GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 Slovenija na konferenci eZdravje

22. oktober. 2022

Na konferenci z naslovom Inteligentno zdravstvo prihodnosti je na okrogli mizi na temo »Kje smo in kako bomo implementirali inteligentno zdravstvo prihodnosti v Sloveniji?« sodelovala sredi oktobra GS1 Slovenija. Ključno sporočilo okrogle mize je predstavljal pogled na proces digitalne transformacije v zdravstvenih ustanovah v Sloveniji, kjer je pandemija Covida-19 poskrbela za pohitren razvoj in tektonske premike na tem področju.

Prisotni razpravljavci so se strinjali, da je treba nadaljevati s hitrim tempom digitalizacije in zagotoviti kakovostne, sodobne in na pacienta osredotočene storitve inteligentnega zdravstva. Digitalne tehnologije namreč že danes zagotavljajo rešitve v kliničnem okolju, rešitve na daljavo, zdravstveno zavarovanje pacientov, virtualno sodelovanje med ustanovami in kakovostne storitve e-zdravja. Zgodnje odkrivanje, natančnejše diagnoze in učinkoviti delovni postopki so ključnega pomena za boljšo primarno in sekundarno oskrbo.

Omenjene digitalne rešitve, ki stremijo k opisanim zdravstvenim ciljem, so že šle skozi fazo raziskav in razvoja, usklajevanja z uporabniki, testiranja in procese uvedbe na trgu. Kot take so že primerne za široko uporabo in optimizacijo v smislu kakovostnejše rabe. Vse to dokazujejo številni primeri in dobre prakse, s katerimi se srečujemo v tujini in Sloveniji. Kako bodo trenutne rešitve posodobljene in nadgrajene, kako bodo povezane s ciljem ustvarjanja podatkovnega zdravstvenega sistema v prihodnosti, kateri akterji bodo sodelovali pri tem in s katerimi tehnologijami in podatkovnimi praksami, bo pokazala bližnja prihodnost.

Novosti na področju označevanja mesa
Seznam vseh novic
GS1 Slovenija uvaja 3D učne pristope
Nazaj na vrh