GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Zaradi ponarejenih zdravil na svetu umre skoraj 1.000.000 ljudi letno

08.julij.2020

V razvitih državah najdemo kar 1 do 3 % ponarejenih zdravil, kar je zaskrbljujoč podatek. Organizacija GS1 želi s pomočjo globalnih standardov zagotoviti avtentičnost zdravil na trgu.

V času, ko so oči svetovne javnosti usmerjene predvsem v obvladovanje koronavirusa in spremljanje števila obolelih, druge informacije morda ne dobijo potrebne pozornosti. Organizacija GS1 spremlja dogajanje na vseh področjih delovanja in o novostih obvešča nacionalne organizacije GS1. Na zadnjem spletnem seminarju, ki je bil namenjen zaposlenim v organizaciji GS1 na področju zdravstva, je bila izpostavljena tudi informacija o količini ponarejenih zdravil.

Po podatkih podjetja Movilitas je v razvitem svetu od 1 do 3 % ponarejenih zdravil. V državah v razvoju pa se odstotek ponarejenih zdravil dvigne kar do 50%. Zaskrbljujoče je, da zaradi ponarejenih zdravil na svetu umre skoraj 1.000.000 ljudi letno.

Označevanje zdravil s standardi GS1 omogoča avtomatsko identifikacijo in zajem podatkov od proizvodnje, preko distribucije do mesta dodeljevanja ali aplikacije zdravila. Z Direktivo 2011/62/EU in delegirano uredbo (EU) 2016/161, katerih namen je preprečevanje vdorov ponarejenih zdravil v zakonite nabavne verige (Falsified Medicinal Products - FMD), se je pojavila zahteva po obvezni namestitvi zaščitnih elementov na vsa zdravila, ki se izdajajo na recept. Zaščitni elementi sestavljajo edinstveno oznako in pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo. Sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil omogoča preverjanje zaščitnih elementov.
Več si preberite TUKAJ.

Uvajanje 2D kod v maloprodajne procese
Seznam vseh novic
Standardi GS1 povečujejo učinkovitost kliničn...
Nazaj na vrh