GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Označevanje na sekundarni oz. stični ovojnini

Medicinski pripomoček je označen z linearno kodo GS1-128, saj je na ovojnini zanjo dovolj prostora.

Odtisnjena je tudi 2D koda GS1 DataMatrix v kateri so zapisani isti podatki kot v linearni kodi.

Iz primera je nazorno razvidno, da je zapis v 2D kodi mnogo kompaktnejši od linearne kode, zato zahteva bistveno manj prostora na ovojnini.

Označevanje na sekundarni oz. stični ovojnini

Majhna oznaka - veliko podatkov

Simbologija GS1 DataMatrix se uporablja tudi za označevanje direktno na medicinske pripomočku.

S tem je omogočeno upravljanje dragih medicinskih instrumentov od njihove uporabe, čiščenja, sestavljanja setov, sterilizacije do ponovne uporabe.

Pri direktnem označevanju medicinskih pripomočkov oz. instrumentov zaradi omejene površine običajno uporabljamo identifikator za označevanje (osnovnih) sredstev GIAI.

Majhna oznaka - veliko podatkov
Kalkulator GMN / Basic UDI-DI

Kalkulator GMN / Basic UDI-DI

V pomoč pri edinstveni identifikaciji modela medicinskih pripomočkov, vam je na voljo kalkulator GMN ali Basic UDI-DI.

Nazaj na vrh