GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Aplikacijski identifikatorji

Aplikacijski identifikator (AI) enolično določa pomen in format podatkov, ki mu sledijo.

AI spoznamo kot številko v oklepaju pred podatkovnim poljem, ki ga določa.

AI so določeni za identifikacijske ključe in dodatne atributivne podatke. Atributivni podatki so vedno vezani na primarni identifikacijski ključ enote. Če so uporabljeni samostojno, nimajo pomena. 

Podatki, ki jih AI zapisuje, so lahko črke, številke ali drugi znaki, odvisno od tipa podatkovnega polja. Dolžina podatkovna polja je lahko fiksna ali spremenljiva in je določena za vsak AI. 

AI so lahko zapisani v kodnih simbolih GS1-128, GS1 DataBar ali GS1 DataMatrix.

Največkrat uporabljeni AI so:

AI

Pomen

Razlaga

(00)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika

(01)

GTIN

Globalna trgovinska številka enote

(02)

CONTENT
(Vsebina)

GTIN hierarhično najvišje enote na paleti

(10)

BATCH/LOT

Številka serije ali partije

(15)

BEST BEFORE
(Uporabno najmanj do)

Datum minimalnega roka uporabnosti (kakovost)
format: LLMMDD

(17)

USE BY
(Porabiti do)

Datum maksimalnega roka uporabnosti (varnost)
format: LLMMDD

(21)

SERIAL 

Serijska številka

(37)

COUNT
(Količina)

Število enot 

(310n)

NET WEIGHT
(Neto teža)

Neto teža v kilogramih
"n" označuje mesto decimalne vejice v 6-mestnem polju


 Celoten seznam AI

Primera uporabe AI

1. Niz podatkov (01)03831234560018(17)191110(10)2234 označuje:

 • GTIN: (01)03831234560018
 • datum maksimalne uporabnosti: (17)191110  
  /uporablja se format zapisa LLMMDD, kar pomeni datum 10. november 2019
 • serijo: (10)2234


2. Niz podatkov(01)93831234560028(10)454545(3103)004506 označuje:

 • GTIN: (01)93831234560028  
  /indikator "9" označuje enoto s spremenljivo vsebino, kar zahteva dodaten zapis teže 
 • serijo: (10)454545
 • neto težo: (3103)004506
  /zadnja cifra AI za težo označuje pozicijo decimelne vejice, kar pomeni težo 4,506 kg

  Opomba: Oklepaji, ki jih vidimo v človeku berljivem delu kodnega simbola, se pri kodiranju ne zapišejo v podatkovnem nizu!

Obvezne in prepovedane kombinacije AI

Za AI veljajo obvezne in prepovedane kombinacije kot na primer:

 • AI (02) se vedno uporablja skupaj z AI (37) in AI (00) (ta kombinacija se uporablja na homogenih paletah, kjer se količina vsebovanih enot lahko spreminja)
 • AI (01) se ne sme nikoli uporabiti skupaj z AI (02) (nobena enota ne sme biti označena z različnimi GTIN-i)


Obvezne kombinacije AI    

Prepovedane kombinacije AI

Nazaj na vrh