GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Pod okriljem GZS ZIT je nastala sekcija eZdravje

11. april. 2023

Na pobudo različnih deležnikov in Gospodarske zbornice Slovenije je bila 30.3.2023 ustanovljena sekcija za eZdravje, ki nadaljuje delo dosedanje delovne skupine. Namen sekcije, ki jo vodi Igor Zorko, predstavlja združevanje gospodarstva, javnega sektorja, državnih institucij ter posameznih deležnikov z namenom skupnega razvoja zmogljivosti na področju eZdravja ter digitalnega razvoja gospodarstva in javnega sektorja. Pomemben deležnik sekcije je GS1 Slovenija, ki si prizadeva, da bi standardi GS1 postali močan gradnik tudi digitalizacije slovenskega zdravstvenega sistema.

Člani sekcije so na ustanovnem sestanku določili prioritete, med katerimi kotira najvišje konkretizacija nacionalne strategije eZdravja. Med ključne cilje delovanja štejejo še: uvedba IT rešitev za izboljšanje učinkovitosti procesov v zdravstvenih ustanova, hitrejša digitalizacija kliničnih poti za povečanje učinkovitosti in dostopnosti za paciente, ustrezna vzpostavitev centralne infrastrukture za izmenjavo podatkov med sistemi, digitalizacija slovenskega zdravstva z domačim znanjem, ureditev zbiranja podatkov na primarni ravni ter priprava enotnega logističnega okolja za optimalno izrabo sredstev in kadrov. Na delavnici so udeleženci poudarili še pomembnost sodelovanja vseh deležnikov, ki nastopajo v ekosistemu eZdravja, na čelu z izvajalci zdravstvenih storitev, države, pacientov in gospodarstva.

Vsi deležniki sekcije eZdravje so hkrati potrdili jasno namero, da želijo nastopati v slovenskem prostoru kot kredibilen sogovornik in strateški partner, ki bo igral pomembno vlogo pri pogovorih in pogajanjih glede digitalizacije zdravstva, financiranja, projektov in standardizacije. Predstavnica GS1 Slovenije Marija Groznik Stanković je ob tem izrazila pričakovanje, da bo digitalizacija slovenskega zdravstvenega sistema potekala s pomočjo globalnih standardov GS1 za avtomatsko identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov, ki predstavljajo osnovo za popolno sledljivost od dobavitelja do pacienta.

2D kode prinašajo logistično evolucijo
Seznam vseh novic
Nasveti za pripravo, tisk in zajem črtnih kod
Nazaj na vrh