GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Sodelovanje GS1 Slovenija v evropskem raziskovalnem projektu Food Nutrition SecurityCloud

Sodelovanje GS1 Slovenija v evropskem raziskovalnem projektu Food Nutrition SecurityCloud

13. november. 2023

Zaključil se je štiriletni evropski raziskovalni projekt Food Nutrition SecurityCloud (FNS-Cloud, www.fns-cloud.eu), kjer je imela GS1 Slovenija priložnost raziskovanja v pestri mednarodni družbi. Pri projektu je sodelovalo kar 35 partnerjev iz 14 različnih držav. Iz Slovenije sta poleg GS1 Slovenija sodelovala še Inštitut za nutricionistiko – Nutris in Institut »Jožef Stefan«.

Ideja projekta je bila povezati različne vire podatkov o živilih in prehrani. Podatki o sestavi predpakiranih živil postajajo vse pomembnejši, ne le za potrošnike, temveč za mnoge druge deležnike, vključno z raziskovalci in gospodarstvom. V Sloveniji tovrstne podatke že od leta 2011 redno zbirajo na Inštitutu za nutricionistiko. Ker pa je danes na trgu obsežna ponudba živil, podatki pa so še vedno pomanjkljivi in nepopolni, je nujno povezovanje podatkov iz različnih virov. Tu je ključna edinstvena identifikacija izdelkov, kjer predstavlja globalna trgovinska številka izdelka – GTIN pomemben identifikator. Vsak tip prodajne enote mora namreč imeti lasten GTIN in če se nov izdelek v katerikoli pomembni lastnosti razlikuje od drugega tipa prodajne enote, dobi nov GTIN.

Pri zagotavljanju kakovostne ravni povezovanja različnih virov in izmenjave podatkov je ključno, da je povezljivost teh podatkov zagotovljena že na ravni terminov in definicij. Podatki so v različnih virih opisani in klasificirani na različne načine, zato je treba izluščiti semantiko ter razviti ontologije in taksonomije za interoperabilnost podatkov, s čimer so se v projektu ukvarjali strokovnjaki Instituta »Jožef Štefan«. V ta namen so uporabljali pristope strojnega učenja in naravne obdelave besedil za avtomatsko prepoznavo skupine živil iz imena živila. V kolikor je možno, je tu potrebno določiti standarde za povezovanje, ki bi jim nadaljnje raziskave lahko sledile. Tako smo v okviru projekta razvili ontologijo FNS Harmony Ontology (FNS-H), ki uporablja in povezuje referenčne ontologije kot so: OBI (Ontology of biomedical investigations), DOID (Human Disease ontology), ONS (Ontology for Nutritional Studies), UO (Units of measurements ontology), ENVO (The environment ontology), UBERON (Uber-anatomy ontology), ChEBI (Chemical Entities of Biological Interest)in druge. V primerih, ko obstoječi izrazi niso bili opredeljeni v drugih ontologijah ali pa opredelitev izrazov ni bila ustrezna za naše primere uporabe, smo izraz opredelili neposredno v omenjeni ontologiji. Tu je bila vključena tudi semantika GS1, ki jo je standardiziral GS1, saj so standardi GS1 dovršeni in nudijo kakovostno raven povezovanja.

To raziskovalno dejavnost podpirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (številka temeljnega raziskovalnega programa P2-0098) ter raziskovalni in inovacijski program Evropske unije Obzorja 2020 (FNS-Cloud, Food Nutrition Security) (sporazum o dodelitvi sredstev 863059).

Standardi pripomorejo k boljši sledljivosti p...
Seznam vseh novic
Začel je veljati akt o upravljanju podatkov
Nazaj na vrh