GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Oblike sodelovanja

Oblike sodelovanja

Povezovanje prakse v gospodarstvu z izobraževanjem in raziskovanjem v času študija oziroma usposabljanja je dandanes nujno. Načini za to pa so različni. Prenos prakse neposredno v učilnico je možen prek številnih inovativnih metod.

eTečaji, eGradiva in video vsebine

Učbeniki in ostala učna gradiva s praktičnimi primeri:

Projektni | poslovni teden

Teden vseživljenjskega učenja

na Višji šoli Šolskega centra Kranj, 10. maj do 30. junij 2019, strokovno predavanje 'Brez GTIN, črtne kode in kakovostnih podtakov ne gre več', Kranj, 12. junij 2019

Mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera

soorganizacija Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in GS1 Slovenija, izvedba v okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 21. marec 2018

Projektni dan

na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, Celje, 22. januar 2018


Projektni teden "Šolska spletna prodajalna"

v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Elektrotehniško-računalniško šolo in gimnazijo Ljubljana, Ljubljana, 9. oktober 2017


Nacionalni in evropski projekti

Inovativne metode izobraževanja

Pilotni primer vsebine preko računalniške simulacije navidezne resničnosti, v sodelovanju s partnerjema VIAR in Spar Slovenija

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

 ŠIPK - 2016-2020: »Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje«

Projekt Erasmus o inovativnih metodah prenosa znanj

Učenje na delovnem mestu in poklicno usposabljanje - Work-based Learning in Vocational Education and Training - VET

Objave in predstavitve na dogodkih
Nazaj na vrh