GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Ključna vprašanja glede uvajanja digitalnih potnih listov izdelkov

Ključna vprašanja glede uvajanja digitalnih potnih listov izdelkov

09. julij. 2024

Koncept digitalnih potnih listov izdelkov (DPP) je bil v Pobudi Evropske komisije za trajnostne izdelke predstavljen prvič leta 2020, kar je januarja 2021 nadgradila agenda iz programa »Digitalno desetletje«. Evropska komisija je na ta način napovedala podporo razvoju in uvajanju digitalnih tehnologij, vključno z digitalnimi potnimi listi. Nato je v okviru Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo Evropska komisija 30. marca 2022 objavila predlog nove Uredbe EU o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke (ESPR), ki definira koncept DPP. Uredba ESPR je bila marca 2024 potrjena s strani Evropskega parlamenta, maja 2024 ga je sprejel še Svet EU, kar pomeni, da bo DPP postal na trgu EU zakonsko obvezen – izjemno predstavljajo le živila, krma in medicinski izdelki. Ker predstavlja uvajanje digitalnih potnih listov za izdelke na trgu EU eno izmed najpomembnejših tehnoloških inovacij na področju sledljivosti ter zagotavljanja avtentičnosti in varnosti izdelkov, smo poiskali odgovore na nekaj ključnih.

Kaj predstavlja digitalni potni list?

Poenostavljeno bi lahko zapisali, da predstavljajo digitalni potni listi (DPP) obliko elektronskega zapisa, ki spremlja posamezen izdelek skozi vso njegovo življenjsko doboV digitalnem zapisu najdemo natančne podatke in informacije o izdelku, naj gre za informacije o materialih in surovinah iz katerih je sestavljen, proizvodnih procesih, navodila za uporabo, vzdrževanje in popravila, informacije o energijski učinkovitosti, morebitne varnostne certifikate ter navodila ob koncu življenjske dobe izdelka oziroma recikliranju. Na takšen način izboljšamo sledljivost in transparentnost, saj omogoča DPP dostop do informacij o izdelku vsem akterjem v preskrbovalni verigi, kar povečuje zaupanje potrošnikov in omogoča hitro ukrepanje v primeru težav, kot so odpoklici. Izdelki, ki nosijo s seboj neke vrste »DNK« zapis, so hkrati bolj varni v smislu morebitnega vnosa ponarejenih izdelkov v preskrbovalne verige, saj zahteva vsaka sprememba stanja ali lastništva izdelka ustrezen zapis v potnem listu. Standardizirani podatki hkrati poenostavijo komunikacijo med različnimi deležniki, kar zmanjšuje administrativne stroške in povečuje učinkovitost procesov. DPP skrbi še, da lahko potrošniki in regulatorji enostavno preverijo skladnost izdelkov z okoljevarstvenimi in etičnimi standardi, kar spodbuja trajnostno poslovanje.

Več o Digitalnem potnem listu

Kakšne bodo ključne koristi uvedbe digitalnega potnega lista?

Uvedba bo pozitivno vplivala na različne vidike poslovanja in trajnostnega razvoja. Povečana produktivnost in razvoj novih poslovnih modelov bosta podjetjem omogočila boljše upravljanje informacij o izdelkih, kar bo prineslo nove priložnosti in povečalo učinkovitost. Poleg tega bosta izboljšana sledljivost ter preglednost omogočila potrošnikom in regulatorjem dostop do jasnih in podrobnih informacij o izdelkih, kar bo povečalo zaupanje in varnost izdelkov ter zmanjšalo tveganje za ponaredke. Digitalni potni list bo pospešil digitalno transformacijo podjetij, kar bo prispevalo k bolj trajnostnim praksam in pravičnejši družbi. Podpora krožnemu gospodarstvu bo omogočila lažjo ponovno uporabo in recikliranje izdelkov, kar bo zmanjšalo vpliv na okolje skozi vso preskrbovalno verigo. Poleg tega bo digitalni potni list izboljšal skladnost z zakonodajo, saj bo regulatorjem omogočil lažje preverjanje skladnosti izdelkov z zakonodajnimi zahtevami, podjetjem pa bo olajšal spoštovanje teh zahtev.

Kaj bo moral zagotavljati digitalni potni list?

Digitalni potni list bo moral zagotavljati jasne, strukturirane in dostopne podatke o značilnostih in sestavnih delih vsakega izdelka, o izvoru materialov, metodah proizvodnje ter druge pomembne informacije o izdelkih na področju trajnosti, krožnosti in zakonske skladnosti. Pri slednjem gre za: temeljne informacije o izdelku, vključno z identifikacijskimi podatki, kot so ime izdelka, proizvajalec, serijska številka in datum proizvodnje, podatke o sestavi in izvoru, kot so informacije o uporabljenih materialih, njihovem izvoru in metodah proizvodnje, ter okoljske in trajnostne informacije, vključno z emisijami CO2 in prisotnostjo snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost ter so ključne za zagotavljanje trajnosti. Digitalni potni list bo moral hkrati zagotavljati sledljivost skozi vso življenjsko dobo izdelka, vključno s popravili, recikliranjem in odstranjevanjem, kar predstavlja pomemben element krožnega gospodarstva. Zelo pomemben vidik ponuja dejstvo, da mora biti digitalni potni list združljiv in interoperabilen, kar pomeni, da uporablja odprte globalne standarde za lažjo izmenjavo informacij med različnimi deležniki v preskrbovalni verigi. Dostopnost podatkov za potrošnike je prav tako bistvena, saj morajo imeti potrošniki enostaven dostop do informacij, kar omogoča lažje sprejemanje kakovostnih trajnostnih odločitev.

Kaj bo treba še definirati pred uveljavitvijo DPP za vse izdelke?

Pred uveljavitvijo bo treba dokončno opredeliti zakonodajne zahteve in jih uskladiti z obstoječo zakonodajo. Zahteva po digitalnem potnem listu je opredeljena v predlogu Uredbe o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov (ESPR) – slednjega je Svet EU sprejel maja 2024. V nadaljevanju bo Evropska komisija sprejela delovni načrt, v katerem bo opredelila skupine izdelkov za prednostno obravnavo. Za vsako skupino izdelkov se bo potrebno dogovoriti in določiti, kateri podatki o izdelku bodo obvezni v digitalnem potnem listu in določiti pravila oziroma merila učinkovitosti in varnosti, kar bo sprejeto z delegiranimi akti. Uredba sicer določa uporabo odprtih standardov, ki so skladni z ISO/IEC 15459, vendar bo treba podrobneje določiti zahteve glede identifikacije, nosilcev podatkov, izmenjave podatkov in registrov digitalnih potnih listov. Glede standardov je organizacija GS1 že opravila veliko dela in ima ustrezne standarde za identifikacijo in zajem podatkov, ki so skladni z ISO, vendar je treba dokončno uskladiti vse vidike teh standardov v kontekstu digitalnega potnega lista.

Seznam vseh novic
GS1 predstavlja priporočila za lažje uvajanje...
Nazaj na vrh