GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Oblike sodelovanja

Oblike sodelovanja

Povezovanje prakse v gospodarstvu z izobraževanjem in raziskovanjem v času študija oziroma usposabljanja je dandanes nujno. Načini za to pa so različni. Prenos prakse neposredno v učilnico je možen prek številnih inovativnih metod.

eTečaji, eGradiva in video vsebine

Učbeniki in ostala učna gradiva s praktičnimi primeri:

Projektni | poslovni teden

Teden vseživljenjskega učenja

na Višji šoli Šolskega centra Kranj, 10. maj do 30. junij 2019, strokovno predavanje 'Brez GTIN, črtne kode in kakovostnih podtakov ne gre več', Kranj, 12. junij 2019

Mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera

soorganizacija Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in GS1 Slovenija, izvedba v okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 21. marec 2018

Projektni dan

na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, Celje, 22. januar 2018


Projektni teden "Šolska spletna prodajalna"

v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Elektrotehniško-računalniško šolo in gimnazijo Ljubljana, Ljubljana, 9. oktober 2017


Nacionalni in evropski projekti

Inovativne metode izobraževanja

Pilotni primer vsebine preko računalniške simulacije navidezne resničnosti, v sodelovanju s partnerjema VIAR in Spar Slovenija

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

 ŠIPK - 2016-2020: »Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje«

Projekt Erasmus o inovativnih metodah prenosa znanj

Učenje na delovnem mestu in poklicno usposabljanje - Work-based Learning in Vocational Education and Training - VET

Objave in predstavitve na dogodkih
Specializirana predavanja (gostujoča predavanja)
 • Izobraževanje pedagogov s področja ekonomije in logistike (delovne skupine), 5. in 10. maj ter 26. in 27. junij 2021
 • »Odprta logistična veriga in uporaba elementov sistema GS1«, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 11. maj 2021
 • Predavanje za predavatelje laboratorija LKSL, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, 6. maj 2021
 • »Prednosti uporabe sistema GS1 v logističnih procesih«, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, 3. maj 2021
 • »Preverite mednarodne standarde in rešitve GS1 v praksi«, seminar Poslovnih spretnosti, delavnica in računalniške vaje, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 20. in 22. april 2021
 • Promocijsko predavanje GS1 Slovenija v angleškem jeziku, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 13. april 2021
 • »Standardi GS1 - identifikacija, zajem in izmenjava podatkov«, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, 8.april 2021
 • »Oskrbovalne verige pri logistih«, B2 izobraževanje, 15. februar 2021
 • Dvodnevni spletni seminar za pridobitev certifikata za študente terciarnega izobraževanja:
 • Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, januar 2020
 • Fakulteta za Logistiko, Univerza v Mariboru, marec 2020
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, seminar Poslovnih spretnosti, april - junij 2020
 • B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o., oktober 2020
 • B & B, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., november 2020
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani, januar in december 2020
 • Sodelovanje v mednarodni Poletni šoli na Fakulteti za logistiko, Univerza v Maribor, julij 2019
 • Nosilstvo pri predmetu Logistika in izvedba predavanj, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici
 • »Osnove sistema GS1 - Pomen globalnih standardov in rešitev GS1«:
 • Prometna šola Maribor - Višja prometna šola, 28. marec 2019
 • Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 22. maj 2019
 • B2 - izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o., 28. maj 2019 in 21. oktober 2019
 • Šolski center Kranj - Višja strokovna šola, 12., 19. junij in 17. december 2019
 • »Brez GTIN, črtne kode in kakovostnih podatkov ne gre ...«, marec 2019:
 • B2 - Višja strokovna šola, 6. marec 2019
 • B&B - Višja strokovna šola v Kranju, 7. marec 2019
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 8. marec 2019
 • »Razvoj poslovnih spretnosti«, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, februrar 2019
 • »Razume standarde GS1«, izobraževanje profesorjev, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, februar 2019
 • »Sledljivost in vidnost preskrbovane verige«; Brez globalne trgovinske številke GTIN in kakovostnih matičnih podatkov ne gre..., Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portorož, januar 2019.
 • »Sistem GS1 in upravljanje globalne preskrbovalne verige.« Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Celje, december 2018.
 • »Brez globalne trgovinske številke GTIN ne gre!«, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici, Ajdovščina, maj in november 2018.
 • »Tudi pri e-storitvah brez globalnih standardov GS1 ne gre!«, Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana, december 2017 in november 2018.
 • »Uporabnost, vrednost, koristi, pomen in tudi obveznostih pri uporabi sistema GS1 za označevanje izdelkov, storitev, lokacij in transportnih enot«, Višja strokovna šola, Šolski center Kranj, junij 2018.
 • »Standardi GS1 v poslovanju podjetja« Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kranj, november in december 2017.
Somentrstvo pri raziskovalnih, magistrskih, diplomskih in seminarskih nalogah
Somentrstvo pri raziskovalnih, magistrskih, diplomskih in seminarskih nalogah
Izdelane naloge:
 • »Razširjenost uporabe SSCC in DESADV v izbranem podjetju«, diplomska naloga
 • »Uvedba črtnih kod na izhodu internih procesov v izbranem podjetju«, seminarska naloga
 • »Vpeljava črtnih kod v poslovanje izbranega podjetja«, seminarska naloga na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, november 2017.
Razpisane teme/področja nalog:
 • Zagotavljanje sledljivosti v oskrbnih procesih z uporabo globalnih standardov GS1.
 • Analiza procesa izmenjave matičnih podatkov med izbranima/i partnerjema/i oskrbne verige – možnosti uporabe globalnih standardov GS1.
 • Uporaba tehnologij izmenjave podatkov v oskrbni verigi (rip, skupne platforme, block chain, …) – možnosti uporabe globalnih standardov GS1.

*Naloge so izdelane pod so-mentorstvom strokovnjaka iz gospodarstva, svetovalca mednarodne in globalne organizacije za standarde in rešitve GS1 in pedagoga iz terciarnega izobraževanja.

Pridobivanje mednarodnega certifikata
Publikacije, recenzije
 • Recenzija knjige - Logistika trgovinske dejavnosti v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, avtorja Marko Cedilnik in Brigita Gajšek, recenzenti: prof. dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko, UNI-MB, prof.dr. Iztok Podbregar, Fakulteta za organizacijske vede, UNI-MB, izred. prof. dr. Marko Jakšič, Ekonomska fakulteta, UNI-LJ, doc.dr. Romana Korez Vide, Ekonomsko-poslovno fakulteta, UNI-MB, dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija, založba Pearson, 2018.
 • Referat - Sodelovanje z GS1 Slovenija pri prenovi predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v programu ekonomist v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Šolskega centra Kranj, avtorja: Lidija Grmek Zupanc in Mateja Podlogar. Elektronska izd. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije. 2018.
Nazaj na vrh