GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Spremenljiva vsebina - SV

Označevanje enot s spremenljivo vsebino

Izdelki s spremenljivo vsebino se prodajajo v različnih merah. Na trgu imamo denimo tehtane izdelke (salame, meso, sir, sadje, ...), pa izdelke, ki se prodajajo po kosih (število vijakov), in izdelke, ki se prodajajo na metre (tkanina, vrv, preproge).

Posebnost označevanja izdelkov s spremenljivo vsebino s črtno kodo EAN je, da je del črtne kode uporabljen za zapis podatka o količini, npr. teži. Tako za edinstveno identifikacijo izdelka ostane na voljo le 5 cifer, kar ne omogoča dovolj kombinacij za globalno označevanje.

Zato so te številke specifične za vsako državo, kjer se izdelki prodajajo. Oštevilčenje takih izdelkov je treba prilagoditi ciljnemu trgu.

GS1 Slovenija dodeljuje številke za označevanje izdelkov s spremenljivo vsebino za prodajo v Sloveniji.

Članom GS1 Slovenija, ki izvažate izdelke s spremenljivo vsebino in nimate svojih podjetij ali zastopnikov v tujini, nudimo pomoč pri pridobitvi ustrezne številke GS1, veljavne v državi prodaje. Nudimo strokovno podporo za uporabo teh številk v skladu z nacionalnimi rešitvami v drugih državah. PRIDOBITE ŠTEVILKE ZA IZDELKE S SPREMENLJIVO VSEBINO

Prodajne enote s spremenljivo vsebino se prodajajo v različnih merah - tehtani izdelki (npr. salame, meso, sir, sadje,...), izdelki, ki se prodajajo po kosih (npr. poljubno število vijakov) in izdelki, ki se prodajajo na metre (npr. tkanina, vrv, preproge). 

Način oštevilčenja je odvisen od tega ali gre za maloprodajno enoto ali transportno enoto.

Maloprodajne enote se z nacionalnim dogovorom označijo s simbolom EAN-13 in s posebno številsko strukturo RCN (Restricted Circulation Number). Možnost globalne označitve maloprodajnih izdelkov s spremenljivo vsebino pa omogoča uporaba simbologije GS1 DataBar.

Za enote, kjer je mogoče uporaba AI in simbologije GS1-128, se uporabi številka GTIN-14

V Sloveniji je sprejet nacionalni dogovor, ki določa številsko strukturo označbe RCN in pomen uporabljenih predpon za označevanje maloprodajnih enot s spremenljivo vsebino.
 

Številka struktura RCN (Restricted Circulation Number)

P P   R R R R R   M M M M M   C

P - predpona
R - referenca artikla, ki jo določi podjetje iz intervala, ki mu ga dodeli GS1 Slovenija
M - enota mere, katere pomen in format določa predpona
C - kontrolna cifra


Pomen predpon

Predpona

Pomen

Veljavnost

Format zapisa

22

cena v EUR

nacionalno

999,99

23

cena v EUR

interno

999,99

24

količina v kosih

nacionalno

99999

26

teža v kg

nacionalno

99,999

27

količina v kosih

interno

99999

28

teža v kg

interno

99,999

Opozorilo:

Predpone z oznako "nacionalno" se lahko v kombinaciji s 5-mestno nacionalno referenco uporabljajo samo v Sloveniji in v drugih državah niso veljavne.
Predpone z oznako "interno" se smejo uporabljati izključno znotraj enega podjetja.

Primer označevanja s težo (predpona 26)

Za prodajo v Sloveniji želimo s podatkom o teži označiti predpakiran maloprodajni plato marelic. Za identifikacijo maloprodajne enote potrebujemo nacionalno številko, ki jo izberemo iz intervala 25 ali 100 številk, ki jih pridobimo pri GS1 Slovenija.
Teža izdelka je 35dkg, izbrana referenca tipa enote pa 11051:

Tehtnica generira kodo: 2611051003506 (PP=26, RRRRR=11051, MMMMM=00350, C=6), ki je zapisana v kodnem simbolu EAN-13.


 

Primer označevanja s ceno (predpona 22)

Za distribucijo v Sloveniji želimo s podatkom o ceni označiti predpakirane kose dveh vrst sira (gauda in masdauer).

Za identifikacijo maloprodajne enote potrebujemo nacionalno številko, ki jo izberemo iz intervala 25 ali 100 številk, ki jih pridobimo pri GS1 Slovenija.

Za označitev sira gauda določimo prvo številko iz intervala za označitev izdelka s spremenljivo vsebino (11175), za sir masdauer pa drugo številko (11176).

Ob tehtanju posameznih kosov sira tehtnica generira take kode za označitev izdelka s ceno:

  2211175002036  - gauda,  2,03 EUR
2211175004450 - gauda, 4,45 EUR
...
2211176002745 - masdauer, 2,74 EUR
  2211176003490  - masdauer, 3,49 EUR

Za označevanje transportnih škatel, ki vsebujejo izdelke s spremenljivo vsebino, se uporabi GS1 številka GTIN-14 z indikatorjem 9.

I PPPPPPPPP RRR C

I - indikator (9)
P - predpona podjetja, ki mu ga dodeli GS1 Slovenija (primer za 9-mestno predpono podjetja GS1)
R - referenca artikla, ki jo določi podjetje
C - kontrolna cifra

Primer za označevanje škatel

Za distribucijo v Sloveniji želimo označiti škatle predpakiranih kosov dveh vrst sira (gauda in masdauer). Pri GS1 Slovenija pridobimo interval 1.000 številk GS1 (predpona podjetja GS1 je 383123456).

Obe vrsti sira bosta pakirani v škatli s po cca. 5 ali cca. 10 kg. Za označitvi škatel določimo GTIN iz intervala številk GS1 in dodamo indikator 9, ki označuje, da gre za enoto, kjer se količina spreminja:

  93831234560011 - gauda, cca. 10 kg
93831234560028 - gauda, cca. 5 kg
93831234560035 - masdauer, cca. 10 kg
93831234560042 - masdauer, cca. 5 kg

Opomba: poudarjeno je označena referenca enote

Celotna neto teža izdelkov v škatli se zapiše v dodatni kodi v simbologiji GS1-128 z AI iz skupine 31xx.

  (01)93831234560011(3103)010500 - škatla sira gauda, 10,500 kg
(01)93831234560028(3103)005300 - škatla sira gauda, 5,300 kg
(01)93831234560035(3103)009900 - škatla sira masdauer, 9,900 kg
  (01)93831234560042(3103)004950 - škatla sira masdauer, 4,950 kg

Opomba: K zapisu podatka o celotni neto teži v kodi lahko dodamo ostale podatke kot npr. LOT in datum minimalne uporabnosti.

Nazaj na vrh