GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 in Mednarodna trgovinska zbornica stavita na digitalne standarde

GS1 in Mednarodna trgovinska zbornica stavita na digitalne standarde

31. avgust. 2021

GS1 je bil imenovan v svetovalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) z namenom podpore Iniciativi za digitalne standarde oziroma Digital Standards Initiative (DSI), ki se zavzema za vzpostavitev harmoničnega globalnega digitalnega trgovinskega okolja. Pobuda pod okriljem Mednarodne trgovinske zbornice, ki predstavlja z več kot 45 milijoni članov v več kot 100 državah največjo in najbolj reprezentativno poslovno organizacijo na svetu, združuje 30 vodilnih mednarodnih interesnih družbenikov.

GS1 zastopa v novem odboru njen predsednik in izvršni direktor Miguel Lopera. Slednji je na prvi seji svetovalnega odbora povzel: »GS1 vlaga velike napore v izboljšanje mednarodnih trgovinskih tokov in digitalizacijo preskrbovalnih verig, kjer gre za enake cilje, kot jih želi doseči Iniciativa za digitalne standarde. Ob tem verjamem, da bodo standardi GS1 v številnih pogledih nadgradili iniciativo med njenim procesom razvoja in napredka.«

GS1 je kot članica svetovalnega odbora vpeta v delovanje številnih globalnih in regionalnih trgovskih organov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki trgovine in poslovnega komuniciranja. Med njimi izstopajo organizacije, kot so: FIATA, SWIFT, GLEIF, WCO, svetovno znane bančne ustanove in logistična, prevozniška ter trgovska podjetja. Vse te organizacije povezuje v številnih pogledih Iniciativa za digitalne standarde, ki jo je leta 2020 ustanovila Mednarodna trgovinska zbornica v sodelovanju z Azijsko razvojno banko in singapursko vlado.

Miguel Lopera je ob priznavanju potrebe po partnerstvu z drugimi vodilnimi svetovnimi akterji z namenom zagotavljanja uspešnega digitalnega okolja in njegovega razvoja dodal:

»Veselimo se sodelovanja s predstavniki javnega in zasebnega sektorja s področja digitalne transformacije, ki jo je v veliki meri na številnih področjih dodatno pospešila pandemija COVID-19. Pri tem moramo kot družba zagotoviti, da se tehnologija in svetovni standardi podatkov nemoteno uporabljajo v korist učinkovitejše trgovine in bolj zanesljivih ter harmoničnih dobavnih verig.« 

Google uvaja spremembe na področju brezplačni...
Seznam vseh novic
Standardi GS1 v železniškem prometu
Nazaj na vrh