GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Uvajanje digitalnih potnih listov izdelkov v EU

27. junij. 2024

Uvajanje digitalnih potnih listov za izdelke, ki se prodajajo na trgu EU, predstavlja eno izmed najpomembnejših tehnoloških inovacij na področju sledljivosti izdelkov ter zagotavljanja njihove avtentičnosti in varnosti. Sistem, ki temelji na odprtih mednarodnih standardih in ga je Evropska komisija podprla v okviru sklopa strategije za krožno gospodarstvo in digitalno preobrazbo, zagotavlja pomembne koristi za proizvajalce, potrošnike in regulatorje ter skrbi za učinkovitejše poslovanje ob višji stopnji transparentnosti po vsej preskrbovalni verigi.

Zelo poenostavljeno bi lahko zapisali, da predstavlja digitalni potni list izdelka (DPP) obliko elektronskega zapisa, ki spremlja posamezen izdelek skozi vso njegovo življenjsko dobo. V digitalnem zapisu najdemo natančne podatke in informacije o izdelku, naj gre za informacije o materialih in surovinah iz katerih je sestavljen, navodila za uporabo, vzdrževanje in popravila, informacije o energijski učinkovitosti, morebitne varnostne certifikate ter navodila ob koncu življenjske dobe izdelka oziroma o recikliranju. Na takšen način izboljšamo sledljivost in transparentnost, saj DPP omogoča dostop do informacij o izdelku vsem akterjem v preskrbovalni verigi, vse od proizvajalca do končnega potrošnika, kar povečuje zaupanje potrošnikov in omogoča hitro ukrepanje v primeru težav, kot so odpoklici. Izdelki, ki nosijo s seboj neke vrste »DNK« zapis, so hkrati bolj varni v smislu morebitnega vnosa ponarejenih izdelkov v preskrbovalne verige, saj zahteva vsaka sprememba stanja ali lastništva izdelka ustrezen zapis v potnem listu. Standardizirani podatki hkrati poenostavijo komunikacijo med različnimi deležniki, kar zmanjšuje administrativne stroške in povečuje učinkovitost procesov. DPP skrbi še, da lahko potrošniki in regulatorji enostavno preverijo skladnost izdelkov z okoljevarstvenimi in etičnimi standardi, kar spodbuja trajnostno poslovanje.

Več o Digitalnem potnem listu

Koncept DPP je bil že v letu 2020 predstavljen v Pobudi Evropske komisije za trajnostne izdelke, v začetku leta 2021 pa je Evropska komisija v sklopu programa "Digitalno desetletje" napovedala podporo razvoju in uvajanju digitalnih tehnologij, vključno z digitalnimi potnimi listi. Uvajanje DPP na področju EU se je začelo z evropskim akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo, v okviru katerega je maja 2024 Svet EU sprejel Uredbo o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke (ESPR), ki zakonsko opredeljuje koncept DPP. Nato je avgustu 2023 stopila v veljavo Uredba o baterijah in odpadnih baterijah, ki zahteva baterijski potni list – ta bo interoperabilen z DPP iz ESPR. Baterije z večjo kapaciteto bodo posledično predstavljale prvo skupino izdelkov, za katere bo DPP do leta 2027 obvezen. V začetku naslednjega leta se predvideva sprejetje delovnega načrta za ESPR, ki bo opredeljeval aktivnosti za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov za posamezno skupino izdelkov. V prvem delovnem načrtu se predvideva, da bodo med polizdelki najprej na vrsti železo, jeklo in aluminij, med končnimi izdelki pa tekstil, pohištvo, gume, detergenti, kemični izdelki in elektronika. Predvideva se, da bodo leta 2027/2028 poleg baterij na trgu EU že prvi DPP, ki bodo skladni z zakonodajo.

Uvajanje digitalnih potnih listov prinaša kljub številnim prednostim določene izzive. Ključne dejavnike predstavljajo: usklajenost med različnimi deležniki glede uporabe in izmenjave podatkov, zaščita zasebnosti in varnosti podatkov ter potreba po tehnološki infrastrukturi. Prihodnji razvoj bo posledično vključeval širjenje uporabe digitalnih potnih listov na nove industrijske panoge, izboljšanje interoperabilnosti med različnimi sistemi in standardizacijo na globalni ravni. Organizacija GS1 bo pri teh aktivnostih še naprej igrala ključno vlogo v smislu razvoja in posodabljanja standardov za nemoteno delovanje celotnega »sistema«.

Vrata odpira nov logistični center v Zalogu
Seznam vseh novic
Praznujemo 50 let začetka uporabe črtnih kod!
Nazaj na vrh