GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 Slovenija na Fakulteti za logistiko

25. oktober. 2021

Na slavnostni inavguraciji dekanice na Fakulteti za logistiko, gospe prof. dr. Maje Fošner, je v imenu mednarodne organizacije GS1 in njene lokalne izpostave imela govor direktorica GS1 Slovenija, gospa Zdenka Konda. Direktorica GS1 Slovenija je pomemben del govora namenila opisu čvrstega sodelovanja s Fakulteto za logistiko.

GS1 Slovenija je s pomočjo globalnih standardov, s katerimi že desetletja sooblikuje učinkovito delovanje preskrbovalnih verig v slovenskem gospodarskem prostoru, prepoznala v Fakulteti za logistiko zelo močnega zaveznika. Obe organizaciji igrata v logističnem smislu nepogrešljivo vlogo na nacionalnem in globalnem nivoju, kjer so pričakovanja po hitri in pravočasni dobavi blaga in storitev že dolgo neizpodbitni apostolat. Logistika postaja po tej plati DNK vsakdanjega poslovanja in siceršnjega življenja. Lep primer slednjega odkriva kompleksnost preskrbovalnih verig, kjer ponuja zadnje čase Velika Britanija šolski primer, kaj pomenijo prazne trgovinske police, vrste pred bencinskimi črpalkami in strahovi, da utegnejo otroci ostati brez božičnih daril.

Zdenka Konda je ob tem poudarila, da bo treba na vidljivosti, sledljivosti, interoperabilnosti, trajnosti, obvladovanju stroškov, standardizaciji in digitalizaciji, ki je v logistiki nezadostna, narediti velike korake. Digitalni svet z vsemi razvojnimi in tehnološkimi podvigi, robotiko, umetno inteligenco, večkanalno komunikacijo, pametnimi tovarnami in veliko množico podatkov predstavlja po teh plateh novodobno poslovno okolje, ki je postalo nepredvidljivo in marsikje težko obvladljivo. Vse to kliče po veliki meri premisleka od posameznikov, organizacij in izobraževanih ustanov, ki ustvarjajo visokokvalificiran kader za obvladovanje poslovnih in tehnoloških izzivov. Investiranje v znanje na vseh nivojih je več kot nujno!

Po omenjenem si Fakulteta za logistiko dobro utrjuje svoj položaj že vrsto let in si v slovenskem prostoru gotovo zasluži primat na svojem področju. Zdenka Konda je ob tem zaključila: »Da se bo pod vodstvom nove dekanice, ki bo brez dvoma prinesla veliko mero svežine v pretežno »moškem« logističnem svetu, povezovanje z gospodarstvom in raziskovalnimi ustanovami še povečalo in da je ob zavidljivi ravni znanja, pomembno praktično usposabljanje študentov ter še posebej digitalno opismenjevanje. Tako bodo diplomanti ob koncu študija lahko ne le konkurenčni na trgu dela, ampak bodo sposobni preseči tradicionalne in preizkušene miselne vzorce ter se bodo lažje odzivali na spremenjene ali nove in nepredvidljive poslovne dogodke. Kot družba smo namreč postavljeni pred velike izzive sodobnega časa. Že več kot desetletje smo soočeni s tehnološkim cunamijem, kar dopolnjuje muhavost narave, ki nas je ujela v mrežo, iz katere se le stežka in počasi izvijamo. Po teh plateh nam lahko le znanje, kompetence ter inovativni in razvojno usmerjeni pogledi pomagajo pri iskanju ustreznih in hitrih rešitev za nove čase in za nove družbene ter poslovne zahteve.«

Globalna identifikacija predstavlja »zadetek...
Seznam vseh novic
Veliko zanimanje za področje označevanja sadj...
Nazaj na vrh