GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
37. globalna GS1 Healthcare konferenca

25. november. 2022

Letošnjo GS1 Healthcare konferenco, ki je potekala med 15. in 17. novembrom v Parizu, je obiskalo več kot 700 udeležencev iz različnih področij zdravstva, iz več kot 85 držav sveta. Med tridnevno konferenco je nastopilo prek 110 govornikov, med katerimi ni bilo mogoče spregledati predstavnikov regulatorjev, dobaviteljev, veletrgovcev, pomembnih bolnišnic in, denimo, ponudnikov raznovrstnih IT rešitev. Na konferenci je aktivno sodelovala ambasadorka s področja zdravstva pri GS1 Slovenija prim. dr. Gordana Kalan Živčec, dr. med..

Med tridnevno konferenco je bilo največ pozornosti namenjene uvajanju dobrih praks, sledljivosti farmacevtskih izdelkov ter posodobitvi delovanja zdravstvenih sistemov v smeri digitalizacije, standardizacije in učinkovitejšega delovanja. Pomemben poudarek je bil namenjen vse večji potrebi zdravstvenih delavcev, da se poenostavi in prilagodi administrativni del delovnih procesov na način, da ostane z uporabo standardov GS1 več časa za bolnika in delo z njim. Določen del predavanj je bil namenjen še edinstveni identifikaciji UDI, ki zagotavlja globalno edinstveno oznako medicinskih pripomočkov ter omogoča njihovo sledljivost od proizvajalca do pacienta, s čimer se pomembno dviguje varnost pacientov.

Edinstveno oznako UDI sestavljajo podatki, ki jih predpisuje regulativa glede na razred tveganja medicinskega pripomočka. Osnovni UDI-DI (Basic UDI-DI) je identifikator osnovnega modela medicinskih pripomočkov. V sistemu standardov GS1 je to globalna številka modela – GMN (Global Model Number), ki je večnamenska. To je tudi primarni ključ za vstop v evropsko bazo medicinskih pripomočkov. UDI-DI ali GTIN (Global Trade Item Number) je identifikator medicinskega pripomočka. UDI production identifier (UDI-PI) je v sistemu GS1 aplikacijski identifikator (AI), kjer so zapisani proizvodni podatki o izdelku, kot je denimo šifra proizvodne serije (Batch/Lot), ki skupaj z GTIN tvori osnovo sledljivosti. Dodati velja, da morajo biti identifikatorji UDI nameščeni na osnovni enoti in na vseh višjih ravneh pakiranja medicinskega pripomočka, razen na logističnih enotah, ki so izvzete iz sistema označevanja UDI.

Na konferenci je aktivno sodelovala ambasadorka s področja zdravstva pri GS1 Slovenija prim. dr. Gordana Kalan Živčec, dr. med.. kot vodja panela o izkušnjah z uporabo GS1 standardov v različnih okoljih v zdravstvu (na sredini).

Konferenca je hkrati dokazala, da ni mogoče zaustaviti razvoja v zdravstvu. Razvijajo se nova cepiva, zdravila, medicinski pripomočki in med drugim inovativni pristopi k zdravljenju. Tudi zakonodaja sledi razvoju z jasnimi cilji in zahtevami po povečanju varnosti pacientov. Vloga nove evropske Uredbe o medicinskih pripomočkih – MDR (Medical Device Regulation) in sistema edinstvenih oznak UDI (Unique Device Identification) je zato še kako pomembna, saj omogočata sledljivost medicinskih pripomočkov od proizvajalca do pacienta, zmanjšata operativno delo, znižujeta stroške in povečujeta učinkovitost odpoklicev. Vse to podpira sistem globalne avtomatske identifikacije in zajema podatkov GS1 za povečano učinkovitost dela, nižanje stroškov, interoperabilnost in zmanjšanje možnost neželenih dogodkov v smislu pacientove varnosti, kar je osnovni cilj vsakega zdravstvenega sistema. Temu primerno so mnogi medicinski pripomočki že danes, tudi na slovenskem trgu, zelo napredno označeni zaradi zavedanja proizvajalcev o koristnosti tovrstnega označevanja in sledenja zakonskim regulativam. Z graditvijo sistema MDR bo tako proizvajalcem, dobaviteljem in naročnikom v zdravstvu omogočen in zagotovljen jasen sistem primerjave med izdelki, vključno s kakovostjo, ne le na osnovi cene. Poštena tekma med izdelki je resnična podlaga za odpravo korupcije in priložnost za tiste, ki predstavljajo najprimernejšo izbiro za bolnika.

Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač
Seznam vseh novic
Na Kavi o uporabi 2D kode v maloprodaji
Nazaj na vrh