GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Začel je veljati akt o upravljanju podatkov

09. november. 2023

Konec septembra je na pobudo Evropske komisije stopil v veljavo akt o upravljanju podatkov. Z uredbo se ustvarja nov evropski način upravljanja podatkov, ki temelji na povečanem zaupanja v njihovo souporabo. Ključni cilj akta predstavlja zagotavljanje varnega okolja za izmenjavo podatkov med sektorji in državami članicami, kar koristil družbi in gospodarstvu.

Akt omogoča med drugim, da novi podatkovni posredniki delujejo kot zaupanja vredni akterji v podatkovnem gospodarstvu. Subjekti, ki se ukvarjajo s podatkovnim altruizmom, se lahko prostovoljno registrirajo kot organizacije za podatkovni altruizem, kar ustvarja večje zaupanje in manjše upravno breme. Pravila v zvezi s podatkovnim altruizmom bodo posameznikom in podjetjem pomagala, da bodo podatke ponujali na varen in zaupanja vreden način ter s tem prispevali k širšim družbenim ciljem. Povečala se bo ponovna uporaba podatkov javnega sektorja, ki jih ni mogoče dati na voljo v odprti obliki. Tovrstna orodja bodo povečala pretok podatkov in podprla razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov, ki bodo pokrivali področja, kot so proizvodnja, kulturna dediščina, kmetijstvo in zdravje.

Uredba ustanavlja tudi Evropski odbor za podatkovne inovacije, ki bo pripravil smernice za razvoj skupnih evropskih podatkovnih prostorov ter opredelil standarde in zahteve glede interoperabilnosti za medsektorsko souporabo podatkov. Věra Jourová, ki je podpredsednica za vrednote in preglednost pri Evropski komisiji, je ob tem poudarila: »Če želimo postati resnično inovativna celina, potrebujemo pravično in na podatkih vodeno gospodarstvo. Akt o upravljanju podatkov bo pomagal vzpostaviti zaupanje, da se bodo vsi podatki izmenjevali v skladu z evropskimi vrednotami. Akt je mejnik za vzpostavitev varnega in zaupanja vrednega enotnega digitalnega trga.«

Sodelovanje GS1 Slovenija v evropskem razisko...
Seznam vseh novic
Ali res ne znamo ločiti srbskih in poljskih s...
Nazaj na vrh