GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ribe

Ribe

Sledljivost in označevanje rib in ribiških proizvodov

Trg, potrošniki in zakonodaja zahtevajo od prehrambne industrije, da zagotovi popolnejše in točne informacije o izdelkih in da še nadalje okrepi ukrepe za varnost hrane.

Za ribe, ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture so bili objavljeni številni predpisi, ki zahtevajo, da si informacije o izdelku izmenjujejo vsi deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami.

GS1 Slovenija je v sodelovanju z deležniki v distribuciji rib pripravil priporočila za označevanje rib, ki omogoča sledljivost rib po standardih GS1 in zagotavlja najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.

Sledljivost rib in označevanje v preskrbovalni verigi

GS1 Slovenija je v sodelovanju z deležniki v distribuciji rib pripravil priporočila za označevanje rib, ki omogoča sledljivost rib po standardih GS1 in zagotavlja najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.

Dokument služi kot pomoč pri uporabi elementov sistema GS1 predvsem naslednjim deležnikom:

  • skrbnikom procesov podjetij, udeleženih v preskrbovalni verigi (proizvajalci, predelovalci, ribiči, ribogojnice, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno),
  • dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti sledljivost rib.


S tem dokumentom želimo udeležencem v preskrbovalni verigi rib pomagati zagotoviti, da je sledljivost teh pregledna in učinkovita.

Dokument

Opis

Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

V dokumentu so določene minimalne zahteve in podane najboljše prakse za izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni transportnih in homogenih logističnih enot v distribucijskem delu preskrbovalne verige.


Preverite delovanje standardov GS1 in spremljajte pošiljko rib od ulova do potrošnika.

Aplikacija GS1 Discovery App je enostavno, dinamično orodje, ki prikazuje standarde GS1 "v akciji" skozi celotno preksbovalno verigo.  Preverite pot rib od ulova do krožnika.

Razišči sledljivost sveže hrane

Nazaj na vrh