GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Nasveti za pripravo, tisk in zajem črtnih kod

07. april. 2023

V podjetju Info-kod se že skoraj 20 let ukvarjajo z rešitvami za avtomatsko identifikacijo in sledenje blaga ter izboljšavami za višjo učinkovitost logističnih procesov. Na takšen način sledijo potrebam strank ter jim nudijo izvirne in prilagodljive rešitve za doseganje boljših rezultatov ter procesno optimizacijo. O izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, govori direktor podjetja Mario Horvat, ki že več kot tri desetletja sodeluje pri razvoju programske opreme za skladiščenje, zajem črtnih kod in upravljanje osnovnih sredstev.

Člani GS1 Slovenija so podjetniki, ki pri poslovanju uporabljajo standarde GS1. Ključen del slednjih predstavljajo črtne kode, s katerimi označujejo svoje izdelke. Kaj je najpomembnejše pri pripravi kakovostne črtne kode?

Najpomembnejši dejavnik pri pripravi kakovostne črtne kode predstavlja njihova pravilna izbira, kjer gre v prvi vrsti za njihovo velikost. Črtne kode morajo biti dovolj velike, da jih lahko s čitalniki odčitamo v slabih svetlobnih pogojih in v primeru delne poškodovanosti. Pomembna je uporaba ustreznih tiskarskih materialov, ki zagotavljajo dovolj visoko kakovost črtne kode. Pri tem moramo upoštevati položaj oziroma namestitev kode na izdelku, ki naj bo pravilno natisnjena in poravnana, kar omogoča lažje odčitavanje podatkov. Dodati velja, da se v smislu tiska in odčitavanja črtnih kod najbolje obnese črna barva, saj ustvarja največji kontrast in je najbolj berljiva.

Če se odločimo za lastno tiskanje nalepk – na kaj moramo paziti pri izbiri tiskalnika?

Pri izbiri tiskalnika za tiskanje nalepk velja nameniti pozornost različnim dejavnikom. Ključna je visoka ločljivost tiska in z njo povezana berljivost. Najmanjša priporočena ločljivost tiska je 203 dpi, pri manjših nalepkah 300 dpi. Pri tiskanju nalepk se najbolje obnesejo termotransferni tiskalniki, ki zagotavljajo visoko kakovost tiska in dolgotrajno obstojnost nalepk.

Pri pripravi kakovostne črtne kode je pomembno upoštevati okoljske dejavnike. Če izdelek označujemo za uporabo na prostem ali v mokrih pogojih, je treba izbrati nalepke in barve, ki so odporne na vremenske razmere in vlago. Dobro je imeti v mislih potrošni material, kot so nalepke in trakovi za tiskanje. Nekateri tiskalniki lahko porabijo večjo količino tiskalniških materialov in posledično dvignejo stroške tiskanja.

Pri tiskanju nalepk je pomembno upoštevati še kakovost tiskalne glave in nastavitev temperature. Neustrezna nastavitev temperature lahko povzroči, da je odtis bled in slabo berljiv, neustrezna kakovost tiskalne glave lahko vodi do slabše kakovosti tiskanja in slabše berljivosti črtne kode.


Za učinkovito črtno kodo je bistvena dobra berljivost. Kaj svetujete strankam, kako lahko preverijo ustreznost kodnih simbolov?

Skladnost vsebine natisnjene črtne kode s standardi GS1 lahko preverimo s pomočjo (brezplačnih) mobilnih aplikacij. Za osnovno testiranje kakovosti oziroma berljivosti lahko uporabimo čitalnik črtnih kod ali mobilni telefon. Poleg preverjanja berljivosti črtnih kod je pomembno preverjanje kakovosti natisnjene nalepke. Če črtne kode niso v skladu s standardi, se lahko pojavijo težave pri branju in uporabi podatkov. Za preverjanje kakovosti in ustreznosti kodnih simbolov lahko uporabimo še storitev verifikacije črtnih kod, ki jo ponuja GS1.


Na trgu imamo različne čitalnike črtnih kod – kateri so najpogostejši v Sloveniji?

Pri nas se najbolj pogosto srečujemo z ročnimi čitalniki črtnih kod, ki se uporabljajo predvsem v trgovinah in na drugih prodajnih mestih. V skladiščnem poslovanju se uporabljajo še namizni in industrijski čitalniki, ki so običajno bolj robustni, lahko odčitavajo kode na daljši razdalji in znajo brati črtne kode slabše kakovosti. Poleg ročnih in namiznih čitalnikov črtnih kod obstajajo brezžični čitalniki, ki omogočajo enostavnejše in hitrejše branje črtnih kod na daljavo. Ti so zelo praktični predvsem v skladišču, pa tudi v trgovini, kjer kupci ne položijo izdelkov na trak. Pri izbiri čitalnika črtnih kod je pomembno upoštevati še hitrost branja in podprtost različnih vrst črtnih kod. Nekateri čitalniki so specializirani za branje določenih vrst črtnih kod, medtem ko drugi podpirajo več različnih vrst črtnih kod.


Trendi globalne identifikacije in označevanja narekujejo prihodnost v 2D kodah. Ali že ponujate rešitve na tem področju, kaj svetujete po tej plati našim članom* Kako se naj pripravijo na uporabo 2D kod?

2D koda, kot je QR koda, omogoča shranjevanje več informacij na manjšem prostoru in je zato bolj primerna za označevanje kompleksnih izdelkov. Poleg tega je 2D koda bolj odporna na poškodbe, omogoča hitrejše branje, shranjevanje številnejših informacij in ima možnost kodiranja 3D podatkov. Vse to omogoča uporabo 2D kod v različnih panogah, kot so proizvodnja, logistika, trgovina, avtomobilska industrija, zdravstvo in farmacija. Priporočljivo je, da se člani GS1 Slovenija pravočasno pripravijo na uporabo 2D kod, saj se trendi v globalni identifikaciji in označevanju premikajo v tej smeri. 2D črtne kode namreč spremlja tudi druga uporabna vrednost, kot je shranjevanje informacij o izdelkih. Na primer, QR kode se lahko uporabijo za skeniranje in dostop do spletnih strani, kjer so na voljo dodatne informacije o izdelku, kot so navodila za uporabo, specifikacije in video predstavitve. Vsem članom GS1 svetujemo, da se obrnejo na svojega dobavitelja opreme za identifikacijo in označevanje ter se pozanimajo o možnostih, ki so na voljo.

Pogovarjali smo se z Mariom Horvatom, direktorjem podjetja Info-kod, ki je že skoraj 20 let v ospredju rešitev za avtomatsko identifikacijo in sledenje blaga, ter izboljšanje učinkovitosti logističnih procesov. Njegovo znanje in izkušnje pa segajo še dlje nazaj, saj že več kot 30 let sodeluje pri razvoju programske opreme za skladiščenje, zajem črtnih kod in upravljanje osnovnih sredstev. V podjetju se osredotočajo na potrebe strank ter nudijo inovativne in prilagodljive rešitve, ki pomagajo podjetjem pri doseganju boljših rezultatov ter optimizaciji procesov.
  

Pod okriljem GZS ZIT je nastala sekcija eZdra...
Seznam vseh novic
Črtna koda znova spreminja naša življenja
Nazaj na vrh