GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Cenik članstva v GS1 Slovenija

Cenik članstva v GS1 Slovenija

Ob včlanitvi se plača enkratna članarina-pristopnina.

Za dodeljene številke GS1 se plačuje letna naročnina.


Višina letne naročnine je odvisna od:

Cene pristopnine in naročnin so se s 1.7.2019 spremenile skladno s sklepom Sveta zavoda GS1 Slovenija z dne 23.1.2019. Hkrati se cene naročnine in pristopnine GS1 Slovenija polletno usklajujejo z inflacijo.

Cenik velja od vključno 31.12.2023. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.


Enkratna članarina-pristopnina

Ob včlanitvi v GS1 Slovenija se plača enkratna članarina-pristopnina v višini: 193,62 EUR 

Letne naročnine

Intervali številk GS1 (G1, G2, G3) in ena lokacijska števika GLN

Izhodiščni znesek, ki določa 1. razred prometa in interval številk G1, znaša 129,04 EUR.Samo 1 lokacijska G1-interval G2-interval G3-interval
Razredi prometa v 1.000 EUR številka GLN 1.000 številk  10.000 številk  100.000 številk
1. od 0 do 50 103,24 129,04 225,78 322,58
2. od 50 do 150 196,10 245,14 428,98 612,86
3. od 150 do 450 206,46 258,04 451,60 645,12
4. od 450 do 1.350 216,78 270,98 474,18 677,38
5. od 1.350 do 4.050 239,46 299,34 523,86 748,36
6. od 4.050 do 12.150 313,80 392,24 686,44 980,62
7. od 12.150 do 36.450 344,74 430,96 754,14 1.077,36
8. od 36.450 do 109.350 365,42 456,74 799,30 1.141,90
9. od 109.350 do 328.050 448,00 559,98 979,98 1.399,96
10. od 328.050 do 984.150 551,24 689,04 1.205,76 1.722,52
11. od 984.150 in več   670,96 838,68 1.467,66 2.096,70

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk GS1 (G1, G2, G3), se naročnina določi kot seštevek naročnin, pri čemer se upošteva:
- 100 % naročnina za največji interval številk GS1,
- 60 % popust pri naročnini za drugi največji interval številk GS1 in
- 80 % popust pri naročnini za tretji in vsak naslednji interval številk GS1.

Pravilnik za določanje naročnine

Intervali številk za izdelke s spremenljivo vsebino

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino, se naročnina določi kot seštevek naročnin za posamezni tip intervala.

Interval Cena
25 številk 73,54 EUR
100 številk 217,84 EUR

Članu, ki ima v uporabi samo številke za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino, se dodatno zaračuna naročnina (stolpec G1-interval) po ustvarjenem prometu.

Skrajšana številka GTIN-8

Skrajšane številke GTIN-8 za označevanje majhnih izdelkov se dodeljujejo za posamezni izdelek na podlagi primerka embalaže ali dokumentacije, iz katere je razvidno, da na izdelku za simbol EAN-13 ni dovolj prostora.

Številko GS1 GTIN-8 se dodeli na podlagi predhodno poslanega vzorca embalaže na naš naslov.

Številka Cena
1 GTIN-8 24,52 EUR

Članu, ki ima v uporabi samo skrajšane številke GTIN-8, se dodatno zaračuna naročnina (stolpec G1-interval) po ustvarjenem prometu.
Članu, ki ima dodeljenih več posamičnih številk GTIN-8, se naročnina določi kot seštevek naročnin za posamezno številko.

Do tri posamične številke GTIN-13

POGOJ: Letni promet podjetja je nižji od 20.000 EUR.

Številka Cena
1 ali 2 ali 3  GTIN-13
103,24 EUR

Dodatne informacije

Novo ustanovljena podjetja

Podjetjem, ki so ustanovljena na novo in še nimajo podatka o prometu v preteklem letu, se zaračuna letna članarina po ceniku 1. razreda.

Za podjetje ni na voljo javno objavljenega izkaza uspeha

V primeru, da za podjetje ni na voljo javno objavljenega izkaza uspeha za zadnje leto pred letom za katerega se zaračunava letna članarine, se kot osnova uporabi zadnji dostopen podatek o prometu podjetja.

Včlanitev v obdobju januar-junij

Včlanjenim v obdobju januar–junij se poleg enkratne članarine-pristopnine zaračuna celoletna naročnina.

Včlanitev v obdobju julij-november

Včlanjenim v obdobju julij–november se poleg enkratne članarine-pristopnine zaračuna polovična naročnina za tekoče leto.

Včlanitev v decembru

Včlanjenim v decembru se zaračuna samo članarina-pristopnina.

Kreditne institucije

Za kreditne institucije (Banko Slovenije, druge banke in hranilnice) se uporablja poseben cenik.

Nazaj na vrh