GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Cenik članstva za kreditne institucije

Cenik članstva za kreditne institucije

Pod kreditne institucije sodijo Banka Slovenije, druge banke in hranilnice.

Za dodeljene številke GS1 se plačuje letna naročnina.

Višina letne naročnine je odvisna od:

Cenik velja od vključno 31.12.2023. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.


Enkratna članarina-pristopnina

Ob včlanitvi v GS1 Slovenija se plača enkratna članarina-pristopnina v višini: 193,62 EUR

Cenik

Intervali številk GS1 (G1, G2, G3)


G1-interval G2-interval G3-interval
Razredi po številu enot

1.000 številk  10.000 številk  100.000 številk 
1. nad  0 do 1   233,20 306,68 585,28
2. nad 1 do 10   468,24 613,36 1.170,58
3. nad 10   do 50   936,42 1.226,68 2.341,10
4. nad 50   do 90   1.872,90 2.453,40 4.682,20
5. nad 90 do   3.745,78 4.906,80 9.364,40

Izhodiščni znesek, ki določa 1. razred po številu poslovnih enot in interval številk G1 znaša 233,20 EUR.

Članu, ki ima dodeljenih več intervalov številk GS1 (G1, G2, G3), se naročnina določi kot seštevek naročnin, pri čemer se upošteva:
- 100% naročnina za največji interval številk GS1,
- 60 % popust pri naročnini za drugi največji interval številk GS1 in
- 80% popust pri naročnini za tretji in vsak naslednji interval številk GS1.

Pravilnik o osnovah in merilih za določanje naročnine za kreditne institucije 

Intervali številk GS1 (G1, G2, G3)

Za dodatna vprašanja nam pišite na info@gs1si.org. Lahko pa nas pokličete na 01 5898 320.

Nazaj na vrh