GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Primeri in naloge

Primeri in naloge

Zbirka rešitev  


Naloga 1

Tekstilni proizvajalec ima dodeljeno predpono podjetja GS1: 3831234.

Uporabi kalkulator kontrolne cifre in določi potrebne GTIN-13 za bombažno majico v velikostih S, M in L v štirih barvnih kombinacijah.

Kakšen je najboljši način za dodeljevanje reference enote?

Koliko je maksimalna kapaciteta GTIN, ki jih lahko dodeli tekstilni proizvajalec s 7-mestno predpono podjetja?

Katere omejitve veljajo pri kreiranju GTIN-14?

 

Naloga 1

Naloga 2

(za informatike)

Izdelaj aplikacijo, ki omogoča izračun kontrolne cifre izbranega zaporednega niza GTIN-13 za poljubno predpono podjetja GS1.


Naloga 3

V življenjskem ciklu izdelka lahko pride do sprememb različnih lastnosti enote (teža/količina, embalaža, dizajn, sestavine, ime …). Splošno pravilo pri identifikaciji izdelkov je, da se z večjo spremembo posameznega elementa prodajne enote dejansko ustvari nov izdelek, ki mu je treba dodeliti nov GTIN.

Določi in utemelji določitev GTIN ob spremembi izdelka za primer FRUC.

Uporabi Odločitveno drevo.

Kdo je odgovoren za dodelitev GTIN?

Kaj v primeru spremembe GTIN osnovne enote velja za GTIN enot v hierjhiji pakiranja?

Naloga 3

Naloga 4

Pravila označevanja palet razlikujejo homogene in heterogene enote.
Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da za paleto lahko rečemo, da je enota homogena?

Na katere procese pri upravljanju s tako enoto vpliva struktura palete?

Navedite nekaj primerov.

 

Naloga 4

Naloga 5

Logistična nalepka GS1 je običajen način za označitev palet, saj vsebuje vse podatke, ki so potrebni za upravljanje z enoto preko celotne preskrbovalne verige. Določi nabor GS1 AI za paleto, ki vsebuje 27 transportnih škatel z 24 bombažnimi majicami iz prve naloge.

Ali vključitev škatel z različni velikosti vpliva na označitev palete? Kako?

Ali je vzorec na sliki skladen s podatki iz prve naloge? Kaj mora biti izpolnjeno pri označevanju hierarhije pakiranja?

Za oblikovanje nalepke lahko uporabite spletno ordodje GS1 Print  (za pridobitev gesla za demo račun pišite na akademija@gs1si.org)

Naloga 5

Naloga 6

Kadar želimo poleg identifikacijskega ključa pri označitvi enote vključiti atributivne podatke v strojno berljivi obliki moramo izbrati ustrezno kodno simbologijo. Kakšna je razlika med simboloma code 128 in GS1-128?
Kako se razlika pozna pri interpretaciji podatkov v enem in drugem simbolu in kaj napačna izbira pomeni za sisteme avtomatske identifikacije?

Kako se izvaja kontrola za kodne simbole?

Ali je razlikovanje obeh simbolov mogoče s prostim očesom?

Naloga 6

Naloga 7

 Kaj so obvezni elementi logistične nalepke GS1?
 Kdaj pride v poštev označitev samo z SSCC kodo in kaj mora biti izpolnjeno v takem primeru?

Naloga 7

Naloga 8

Logistična nalepka GS1 je sestavljena iz treh delov. V spodnjih dveh so kodirani podatki in podatki v človeku berljivi obliki, ki se uporabijo kadar pride do poškodbe kodnih simbolov pri manipulaciji v transportu. Oboji morajo seveda biti identični po svojem pomenu in vrednosti.

Razberi kodirane podatke in oceni ustreznost redundančnega zapisa. Kakšen pomen imajo uporabljeni GS1 AI?

Ali je mogoče sklepati v kateri fazi se je pojavila procesna napaka?


Naloga 8

Naloga 9

Opiši specifiko označevanja in izmenjave podatkov v primeru, ko je vključena računalniška izmenjava podatkov.

Kaj je glavna prednost takega modela in katere so morebitne omejitve?

Katere procese znotraj sistema sledljivosti lahko na tak način izpustimo

Naloga 9

Naloga 10

Proizvajalec sadnih jogurtov mora zasnovati označitev enot za potrebe izvajanja sledljivosti preko celotne hierarhije pakiranja (maloprodajni, izdelek, transportni multipak, paleta).

Načrtuje nabor podatkov in format zapisa za vse tri nivoje pakiranja (upoštevaj Priporočila za označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki).

Kako bi rešili označitev in konfiguracijo palete v primeru specifičnega naročila, ki vsebuje četrtino polne palete za vsako od  4 različnih okusov jogurta.

Kakšno specifiko je potrebno upoštevati v primeru, da transportni multipak vsebuje 4 različne okuse?

Naloga 10
Nazaj na vrh