GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Kava z GS1: Življenjski krog trajnostne embalaže
Zoom

Vabimo vas na brezplačni spletni dogodek »Kava z GS1: Življenjski krog trajnostne embalaže«, na katerem bomo skupaj s strokovnjaki iz industrije spregovorili o krožnem toku embalaže in zakonodajnih trajnostnih zahtevah.

Iz zakonodajnega področja prihajajo jasne zahteve, katere bodo morali deležniki upoštevati v celotni krožnici snovanja, polnjenja in recikliranja embalaže. 

Na Kavi bomo predstavili krožnost embalaže, pojasnili ključne točke zakonodaje in posamezne deležnike v procesu povprašali po mnenju in pripravljenosti na nova pravila embalaže. Zanimali nas bodo vidiki posameznih predstavnikov industrije: 

  • Proizvajalec embalaže (tiskar, ki je certificiran za tisk simbolov kavcijske embalaže, digimark kode za identifikacijo materialov za potrebe reciklaže, najnovejši materiali...)
  • Proizvajalec izdelka (trenutna uporaba recikliranih materialov, izzivi in priložnosti novih zahtev zakonodaje)
  • Trgovec (komunikacija s potrošniki, izzivi na področju kavcijskega sistema)
  • Potrošniki (uporaba 2D kod za namene informiranja o sestavi materiala, ozaveščenost in odgovornost do okolja)
  • Družba za ravnanje z odpadki (izzivi na področju zbiranja odpadne embalaže)
  • Reciklažno podjetje (zahteve za reciklažo, primernost materialov)


Osnova dogodka je akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki zajema zahteve glede SUP, minimalni delež reciklata v embalaži do leta 2030 in 2040. Predstavili bomo primere dobre prakse iz tujine in konkretno rabo standardov GS1 kot do GTIN, SSCC in  GRAI.

Matic Ceglar, GS1 Slovenija

Z vami bo Matic Ceglar, ki je v GS1 Slovenija del tehnične ekipe svetovalcev. Je strokovnjak za označevanje enot in verifikacijo kodnih simbolov. Ukvarja se tudi s področjem priprave, označevanja in upravljanja embalaže.


Prijave so obvezne preko spletnega obrazca, kotizacije NI!

Spletni seminar bomo izvajali v živo, preko orodja Zoom. Povezavo boste na navedeni e-naslov prejeli pred dogodkom. 

PRIJAVITE SE

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

Bi želeli, da se posvetimo izzivom vašega podjetja in prikrojimo izobraževanje?

Za vas prikrojimo vsebine in pripravimo izobraževanje po dogovoru. Če imate raje osebni stik, vas bomo veseli v prostorih GS1 Slovenija, na Dimičevi 9 v Ljubljani ali pa vas obiščemo v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas na akademija@gs1si.org ali si preberite več na spodnji povezavi.

Svetujemo po vaši meri

Seznam vseh dogodkov
Globalna identifikacija izdelkov in lokacij s...
Nazaj na vrh