GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

2D koda

2D kode nadgrajujejo informacijsko vsebino maloprodajnih izdelkov

Nabor kodnih simbolov, s katerimi se srečujemo na maloprodajnih izdelkih, se je v zadnjem desetletju močno spremenil, saj na njih vedno bolj pogosto zasledimo 2D kode. V 2D kode lahko zapišemo veliko več podatkov, kot je to možno s črtnimi kodami. Za branje 2D kod potrebujemo napravo s CCD kamero. Struktura kodiranih podatkov bo odvisna od namena uporabe, v primeru GS1 kodnih simbolov bodo uporabljena pravila za GS1 AI po vzoru kot to velja pri simbolih GS1-128.

GS1 DataMatrix

Simbologija omogoča, da se več 100 ali več 1000 znakov kodira na majhnem prostoru.

Pomembna lastnost GS1 DataMatrix je, da se lahko uporablja za neposredno označevanje proizvodov, sestavnih delov ali posameznih sklopov. Koda se jedka ali z laserjem vgravira na površino enote in taka koda se ne izbriše niti v zelo neugodnih razmerah. Zato je GS1 DataMatrix precej primeren za aplikacije, katerih pogoji ne dovoljujejo uporabe običajnih črtnih kod.

V državah Evropske unije je od 9. februarja 2019 uporaba GS1 DataMatrix zakonsko obvezna za označevanje zdravil, in sicer zaradi svojih specifičnih lastnosti (majhna koda vsebuje veliko podatkov, zaščitnih elementov - serializacija), ki omogočajo sledljivost.

Kodirana vsebina: (01)04012345678901(21)ABCDEFG123456789

GS1 QR

V nasprotju z najbolj razširjeno prakso direktnega kodiranja naslovov URL v simbol QR, je v sistemu GS1 predpisana uporaba aplikacijskih identifikatorjev (AI). Atributivni podatki se vedno navezujejo na identifikacijski ključ, zato je naslov URL vedno dodan h GTIN-u izdelka, na katerega se nanaša dodatna informacija.

Kodirana vsebina: (01)00857674002010(8200)https://www.gs1.org/


QR + GS1 Digital Link

Danes lahko najdemo različne simbole, relacije med njimi pa niso opredeljene. Še posebej stanje, ko bi na enem izdelku imeli več 2D simbolov – vsakega za svoj segment uporabe. To seveda ni zaželeno, četudi bi bila jasno določena pravila namestitve, saj bi prihajalo do zmede, če bi skenirali »napačen« simbol oziroma simbol, namenjen drugi ciljni skupini. Kodiranje podatkov za obe ciljni skupini, trgovca in potrošnika, se razlikuje.

Kodni simbol QR, ki vsebuje povezavo URL z GTIN in atributivnimi podatki predstavlja rešitev, ki z uporabo standarda GS1 Digital Link združuje tako QR kodo kot GS1 Datamatrix z atributivnimi podatki - torej dobimo identifikacijo na POS z razširjenim naborom podatkov in hkrati komunikacijo s kupcem!

Izdelek bi tako lahko identificirali s skeniranjem linearnih simbolov iz družine EAN/UPC, GS1 Data Matrix ali QR, seveda če bo slednji vključeval na ustrezen način kodiran GTIN izdelka (po sintaksi GS1 Digital Link).

   

Da bi bilo mogoče izkoristiti vse možnosti, ki jih podatkovni model s sintakso GS1 Digital Link prinaša:

  • mora trgovec prilagoditi POS sistem tako, da bo podpiral dodatno kodirane atributivne podatke. Ne pozabimo, danes je vse, kar se na POS obvladuje, izključno GTIN;
  • mora proizvajalec za vsak izdelek oblikovati posebno pristajalno stran, ker uporaba generične povezave (na primer domača stran podjetja) ne zagotovi usmerjene komunikacije s kupcem.
Več o GS1 Digital Link
Nazaj na vrh