na certificiranje


Test certificiranja - ob prijavi izberite željen termin:

 • Torek, 4. junij
 • Četrtek, 6. junij
Mateja Podlogar, GS1 Slovenija
Mateja Podlogar, GS1 Slovenija

Dr. Mateja Podlogar je svetovalka in vodja projektov GDSN in izobraževanja na GS1 Slovenija. Doktorirala je s področja elektronskega poslovanja, Je gostujoča predavateljica in izkušena raziskovalka. Ima številne izkušnje s področja upravljanju globalnih preskrbovalnih verig in njihove digitalizacije ob podpori globalnih standardov in rešitev. Je ekspert za upravljanja in izmenjavo kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih prek globalnega omrežja GDSN. V zadnjem času pa se najbolj posveča prenosu globalnih znanj s področja sinhronizacije matičnih podatkov, sledljivosti in elektronskega poslovanja, preko praktičnih primerov študentom terciarnega izobraževanja.

Matjaž Martini, GS1 Slovenija
Matjaž Martini, GS1 Slovenija

Matjaž Martini je tehnični svetovalec v GS1 Slovenija. Članom GS1 Slovenija svetuje na področju kakovostne avtomatske identifikacije in učinkovitega označevanja. Martini skrbi tudi za pripravo izobraževanj in članom GS1 Slovenija nudi pomoč pri pravilni vpeljavi in uporabi standardov GS1. Ugotavlja tudi nepravilnosti, ki onemogočajo skeniranje kodnih simbolov. Lahko bi ga imenovali tudi forenzik črtnih kod.


Roko Staničić, GS1 Slovenija
Roko Staničić, GS1 Slovenija

Svetovalec za IT, Roko Staničić je del ekipe GS1 Slovenija od leta 2020. Predhodne izkušnje ima bogate na področju IT in podpore v logističnih in skladiščnih rešitvah. V GS1 Slovenija je vodil tudi različne projekte, ki obsegajo uporabo standardov GS1 v raznovsrtnih industrijskih sektorjih. Je strokovnjak za sledljivost v preksrbovalnih verigah in avtor različnih priporočil za uporabo standardov GS1 v praksi.

Na poti pridobivanja znanja za Certifikat GS1 vas bodo spremljali strokovnjaki na področju upravljanja globalnih preskrbovalnih verig in njihove digitalizacije ob podpori globalnih standardov. 

Pregled vseh vsebin za uspešno certificiranje vam omogoča učbenik: Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig. Učbenik lahko naročite ob prijavi na seminar ali pa tako, da izpolnite spletni obrazec. Po plačanem predračunu vam bomo učbenik poslali po pošti na željeni naslov.

Dodatno smo za vas pripravili delovni zvezek, s katerim boste utrdili svoje znanje z vajami in vprašanji, dostopen pa je na naši spletni strani (pdf).


Več gradiv in publikacij

Seminar je kombinacija predavanj in praktičnih primerov zasnovanih tako, da udeleženci osvojijo potrebna znanja za pridobitev Certifikata stopnje 1 - Razume standarde GS1.

Prejemniki certifikata stopnje 1 - Razume standarde GS1 pridobijo naslednje kompetence:

 • Pozna uporabnost, vrednost in koristi sistema GS1.
 • Se zaveda pomena sistema GS1.
 • Ve kje se GS1 standardi uporabljajo.
 • Pozna obveznosti pri uporabi sistema GS1.

Pregled vseh vsebin za uspešno certificiranje vam omogoča učbenik: Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig, ki ga lahko imate ob sebi ob certificiranju.

Postopek certificiranja izvajamo v spletni obliki v navedenih datumih po zaključenem seminarju. Datum opravljanja testa certificiranja izberete ob prijavi na seminar.
Izpolnjevanje testnega vprašalnika je omejeno na 30 minut.
Potrebovali boste dve napravi. Računalnik, preko katerega boste reševali testna vprašanja in pametni mobilni telefon s prižgano kamero in mikrofonom, ki bo namenjen predvsem vaši avtentikaciji preko aplikacije Zoom.
Ob pisanju testa lahko uporabljate učbenik in delovni zvezek, brskanje po drugih virih med testom ni dovoljeno. Testna vprašanja boste reševali preko računalnika v orodju ClickMeeting – svetujemo uporabo spletnih brskalnikov kot so Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Podrobnejša navodila za postopek testiranja si lahko preberete tudi tukaj.

Za podrobnejše informacije o programu certificiranja nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org


Kotizacija - Člani GS1 Slovenija 80,00 EUR 
Kotizacija - Nečlani 120,00 EUR 


Opravljanje testa za pridobitev certifikata GS1 stopnje 1 40,00 EUR
Učbenik: Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig 18,10 EUR 

Cene ne vključujejo DDV. Po dogodku boste prejeli račun za plačilo na podatke, ki jih navedete ob prijavi.

      Za več udeležencev iz iste organizacije nudimo dodaten popust!            

    Za dodaten popust ali vprašanja nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org.        

 *Popusti se ne seštevajo - v primeru izpolnitve pogojev za različne popuste, se upošteva najvišji. 

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.

Prijavite se


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.


Certifikat s podpisom mednarodne organizacije je za posameznika priznanje in hkrati dokaz o poznavanju standardov GS1, za delodajalca pa pomeni večjo verjetnost, da bodo standardi GS1 v podjetju pravilno vključeni v poslovni proces.

Več o programu certificiranja

Logistična delavnica
Seznam vseh dogodkov
Digitalni marketing - bodite vidni!
Nazaj na vrh