GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Belgijski Colruyt Group z enotnim načinom izmenjave matičnih podatkov

Belgijski Colruyt Group z enotnim načinom izmenjave matičnih podatkov

16. maj. 2024

Colruyt Group, ki šteje med vodilne belgijske trgovce, z več kot 45.000 izdelki katere mu dobavlja več kot 2000 dobaviteljev, prehaja s 1. julijem 2024 na enoten način izmenjave matičnih podatkov o izdelkih in njihovih pakiranjih. Pri tem bo predstavljal edini vir za izmenjavo podatkov o izdelkih med trgovcem in njegovimi dobavitelji globalno omrežje GS1 GDSN. Vsi dobavitelji, ki bodo v prihodnosti sodelovali z belgijsko trgovsko verigo, bodo pozvani k posredovanju podatkov o izdelkih na enoten način. Izmenjava podatkov prek drugih platform, preglednic ali, denimo, elektronske pošte ne bo več mogoča.

Colruyt Group je v preteklosti prejemal podatke od dobaviteljev o izdelkih na različne načine oziroma prek različnih informacijskih kanalov in platform. Podatke so si izmenjevali prek omrežja GS1 GDSN, internih platform, Excel datotek in celo elektronske pošte. Colruyt Group bo zaradi zagotavljanja višje kakovosti podatkov od 1. julija začel z izmenjavo podatkov le še prek globalnega omrežja za sinhronizacijo podatkov GS1 GDSN. Pobuda, ki predstavlja del skupnih prizadevanj za izboljšanje učinkovitosti prejemanja podatkov o izdelkih, predstavlja po tej plati pomemben korak v odnosu med trgovcem in dobavitelji, kjer omogoča GDSN bolj učinkovito ter standardizirano izvajanje procesov pridobivanja ključnih podatkov.

Globalno omrežje GS1 GDSN omogoča pri tem vsem poslovnim partnerjem v preskrbovalni verigi sinhronizacijo matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih prek ene točke v mreži certificiranih e-katalogov. Omrežje zagotavlja na takšen način vsem partnerjem dostop do enakih in točnih podatkov ter zmanjšuje operativne stroške poslovanja. Kakršnakoli sprememba podatka v bazi enega podjetja je samodejno in že v trenutku nastanka novega podatka ali spremembe vidna vsem udeležencem v preskrbovalni verigi. V omrežju GDSN so namreč matični podatki povezani z identifikacijskimi ključi GS1, kjer so preverjeni in validirani. Dobavitelj mora matične podatke o izdelku in/ali pakiranju nato samo še objaviti. Vsi partnerji v preskrbovalni verigi lahko nato dostopajo do njih, kar velja v enaki meri za potrošnike. Vse to omogoča boljše upravljanje blagovnih skupin, lažje izvajanje promocij, boljše upravljanje s podatki, bolj pretočne logistične procese, učinkovitejše delo zaposlenih in doseganje boljših poslovnih rezultatov.

Izvršni direktor GS1 Belgija Jan Somers je ob tem poudaril, da gre pri omenjeni odločitvi za velik korak naprej za Colruyt in njegove dobavitelje, saj ne bo njihovo poslovanje več obremenjeno z ločenimi portali in Excel datotekami. Pri tem velja izpostaviti, da želijo omenjeni pobudi slediti še drugi belgijski proizvajalci in trgovske družbe. GS1 Belgija izvaja s tem namenom v sodelovanju s Colruyt Group v času do 1. julija spletne seminarje, kjer obvešča dobavitelje o prihodnjih spremembah in možnih načinih kakovostne izmenjave podatkov. Vsi slovenski dobavitelji, ki sodelujejo z belgijsko trgovsko verigo, se lahko v primeru potrebe pod dodatnih informacijah s področja izmenjave podatkov prek omrežja GDSN obrnejo na GS1 Slovenija. 

Nekaj več o sistemu GS1 GDSN najdete na spletni strani. Lahko pa nam pišete ali kontaktirate tudi dr. Matejo Podlogar, vodjo projekta GS1 GDSN na GS1 Slovenija, ki vam bo z veseljem pojasnila, kar vas bo zanimalo, E: mateja.podlogar@gs1si.org, T: 041-636-703.

Seznam vseh novic
Življenjski krog trajnostne embalaže
Nazaj na vrh