GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Alkoholne pijače

Alkoholne pijače

Ustrezno označevanje zagotavlja varnost potrošnikov

Ustrezno označevanje alkoholnih pijač po standardih GS1 zagotavlja varnost in transparentnost v preskrbovalnih verigah. Uporaba kod QR in zapis podatkov v sintaksi GS1 Digital Link na maloprodajnih izdelkih (steklenicah, pločevinkah,... ) pa zagotavlja potrošnikom da s pomočjo pametnih telefonov tudi dostop do informacij kot so energetske vrednosti, hranilne tabele, sestavine tudi na spletu.

Zakonodaja in trg zaradi boljše potrošniške izkušnje in predvsem zaradi zagotavljanja varnosti potrošnikov vzdolž celotne preskrbovalne verige zahtevata od industrije alkoholnih pijač, da zagotovi popolnejše in točne informacije o izdelkih in da še nadalje krepi ukrepe za varnost alkoholnih pijač.

Podjetja, ki sodelujejo v preskrbovalni verigi alkoholnih pijač, se soočajo s številnimi izzivi, kot so vedno večja konkurenca, ukvarjanje s predpisi in zakonodajo, ozaveščenost glede alkohola in odgovornega pitja in posledično manjša poraba, izzivi pri izdelavi učinkovite strategije digitalnega trženja alkohola in ustvarjanje učinkovite spletne prisotnosti, izzivi na področju uvoza in izvoza, izzivi obstoja neformalnega in nenadzorovanega trga z alkoholnimi pijačami, pogosto povezanega z zastrupitvami z alkoholnimi pijačami, izzivi na področju ponaredkov, izzivi zaščite blagovnih znamk in geografskih označb.

Poglejte primer spletne strani izdelka - GS1 Digital Link

V GS1 Slovenija smo pripravili dokument "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač - Sledljivost in označevanje maloprodajnih, transportnih in logističnih enot".

Z dokumentom želimo udeležencem v preskrbovalni verigi pomagati zagotoviti transparentno in učinkovito sledljivost alkoholnih pijač.
Predstavljene so minimalne zahteve in podane najboljše prakse (z nazornimi primeri) označevanja enot s podatki za sledljivost, ki omogočajo učinkovito izmenjavo podatkov med udeleženci preskrbovalne verige na ravni homogenih transportnih (npr. zaboji) in logističnih enot (npr. palete) v distribucijskem delu preskrbovalne verige in v maloprodaji (npr. steklenice, pločevinke, PET).

Dokument Opis
Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač - Sledljivost in označevanje maloprodajnih, transportnih in logističnih enot Uporaba standardov GS1 za identifikacijo enot ter zapis, zajem in izmenjava podatkov v preskrbovalni verigi, ki zagotavljajo sledljivost alkoholnih pijač po priporočilih GS1.

Use a QR code powered by GS1 Digital Link to inform consumers about alcoholic beverages Dokument je vodnik za uporabo QR kode z GS1 Digital Link za informiranje potrošnikov o alkoholnih pijačah. Vodnik izdan s strani  GS1 v Evropi je namenjen proizvajalcem, trgovcem in ponudnikom rešitev v sektorju alkoholnih pijač. Vodnik pojasnjuje, kako enolično identificirati izdelke z GTIN, kako strukturirati podatke o izdelkih po GS1 Data Model za alkoholne pijače in kako ustvariti QR kodo z GS1 Digital Link, ki omogoča dostop do različnih vrst informacij o izdelku.
Standard o sledljivosti Slovenski splošni dokument o sledljivosti
Global Traceability Standard Angleška brošura o standardu sledljivosti

 

Nazaj na vrh